PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 23 | 1 |

Tytuł artykułu

Ocena jakości tusz i mięsa jagniąt rodzimej owcy wrzosówki żywionych paszą z dodatkiem nasion lnu

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
Evaluation of carcass and meat quality in native wrzosówka lambs fed linseed-supplemented diet

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Celem pracy była charakterystyka jakości tusz i mięsa pozyskiwanych z jagniąt rasy wrzosówka, żywionych mieszanką z udziałem nasion lnu. Badaniami objęto 20 jagniąt (tryczków) ze stada objętego programem ochrony zasobów genetycznych. Po osiągnięciu 120 dni życia zwierzęta podzielono na dwie grupy żywieniowe, po 10 osobników w każdej. Tryczki otrzymywały siano łąkowe i słomę do woli oraz około 0,3 kg mieszanki treściwej na jagnię. W grupie kontrolnej była to mieszanka CJ, w grupie doświadczalnej do mieszanki wprowadzono 5 % nasion lnu paszowego. Po zakończeniu tuczu przeprowadzono ubój. Ocena użytkowości rzeźnej obejmowała ocenę poubojową tusz, określenie udziału wyrębów oraz składu tkankowego udźca. Oznaczenia składu chemicznego przeprowadzono na mięśniu najdłuższym grzbietu. Stwierdzono, że zastosowana pasza nie miała wpływu na przyrosty masy ciała jagniąt oraz parametry tuszy. Na podstawie analizy składu tkankowego udźca stwierdzono około 1,5 raza większe otłuszczenie tego wyrębu w przypadku zwierząt żywionych mieszanką treściwą z 5-procentowym dodatkiem lnu. Nie stwierdzono różnic w podstawowym składzie mięsa. Żywienie miało natomiast wpływ na profil kwasów tłuszczowych. Tłuszcz śródmięśniowy jagniąt, których paszę wzbogacono w len, zawierał o 0,68 p. p. kwasu linolenowego więcej, co wpłynęło na zwiększenie puli kwasów PUFA-3 o 1,2 p. p., a w konsekwencji na obniżenie stosunku kwasów n-6/n-3 wobec grupy kontrolnej odpowiednio: o 3,11 i 4,99.
EN
The objective of the research study was to characterize the quality of carcasses and meat of Wrzosówka lambs fed a linseed-supplemented diet. The research study comprised 20 lambs (rams) from a stock covered by a genetic resources conservation programme. At the age of 120 days, the animals were divided into two feeding groups, 10 rams in each group. They were fed hay and straw ad libitum and about 0.3 kg of mixed concentrate per one lamb. In the control group, the mixed concentrate was a C-J mix, whereas in the experimental group, this was the CJ mix with 5 % of flax seed fodder added. As soon as the fattening period ended, the animals were slaughtered. The evaluation of the slaughter performance included: carcasses assessment of slaughtered animals, determination of the content of carcass cuts, and determination of the tissue composition of leg. The chemical composition was performed using the longest dorsal muscle. It was found that the feed applied had no effect on the gains in body weight of the lambs and on their carcass parameters. Based on the analysis of the tissue composition of leg, it was found that, in the case of the animals fed the concentrate with 5 % of linseed added, the fat content in this cut was ca. 1.5 times higher. No differences were reported in the major composition of meat. However, the feed type had an effect on the fatty acid profile. The intramuscular fat of lambs fed the linseed-enriched feed mix contained more linolenic acid (about 0.68 p. p.), which contributed to the increase in the total content of n-3 PUFA by ca. 1.2 p. p., thus reducing the n-6/n-3 ratio, compared to the control group, by 3.11 and 4.99, respectively.

