PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | 23 | 3 |
Tytuł artykułu

Porównanie oddziaływania selenu na aktywność peroksydazową gleby skażonej olejem napędowym lub przepracowanym olejem silnikowym

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Comparison of selenium effect on peroxidase activities in soil contaminated with diesel oil and spent engine oil
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy przedstawiono wyniki oddziaływania oleju napędowego, przepracowanego oleju silnikowego oraz selenu (IV i VI), na aktywność peroksydazową gleby. Doświadczenie przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych na piasku gliniastym o zawartości węgla organicznego 8,7 g·kgˉ¹. Do próbek gleby wprowadzono w różnych kombinacjach kwas selenowy (IV) lub kwas selenowy (VI) (ilość dodanego Se wynosiła 0,05 mmol·kgˉ¹) oraz przepracowany olej silnikowy lub olej napędowy w ilościach 2, 10 i 50 g·kgˉ¹. Wszystkie próbki doprowadzono do 60% maksymalnej pojemności wodnej i przechowywano w szklanych pojemnikach typu twist, w stałej temperaturze 20°C. Aktywność peroksydaz oznaczono spektrofotometrycznie w 1., 7., 14., 28., 56. i 112. dniu doświadczenia. Skażenie gleby olejem napędowym oraz przepracowanym olejem silnikowym spowodowało stymulację aktywności peroksydaz. Wprowadzenie selenu do gleby nieskażonej substancjami ropopochodnymi wywołało zmiany aktywności peroksydaz. Jedynie dodatek selenu VI do gleby zawierającej olej napędowy w dawce 2 g·kgˉ¹ spowodował istotny wzrost średniej aktywności peroksydaz glebowych.
EN
This paper describes the impact of diesel oil, spent engine oil and selenium (IV and VI) on peroxidase activity in soil. Experiment was carried out in laboratory conditions on loamy sand with organic carbon content of 8.7 g·kgˉ¹. Different combinations of selenic (IV) acid or selenic (VI) acid (the Se amount was 0.05 mmol·kgˉ¹) and diesel oil or spent engine oil at dosage of 2, 10 i 50 g·kgˉ¹ were added to soil samples. All samples were adjusted to 60% of the maximum water holding capacity and stored in glass twist containers at a temperature of 20°C. Activity of peroxidases was determined spectrophotometrically on days 1, 7, 14, 28, 56 and 112. Soil contamination with diesel oil and spent engine oil increased the activity of peroxidases. Application of selenium to soil uncontaminated with petroleum hydrocarbons caused significant changes of peroxidase activities in the initial period of experiment. Only in soil containing diesel oil at the dosage of 2 g·kgˉ¹ significant increase in activity of peroxidase was observed after treatment with selenium VI.
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
23
Numer
3
Opis fizyczny
s.505-513,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Fizjologii Roślin i Biochemii, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ul.Słowackiego 17, 71-434 Szczecin
 • Katedra Fizjologii Roślin i Biochemii, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ul.Słowackiego 17, 71-434 Szczecin
Bibliografia
 • Allocati N., Federici L., Masulli M., Di Ilio C., 2009. Glutathione transferases in bacteria. FEBS J., 276, 58-75.
 • Bach C.E., Warnock D.D., Van Horn D.J., Weintraub M.N., Sinsabaugh R.L., Allison S.D., German D.P., 2013. Measuring phenol oxidase and peroxidase activities with pyrogallol, L-DOPA, and ABTS: Effect of assay conditions and soil type. Soil Biol. Biochem., 67, 183-191.
 • Bartha R., Bordeleau L., 1969. Cell-free peroxidases in soil. Soil Biol. Biochem., 1(2), 139-143.
 • Borowska K., Lemanowicz J., Koper J., Siwik-Ziomek A., Piotrowska-Długosz A., Polkowska M., 2015. Zależności między zawartością fitodostępnych form selenu, siarki i fosforu w glebie oraz ich wpływ na pobieranie selenu przez rośliny pszenicy ozimej w warunkach zróżnicowanego nawożenia. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 580, 3-11.
 • Cardelli R., Vanni G., Guidi L., Marchini F., Saviozzi A., 2014. Antioxidant capacity in urban soils. Landscape Urban Plan., 124, 66-75.
