PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2002 | 487 |
Tytuł artykułu

Plonowanie pszenicy ozimej i rzepaku ozimego w sąsiedztwie pasowego zadrzewienia przeciwerozyjnego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem pracy jest określenie wpływu pasowego zadrzewienia śródpolnego na istniejące w sąsiedztwie uprawy rolnicze, na obszarach zagrożonych erozją wodną. Badania przeprowadzono na zboczu kredowym. Kształt zbocza jest wypukło-wklęsły, spadek miejscami osiąga 13%. Górna, wypukła część zbocza w przeszłości podlegała silnej erozji wodnej. Aby temu zapobiec, w 1955 roku założono zadrzewienie pasowe, które oddziela strome zbocze od części wierzchowinowej. Badania plonów roślin uprawnych prowadzono w latach 1997-1999 w sąsiedztwie zadrzewienia pasowego. W okresie tym uprawiano pszenicę ozimą i rzepak ozimy. Plony roślin zbierano na dwóch trasach - przekrojach, prostopadłych do krawędzi zadrzewienia, w różnych odległościach, które uzależnione były od wysokości zadrzewienia. Wysokość zadrzewienia w miejscu prowadzonych badań wynosiła ok. 8 m. Wykonano również badania glebowe, obejmujące wybrane właściwości fizykochemiczne. Przeprowadzone badania wykazały spadek plonowania uprawianych roślin w bezpośrednim sąsiedztwie zadrzewienia pasowego, po obu jego stronach. Spadek ten był różny w poszczególnych latach, jednak do odległości nie większych niż dwukrotna wysokość zadrzewienia.
EN
The aim of the study was to evaluate the influence of middle-field afforestation of band design on existing neighboring agricultural cultivations situated on areas threatened by water erosion. Studies were performed on lime slope. The slope’s shape is convex-concave; the inclination sometimes reaches up to 13%. Upper convex part of the slope was most strongly exposed to water erosion in the past. In order to prevent it, band afforestation separating the steep slope from top part was set in 1955. Studies upon crop plants were carried out during 1997-1999 in neighborhood of band afforestation. Winter wheat and winter rape were cultivated in this period. Plant yields were harvested along two communication tracts - sections perpendicular to afforestation edge at different distances depending on tree height. Tree heights equol to about 8 m. Also soil studies including chosen physico-chemical properties were performed. Studies performed showed the decrease of crop yielding in the direct neighborhood of band afforestation on both sides. The decrease was variable in different years, however up to the distance not larger than twice of the tree height.
Słowa kluczowe
PL
Wydawca
-
Rocznik
Tom
487
Opis fizyczny
s.189-196,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
  • Katedra Melioracji i Budownictwa Rolniczego, Akademia Rolnicza, Lublin
Bibliografia
  • Dobrzański B., Borowiec J.1958. Erozja wodna w terenie występowania rędzin kredowych na przykładzie gleb pola przeciwerozyjnego w Nowosiółkach. Ann. UMCS, sect. E., vol. XIII, 4: 79-113.
  • Górka W. 1988. Penetracja gruntów uprawnych przez korzenie drzew niektórych gatunków w zadrzewieniach. Prace IBL 678: 4-26.
  • Józefaciuk Cz., Tałałaj Z., Węgorek T. 1995. Ochronno-produkcyjna funkcja zadrzewień pasowych na przykładzie obiektu Linów. Pam. Puławski 106: 173-182.
  • Kędziora A. 1991. Wpływ globalnych zmian klimatu na gospodarkę wodną. Konf. nauk. „Ochrona i racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych na obszarach rolniczych w regionie Wielkopolski” Poznań, grudzień 1991: 5-13.
  • Niewiadomski W., Grabarczyk S. 1977. Struktura użytkowania zlewni jako czynnik ochrony gleby przed erozją wodną. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 193: 135-155.
  • Ryszkowski L, Bartoszewicz A., Marcinek J. 1990. Bariery biogeochemiczne. Obieg wody i bariery biogeochemiczne w krajobrazie rolniczym. UAM Poznań: 167-181.
  • Węgorek T. 1985. Wpływ zadrzewienia przeciwerozyjnego na niektóre elementy siedlisk przyległych pól. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 292: 151-165.
  • Ziemnicki S., Mozoła R. 1966. Wprowadzanie zadrzewień przeciwerozyjnych. Wiad. IMUZ, t. VI z. 3: 157-178.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-c5068ca4-36f4-446d-a9c9-47270ce87532
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.