Wydawca

-

Rocznik

Tom

23

Numer

1

Opis fizyczny

s.68-78,tab.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Dział Ochrony Zasobów Genetycznych Zwierząt, Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy, 32-083, Balice k. Krakowa
 • Dział Ochrony Zasobów Genetycznych Zwierząt, Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy, 32-083, Balice k. Krakowa
autor
 • Dział Ochrony Zasobów Genetycznych Zwierząt, Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy, 32-083, Balice k. Krakowa

Bibliografia

 • [1] AOAC. Official Methods of Analysis of AOAC Int., 18th ed., USA, 2007.
 • [2] Atti N., Methlouthi N., Saidi C., Mahouachi M.: Effects of extruded linseed on muscle physicochemical characteristics and fatty acid composition of lambs. J. Appl. Anim. Res., 2013, 41 (4), 404 - 409.
 • [3] Baranowski A., Gabryszuk M., Jóźwik A., Bernatowicz E., Chyliński W.: Fattening performance, slaughter indicators and meat chemical composition in lambs fed the diet supplemented with linseed and mineral bioplex. Anim. Sci. Pap. Rep., 2007, 25 (1), 35 - 44.
 • [4] Borowiec F., Augustyn R.: Effect of dietary unsaturated fatty acids on some indicators in blood plasma and fatty acid content in selected tissues of fattening lambs. J. Cent. Eur. Agric., 2009, 10 (1), 13 - 18.
 • [5] Borowiec F., Micek P., Marciński M., Barteczko J., Zając T.: Linseed-based diet for sheep. 2. Performance and chemical composition of meat and liver. J. Anim. Feed Sci., 2004, 13, Suppl. 2, 19 - 22.
 • [6] Folch J., Lees M., Sloane-Stanley G.H.: A simple method for the isolation and purification of total lipids from animal tissues. J. Biol. Chem., 1975, 226, 497 - 509.
 • [7] Fuente-Vazquez J., Díaz-Díaz-Chirón T., Pérez-Marcos C., Cañeque V., Sánchez-González C., Alvarez-Acero I., Fernández-Bermejo C., Rivas-Cañedo A., Lauzurica S.: Linseed, microalgae or fish oil dietary supplementation affects performance and quality characteristics of light lambs. Spanish J. Agric. Res., 2014, 12 (2), 436 - 447.
 • [8] Horoszewicz E., Pieniak-Lendzion K., Niedziółka R.: Wyniki tuczu i wartość rzeźna koziołków żywionych paszą z dodatkiem nasion lnu. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2010, 69 (2), 40 - 45.
 • [9] IZ-INRA. Normy żywienia przeżuwaczy. Wartość pokarmowa francuskich i krajowych pasz dla przeżuwaczy. Wyd. IZ - PIB, Kraków 2009.
 • [10] Michalec-Dobija J.: Wpływ skarmiania pełnych nasion lnu i rzepaku na efektywność tuczu jagniąt, wskaźniki fizjologiczne krwi i jakość mięsa. Rozprawa doktorska. Zakład Paszoznawstwa i Surowców Pochodzenia Zwierzęcego Instytutu Zootechniki w Krakowie, 2002, 1 - 77.
 • [11] Micek P., Borowiec F., Marciński M., Barteczko J., Zając T.: Wpływ dawek pokarmowych z udziałem nasion lnu na skład kwasów tłuszczowych i zawartość cholesterolu w mięsie i mleku owiec. Rośliny Oleiste, 2004, Tom XXV, 597 - 609.
 • [12] Milewski S.: Walory prozdrowotne produktów owczych. Med. Weter., 2006, 62 (5), 516 - 519.
 • [13] Ocena użytkowości mięsnej jagniąt na tle wymogów oraz metod stosowanych w krajach Unii Europejskiej. Praca zbiorowa. Wyd. IZ PIB, Kraków 2009, s. 32.
 • [14] StatSoft, Inc. 2011. Statistica (data analysis software system), version 10. www.statsoft.com.
 • [15] Wachira A. M., Sinclair L. A., Wilkinson R. G., Enser M., Wood J. D., Fisher A. V.: Effects of dietary fat source and breed on the carcass composition, n-3 polyunsaturated fatty acid and conjugated linoleic acid content of sheep meat and adipose tissue. Brit. J. Nutr., 2002, 88, 697 - 709.
 • [16] Zsédely E., Király A., Szabó Cs., Németh K., Dóka O., Schmidt J.: Effect of dietary linseed oil soap on lamb meat. World Academy of Science, Engineering and Technology, 2012, 6 (3), 229 - 232.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-c59bd11c-a993-4e71-b0bc-7bdc9171ee39
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.