PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 61 Agric.Forest Eng. |
Tytuł artykułu

Effect of sawmen’ professional experience on working time structure in pine-timber harvesting under conditions of the clear felling

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Wpływ doświadczenia zawodowego pilarzy na strukturę czasu pracy przy pozyskiwaniu drewna sosnowego w warunkach zrębu zupełnego
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Effect of sawmen’ professional experience on working time structure in pine-timber harvesting under conditions of the clear felling. Times of particular operations in timber harvesting with the use of an internal combustion chain saw were analyzed depending on professional experience of the fellers. Investigations were carried out on the two groups of sawmen: of many years’ experience and the beginners in the feller profession. The both groups were compared in consideration of the felling and debranching times. Basing on carried out investigations and their analysis it was found that the percent time structure of operations executed by both the experienced sawmen and the beginners was similar. The longest time was taken by debranching, the shortest time was spent on preparatory and additional operations. However, the experienced sawmen usually execute all the operations in timber harvesting quicker, with the exception of debranching of trees with less branches; here the beginners were more effective.
PL
Wpływ doświadczenia zawodowego pilarzy na strukturę czasu pracy przy pozyskiwaniu drewna sosnowego w warunkach zrębu zupełnego. W opracowaniu przedstawiono analizę czasów wykonywania poszczególnych operacji pozyskania drewna pilarką spalinową w zależności od doświadczenia pilarzy. Badania zostały przeprowadzone na dwóch grupach pilarzy: doświadczonych, z wieloletnim stażem i początkujących, którzy stawiają dopiero pierwsze kroki w zawodzie drwala. Obie grupy porównane zostały pod względem czasu wykonywania ścinki i okrzesywania. Na podstawie wykonanych badań i ich analizy można stwierdzić, że procentowa struktura czasu wykonywanych czynności przez pilarzy doświadczonych i początkujących jest podobna. Najdłużej wykonywaną czynnością jest okrzesywanie, a najmniej czasu zajmują czynności przygotowawcze i dodatkowe. Jednak pilarze doświadczeni przeważnie szybciej wykonują wszystkie czynności związane z pozyskaniem drewna. Wyjątkiem jest okrzesywanie drzew z mniejszą liczbą gałęzi, gdzie lepiej radzą sobie pilarze początkujący.
Wydawca
-
Rocznik
Opis fizyczny
p.65-72,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Agricultural and Forest Engineering, Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Nowoursynowska 164, 02-787 Warsaw, Poland
autor
 • Department of Agricultural and Forest Engineering, Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Warsaw, Poland
Bibliografia
 • BOJAREWICZ J. 1981: Pracochłonność podstawowych operacji pozyskiwania drewna w rębnychdrzewostanach sosnowych. Sylwan nr 7,8, 9, Warszawa.
 • GIEFING D.F., MAĆKOWIAK SZ. 1998: Czasochłonność podkrzesywania sosny zwyczajnej(Pinus sylvestris L.) różnego typu piłamiręcznymi. Sylwan 12, Warszawa.
 • GRZYWIŃSKI et al. 2000: Obciążenia energetyczne robotników zatrudnionych przy pozyskiwaniudrewna w trzebieżach późnychdrzewostanach sosnowych z zastosowaniemróżnych technologii. Mat. Konf. Leśn.: Użytkowanielasu a trwały i zrównoważony rozwójleśnictwa. Poznań – Puszczykowo k. Poznania,17–19 listopada.
 • HAGEN K.B. 1990: Biomechanical analysis of spinal load in motor – manual cutting. Journalof Forest Engineering, Vol. 2, nr 1.
 • KIESER W., WICK M. 1999: Kreative Teamarbeit in der Holzernte. AFZ, Der Wald, nr 9.
 • KORADECKA D., BUGAJSKA J. 1998: Ocena wielkości obciążeń pracą fizyczną na stanowiskachroboczych. CIOP, Warszawa.
 • MUSZYŃSKI Z., MUSZYŃSKI J. 1999: Wybrane zagadnienia okrzesywania sosny zwyczajnej(Pinus sylvestris L.). Akademia Rolniczaw Krakowie, Kraków.
 • SZTYBER J., WÓJCIK K. 2007: Analysis of chain saw operational time during cross-cutting ofpine bolt assortments. Annals of Warsaw AgriculturalUniversity, Agriculture (AgricultureEngineering) nr 50.
 • WÓJCIK K. 2005: Ergonomical and economical method of selection power chain saw in the process of logging wood. Zeszyty Naukowe AR w Krakowie nr 419, ser. Sesja Naukowa, zeszyt 91, Kraków.
 • WÓJCIK K. 2007a: Analysis of processing operation time and its percent share in timber harvesting with the chain saws. Annals of WarsawAgricultural University, Agriculture (AgricultureEngineering) nr 50.
 • WÓJCIK K. 2007b: Wpływ parametrów drzewa na czas wykonywania operacj obróbczych przy pozyskiwaniu drewna pilarką spalinową Polska Akademia Umiejętności; Prace Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych, nr 9. Użytkowanie maszyn rolniczych i leśnych, monografia pod redakcją Józefa Walczyka, Kraków.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-c504ab56-a052-4664-a3f9-ca4c11edde34
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.