PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 18 | 6 |
Tytuł artykułu

Gospodarstwa rolne jako podmioty biogospodarki – aspekty prawne

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Agricultural holdings as a subjects of bioeconomy – legal aspects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem opracowania jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy na gruncie prawa polskiego uprawnione jest stwierdzenie, że gospodarstwa rolne są podmiotami biogospodarki. W szczególności chodzi o odnalezienie w polskim systemie prawnym norm prawnych regulujących tę kwestię. Rozważania rozpoczęto od poszukiwania definicji legalnej biogospodarki w aktach prawa krajowego i unijnego. Wobec braku definicji legalnej tego pojęcia zaprezentowano definicję pojęcia bazującą na dorobku innych nauk. W celu budowy normy prawnej przyjęto za Komisją Europejską, że rolnictwo jest jednym z sektorów biogospodarki oraz że działalność rolnicza powinna być prowadzona przy uwzględnieniu zasobów naturalnych. W dalszej części opracowania dokonano analizy prawnej tego, czy i na jakich zasadach, a zatem pod warunkiem spełnienia jakich, przewidzianych prawem przesłanek, osoby prowadzące gospodarstwa rolne mogą urzeczywistniać ideę biogospodarki angażując się bezpośrednio w produkcję energii z odnawialnych źródeł.
EN
The aim of the study was to answer the question, is it under the Polish law allowed to say, that the agricultural holdings are the subjects of the bio-economy. Considerations began by finding and citing the definition of bioeconomy. As the European Commission stated, the agriculture is one of the sectors of the bio-economy and that agricultural activities should be carried out taking into account the natural resources. In the later part of the study analyzes the author polish law due to the question, if and on what basis, can the farmers realize the idea of bio-economy by engaging directly in the production of energy from renewable energy sources.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
18
Numer
6
Opis fizyczny
s.163-168,bibliogr.
Twórcy
 • Instytut Ekonomiki i Zarządzania Przedsiębiorstwami, Uniwersytet Rolniczy im.Hugona Kołłątaja w Krakowie, al.Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
Bibliografia
 • Blajer Paweł. 2007. „Definicja i status rolnika indywidualnego jako przedsiębiorcy w prawie włoskim i polskim”. Kwartalnik Prawa Prywatnego 3: 645-708.
 • Czechowski Paweł. 2015. „Prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w świetle przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników”. Ubezpieczenia w rolnictwie Materiały i studia 53: 22-34.
 • Godlewska-Majkowska Hanna, Andrzej Buszko. 2014. Uwarunkowania rozwoju biogospodarki na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 • KE. 2012. Innowacje na rzecz zrównoważonego wzrostu: Biogospodarka dla Europy. Komunikat UE. COM (2012) 60. http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/201202_innovating_sustainable_growth_pl.pdf, dostęp lipiec 2016.
 • Kremer Elżbieta. 2003. Odpowiedzialność za zobowiązania związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Kraków: Wolters Kluwer SA.
 • Lehtonen Olli, Lasse Okkonen. 2013. Regional socio-economic impacts of decentralised bioeconomy. A case of Suutela wooden village. Environment Development Sustainability 15 (1): 245-256.
 • Maciejczak Mariusz, Karen Hofreiter. 2013. „How to define bioeconomy?”. Roczniki Naukowe SERiA XV (4): 243-248.
 • MNiSW. 2007. Stan i kierunki rozwoju biogospodarki. Warszawa: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. http://www.jagiellonskiecentruminnowacji.pl/attachments/033_MNISW_2007_Stan_i_kierunki_rozwoju_biogospodarki_w_Polsce.pdf, dostęp lipiec 2016.
 • Musiałkiewicz Robert, Damian Walczak. 2014. „Rolnik indywidualny – (mikro)przedsiębiorca czy rolnik – analiza ekonomiczno prawna”. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 799. Ekonomiczne Problemy Usług 111: 154-164.
 • Naworski Jerzy P. 2012. „Status prawy rolnika indywidualnego”. Przegląd Prawa Handlowego 10: 11-19.
 • Pajewski Tomasz. 2014. „Biogospodarka jako strategiczny element zrównoważonego rolnictwa”. Roczniki Naukowe SERiA XVI (5): 179-184.
 • Paska Józef. 2010. „Rozproszone wytwarzanie energii cieplnej i ciepła”. Energetyka 11: 751-762.
 • Sadowski Tomasz, Grzegorz Świderski, Włodzimierz Lewandowski. 2008. „Wykorzystanie odnawialnych i nieodnawialnych źródeł energii w Polsce i w krajach UE”. Energetyka 4: 289-295.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93.
 • Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników. Dz.U. 1991, nr 7, poz. 24.
 • Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Dz.U. 2003, nr 64 poz. 592.
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Dz.U. 2004 ,nr 173 poz. 1807.
 • Vandermeulen Valérie, Wolter Prins, Stephan Nolte, Guido Van Huylenbroeck. 2011. „How to measure the size of a biobased economy: Evidence from Flanders“. Biomass and Bioenergy 35: 4368-4375.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-c46a5177-4027-4c3a-a6c1-f331419300d9
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.