PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | 1 |
Tytuł artykułu

Przedsiębiorczość pozarolnicza na wsi w procesie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich

Autorzy
Warianty tytułu
EN
Non-agricultural entrepreneurship in rural areas as an important aspect of multifunctional rural development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Odmienne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich, szczególnie tych oddalonych od dużych aglomeracji miejskich, powinny spowodować odejście od dotychczasowej jednolitej polityki wspierania rozwoju sektora małej i średniej przedsiębiorczości. Uwzględnienie specyfiki obszarów wiejskich oraz bardzo zróżnicowanych przestrzennie warunków rozwojowych, a także lepsze rozeznanie potrzeb, problemów przedsiębiorczości na wsi jest warunkiem stworzenia i właściwego zaadresowania programów pomocowych dla poszczególnych grup przedsiębiorców. Innego typu wsparcia należy udzielać przedsiębiorcom gmin położonych w bezpośrednim sąsiedztwie dużych miast, a innego w regionach peryferyjnych o trudnych warunkach rozwojowych. Zarówno usługi dla przedsiębiorstw, jak i sam biznes koncentrują się na terenach już dobrze rozwiniętych. Wyzwaniem staje się rozwój przedsiębiorczości także na terenach o słabo rozwiniętej gospodarce pozarolniczej.
EN
There should be a departure from the current uniform policy to support the development of the small and medium enterprises due to varying conditions for the development of entrepreneurship in rural areas, especially those remote from large urban areas. A prerequisite for the identification and proper implementation of aid programs for different groups of entrepreneurs should take into account the specificity of rural areas and very diverse spatial development conditions, as well as a better understanding of the needs and problems of entrepreneurship in rural areas. Different types of support should be given to entrepreneurs located in municipalities in the immediate vicinity of large cities, and other approaches in the outlaying regions with difficult conditions for development. Both business services, and business itself, tend to focus on areas already well developed. A challenge becomes the development of entrepreneurship also in areas with a poorly developed non-agricultural economy.
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Numer
1
Opis fizyczny
s.97-112,rys.,map.,bibliogr.
Twórcy
 • Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Polska Akademia Nauk, Warszawa
Bibliografia
 • Danson M., Helińska-Hughes E., Whittam G., 2001: Dyskusja o instytucjonalnym otoczeniu sektora małej i średniej przedsiębiorczości w Szkocji – wnioski dla Polski. Studia Regionalne i Lokalne nr 2–3, s. 31–49.
 • Frenkel I., 2013: Zatrudnienie i struktura dochodów w gospodarstwach rolnych w latach 2005–2010. IRWiR PAN, Warszawa.
 • Halamska M., 2013: Wiejska Polska na początku XXI wieku. Rozważania o gospodarce i społeczeństwie. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Halkier H., Danson M., 1997: Learning development agencies in Western Europe: a survey of key characteristics and trends. European Urban and Regional Studies no 4, s. 241–254.
 • Heffner K. (red.), 2005: Małe miasta a rozwój lokalny i regionalny. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
 • Heffner K., 2009: Rola małych miast w rozwoju obszarów wiejskich – porównania europejskie. [w:] Specyfika odnowy małych i średnich miast w Polsce, J. Poczobut (red.). Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji, Kraków, s. 59–74.
 • Kłodziński M., 2012: Bariery wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Wieś i Rolnictwo nr 2, s. 40–56.
 • Łapiński J., 2013: Umiędzynarodowienie polskiej gospodarki i przedsiębiorstw – tendencje długoterminowe. [w:] Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011–2012. PARP, Warszawa, s. 74–88.
 • Łapiński J., Nieć M., Rzeźnik G., Zakrzewski R., 2013: Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce. [w:] Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011–2012. PARP, Warszawa, s. 14–55.
 • Nurzyńska I., 2013: Uwarunkowania instytucjonalne rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Wieś i Rolnictwo nr 3, s. 119–137.
 • Nieć M., 2012: Ranking przedsiębiorczości w układzie wojewódzkim. [w:] Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2010–2011. PARP, Warszawa.
 • Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011–2020. PARP 2013, Warszawa.
 • Rosner A., Stanny M., 2007: Zróżnicowanie poziomu gospodarczego obszarów wiejskich w Polsce. [w:] Zróżnicowanie poziomu społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian, A. Rosner (red). IRWiR PAN, Warszawa, s. 47–114
 • Roszkowska-Mądra B., 2012: Wsparcie dla transferu wiedzy informacji oraz usług doradczych dla mikroprzedsiębiorstw działających na obszarach wiejskich. [w:] Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej 2010. Praca zbiorowa pod redakcją A. Wasilewskiego. IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 95–117.
 • Siemiński P., 2012: Obowiązek zwiększenia i utrzymania zatrudnienia: bariera czy czynnik efektywnego wykorzystania środków UE w rozwoju mikroprzedsiębiorstw na obszarach wiejskich. [w:] Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej 2010. Praca zbiorowa pod redakcją A. Wasilewskiego. IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 43–65.
 • Stanny M., 2013: Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. IRWiR PAN, Warszawa.
 • Szafraniec K. (red.), 2006: Kapitał ludzki i zasoby społeczne wsi, ludzie – społeczność lokalna – edukacja. IRWiR PAN, Warszawa.
 • Węcławska D., 2012: Charakterystyka przedsiębiorców w Polsce na podstawie danych BAEL i BLK. [w:] Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2010–2011. PARP, Warszawa.
 • Węcławska D., 2013: Charakterystyka przedsiębiorców w Polsce na podstawie danych Labour Force Survey. [w:] Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011–2012. PARP, Warszawa, s. 89–100.
 • Wilkin J. (red.), 2005: O potrzebach i zasadach tworzenia wizji rozwoju polskiej wsi. [w:] Polska wieś 2025. Wizja rozwoju. IRWiR PAN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-c61decd3-87c2-48cc-b4e2-69cbbcb11006
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.