PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 4 |
Tytuł artykułu

Uspołecznienie przygotowania strategii w gminach wiejskich

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Socialization of the to prepare a strategy in rural communities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem artykułu było ukazanie uspołecznienia przygotowania strategii rozwoju gmin wiejskich w świetle literatury przedmiotu i wyników badań empirycznych w 5 wojewódz­twach w różnej części Polski i 10 gminach (po dwie w województwie), Badania obejmowa­ły dwa rodzaje gmin wiejskich: rozwojowe i oddalone oraz trzy grupy ludności wiejskiej: rolnicy, przedsiębiorcy i radni. Podstawowymi materiałami badawczymi były dokumenty strategiczne z badanych gmin oraz wyniki własnych badań przeprowadzonych w formie wywiadu z kwestionariuszem badań (433 wywiady). Wyniki badań wskazują, że w przy­gotowaniu strategii rozwoju gmin wiejskich brakuje pełnego uspołecznienia procesu przygotowania strategii gminy, gdyż ponad 60% badanych nie wiedziało, czy gmina ma taką strategię, w tym ponad 30% radnych, którzy z wyboru powinni uczestniczyć w jej przygotowaniu. Wyniki te także świadczą o braku dostatecznego upowszechnienia tej strategii oraz o małej aktywności i zainteresowaniu mieszkańców wsi programami rozwo­ju obszarów wiejskich.
EN
The aim of this article was to show the socialization prepare rural development strategy in the light of literature and empirical studies in 5 voivodships in various parts of Poland - 10 rural communes (two in voivodship). The study encompassed two types of rural communes, developed and remote, as well as three groups of rural populations - farmers, entrepreneurs, and councilpeople. Strategic documentation from communes and results of personal research in the form of questionnaire (433 interviews) comprised the basic research material. The results indicate that in the preparation of rural development strate­gies are missing the full socialization of the process of its preparation, since over 60% of the interviewed individuals, including 30% of commune councilpeople who should have been willingly participating in its preparation These results also indicate that the lack of adequate dissemination of the strategy and the low activity and interests of rural residents of rural development programs.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
4
Opis fizyczny
s.67-82,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
  • Uniwersytet Warszawski, Warszawa
Bibliografia
  • 1. Bończak Kucharczyk E., Herbst K., Chmura K. (1998): Jak władze lokalne mogą wspierać przedsiębiorczość, Wyd. Polskiej Fundacji Promocji Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa 1998, 111-143.
  • 2. Długosz D., Wygnański J. J. (2005): Obywatele współdecydują: przewodnik po partycypacji społecznej, Wyd. Stowarzyszenie na rzecz: Forum Inicjatyw Pozarządowych, Warszawa.
  • 3. Heffner K., Stanny M. (2007): Zróżnicowanie gmin wiejskich ze względu na poziom rozwoju społeczno-gospodarczego [w:] Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian, (red,) A. Rosner, Wyd. Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa, 153-164.
  • 4. Kamiński R. (2008): Aktywność społeczności wiejskich. Lokalne inicjatywy organizacji pozarządowych, Wyd. Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa.
  • 5. Rosner A., Stanny M. (2007): Zróżnicowanie poziomu rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich w Polsce. [w:] Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian, (red.) A. Rosner, Wyd. Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa, 47-114.
  • 6. Ślusarz G. (2006): Zarządzanie rozwojem przez jednostki samorządu terytorialnego - specyfika, potrzeby, wyzwania, Problemy Zarządzania, nr 3, 39-54.
  • 7. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, tekst ujednolicony z 7.09.2011 r. - http://isip.sejm.gov.pl/prawo/index.html
  • 8. Wiatrak A. P. (2004): Uspołecznienie procesu przygotowania i realizacji strategii rozwoju gminy, Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, nr 3, 126-136.
  • 9. Wiatrak A. P. (2010): Role of public consultations in strategic public management, Współczesne Zarządzanie, nr 1, 11-23.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-c459ed84-4489-4132-a0cb-5876835b81b6
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.