 • German, D.P., Weintraub, M.N., Grandy, A.S., Lauber, C.L., Rinkes, Z.L., Allison, S.D., 2011. Optimization of hydrolytic and oxidative enzyme methods for ecosystem studies. Soil Biol. Biochem., 43, 1387-1397.
 • Ghosh U., 2007. The role of black carbon in influencing availability of PAHs in sediments. Hum. Ecol. Risk Assess., 13, 276-28.
 • Li H., Zhang Y., Zhang C.G., Chen G.X. 2005. Effect of petroleum-containing wastewater irrigation on bacterial diversities and enzymatic activities in a paddy soil irrigation area. J. Environ. Qual., 34, 1073-1080.
 • Lyons M.P., Papazyan T.T., Surai P.F., 2007. Selenium in food chain and animal nutrition: lessons from nature – review. Asian-Aust. J. Anim. Sci. 20(7), 1135-1155.
 • Ma Y., Zhang J.Y., Wong M.H., 2003. Microbial activity during composting of anthracenecontaminated soil. Chemosphere, 52, 1505-1513.
 • Mohsenzadeh F., Rad A.C., Akbari M., 2012. Evaluation of oil removal efficiency and enzymatic activity in some fungal strains for bioremediation of petroleum-polluted soils. Iran. J. Environ. Health Sci. Engin., 9(26), 1-8.
 • Nowak J., Kąklewski K., Ligocki M., 2004. Influence of selenium on oxidoreductive enzymes activity in soil and in plants. Soil Biol. Biochem., 36(10), 1553-1558.
 • Oleszczuk P., 2004. Pozostałość związana (PZ) tworzona w glebach przez trwałe zanieczyszczenia organiczne. Post. Mikrobiol., 43(2), 189-204.
 • Rabinovich M.L., Bolobova A.V., Vasilchenko L.G., 2004. Fungal decomposition of natural aromatic structures and xenobiotics: a review. Appl. Biochem. Microbiol., 40, 1-17.
 • Rimmer D.L., Abbott G.D., 2011. Phenolic compound in NaOH extracts of UK soils and their contribution to antioxidant capacity. Eur. J. Soil Sci. 62, 285-294.
 • Rimmer D.L., Mckenna B.A., Vaughan S.M., Menzies N.W., 2013. Antioxidant capacity and rate of decomposition of organic amendments in a Vertisol. Eur. J. Soil Sci., 64, 104109.
 • Ramadass K., Megharaj M., Venkateswarlu K., Naidu R., 2015. Ecological implications of motor oil pollution: Earthworm survival and soil health. Soil Biol. Biochem., 85, 72-81.
 • Sinsabaugh R.L., 2010. Phenol oxidase, peroxidase and organic matter dynamics of soil. Soil Biol. Biochem., 42, 391-404.
 • Stolz J.F., Basu P., Santini J.M., Oremland R.S., 2006. Arsenic and selenium in microbial metabolism. Ann. Rev. Microbiol., 60, 107-130.
 • Stręk M., Telesiński A., 2014. Badania nad możliwością wykorzystania selenu w ograniczeniu oddziaływania ołowiu na wybrane przemiany metaboliczne związków fenolowych w glebie i siewkach pszenicy jarej (Triticum aestivum L.). Pol. J. Agron., 18, 45-51.
 • Stręk M., Telesiński A., 2015a. Zmiana aktywności wybranych enzymów oksydoredukcyjnych wytwarzanych przez mikroorganizmy w glebie lekkiej zanieczyszczonej benzyną w obecności jonów selenu. Ochr. Środ., 37, 43-47.
 • Stręk M., Telesiński A., 2015b. Assessment of selenium compounds use in limitation of petroleum impact on antioxidant capacity in sandy soil. Environ. Protect. Natur. Res., 26(3), 6-11.
 • Torres E., Bustos-Jaimes I., Le Borgne S., 2003. Potential use of oxidative enzymes for the detoxification of organic pollutants. Appl. Catal. B, 46(1), 1-15.
 • Zeynalov E., Nagiev T., 2015. Enzymatic catalysis of hydrocarbons oxidation “in vitro” (review). Chem. Chem. Technol., 9(2), 157-164.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-c48b3125-9f2e-4cdc-8467-9f25acbefedb
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.