PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2010 | 55 | 09 |
Tytuł artykułu

Badania zawartości aldehydu octowego w butelkach z PET oraz w wodzie mineralnej, przechowywanej w tych butelkach

Warianty tytułu
EN
Research on acetic aldehyde contensts in PET bottles and in mineral water stored in such bottles
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Obecność aldehydu octowego w wyrobach z PET jest wynikiem procesu termicznego wytwarzania tych wyrobów. Z uwagi na dużą lotność aldehydu octowego i konieczność stosowania kłopotliwego sposobu przygotowania prób do badań, prawidłowe wykonanie oznaczeń zawartości tego aldehydu w wyrobach z PET, należy do zadań trudnych i wymaga ścisłego przestrzegania ustalonych warunków przygotowania próbek oraz przeprowadzenia oznaczeń. Uniknięcie strat aldehydu octowego w warunkach przygotowania prób do badań chromatograficznych wymaga mielenia w atmosferze ciekłego azotu. W artykule omówiono wykorzystaną w wykonanych badaniach chromatograficzną metodę oznaczania zawartości aldehydu octowego, przy wykorzystaniu chromatografu gazowego sprzężonego z selektywnym detektorem mas. W badanych butelkach z PET zawartość aldehydu octowego kształtowała się na poziomie 4-5,5 mg/kg tworzywa, w tym również w przypadku butelek, w produkcji których zastosowano bloker aldehydu octowego. Pomimo dość znacznych zawartości aldehydu octowego w badanych butelkach, nie stwierdzono obecności tego aldehydu w wodzie mineralnej niegazowanej, jak i gazowanej, przechowywanej w okresie wielomiesięcznym, zarówno butelkowanej zakupionej w sklepie, jak i pobranej z butelek wykonanych próbnie, przy uzyskanym limicie detekcji 12 ppb.
EN
The presence of the acetic aldehyde In products made of PET results from the thermal process of their manufacture. Taking into consideration the high volatility of the acetic aldehyde and the necessity of a troublesome method of sample preparation for testing, the correct determination of contents of this aldehyde in a product made of PET belongs to difficult tasks and requires an accurate observation of fixed conditions for sample preparation and carrying the determination. To avoid the losses of the acetic aldehyde in the conditions of sample preparation for chromatographic examination, the grinding in the liquid nitrogen atmosphere is required. The chromatographic method for determining the acetic aldehyde contents used in carried out tests, in which the gas chromatography coupled with a selective mass sensitive detector was applied, has been discussed. In tested PET bottles the acetic aldehyde contents ran on the level of 4-5.5 mg/kg of the material including also the case of bottles in the manufacture of which the acetic aldehyde blocking unit has been applied. In spite of a considerable high acetic aldehyde contents in tested bottles, the presence of this aldehyde in both non-carbonated and carbonated mineral water stored during several months both bottled and purchased in the shop and taken out from experimental production with the obtained detection limit 12 ppb, has not been found.
Słowa kluczowe
PL
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
55
Numer
09
Opis fizyczny
s.10-14,tab.,wykr.,bibliogr.
Twórcy
autor
  • Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań, Warszawa
  • Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań, Warszawa
Bibliografia
  • [1] Dyrektywa 2002/72/EC z dnia 6 sierpnia 2002 r. OJ EC, No L220/18, 15.08.2002 dotycząca materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością - wykaz monomerów i substancji wyjściowych).
  • [2] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2007, (Dz. U. Nr 129 z 19 lipca 2007), w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, a także sposobu sprawdzania zgodności tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami - wykaz monomerów i innych substancji wyjściowych).
  • [3] Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004, w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
  • [4] Mielniczuk Z, Pogorzelska Z.: Badania migracji aldehydu octowego z opakowań do płynów modelowych żywności metodą GC/ MS (chromatografii gazowej ze spektrometrem mas), COBRO, Warszawa, grudzień 2004.
  • [5] Lorousso S. i in.: Acetaldehyde migration from poly(ethyleneterephthalate) (PET) containers. GC determination and toxicological assessment. Annali di Chimica 75(1985) 403-414.
  • [6] Nijssen B. i in.: Acetaldehyde in mineral water stored in polyethylene terephthalate (PET) bottles: odour threshold and quantification. Packaging Technology and Science 9 (1996)175-185.
  • [7] Projekt Celowy nr 6 zr. 9 2007 c/06993 pt. „Optymalizacja konstrukcji i redukcja masy gwintów i butelek”, realizowany w ramach umowy nr 04243/CZR9-6/2008, zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a GTX Hanex Plastic Sp. z o.o. oraz Centralnym Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Opakowań, Warszawa, 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-c5c7768a-98da-44d3-a0b9-e54483eecdfc
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.