PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 11 | 6 |
Tytuł artykułu

Growth and development of Phomopsis diachenii Sacc. in different culture conditions

Warianty tytułu
PL
Wzrost i rozwój Phomopsis diachenii Sacc. w różnych warunkach hodowli
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The knowledge of life requirements of phytopathogenic fungi allows to provide the periods of their mass occurrence on plant plantations and determine the optimal conditions for their isolation and culture on artificial media. Areas of occurrence of P. diachenii on caraway plants indicate the thermophilic nature of the fungus although there is a lack of information about research on this topic. In the present study the growth and development of one-spore cultures of six isolates of P. diachenii at the temperature: 0º C, 4º C, 10º C, 16º C, 22º C, 28º C, 33º C and 38º C on Czapek-Dox medium and also the growth and development of the same isolates in eight agar media at the temperature 25°C were examined. It was shown that the optimum temperature for the growth and sporulation of most isolates of P. diachenii and for the secretion of mature conidia from conidioma ranged 22º C to 28º C. Based on the nature of growth and development of P. diachenii on the examined media, Czapek-Dox and mineral ones as slightly acidic, and possibly malt extract should be recommend for isolation of the fungus from the plant tissue. PDA and CzapekDox media were considered the most suitable for diagnostic purposes due to the formation of characteristic macroscopic and microscopic features on these substrates. These substrates with fragments of carnation leaves should be recommended for the stimulation of fungal sporulation.
PL
Znajomość wymagań życiowych fitopatogennych grzybów pozwala przewidzieć okresy ich masowego występowania na plantacjach roślin, ustalić optymalne warunki ich izolacji i hodowli na sztucznych podłożach. Rejony występowania P. diachenii na roślinach kminku zwyczajnego wskazują na ciepłolubny charakter grzyba, aczkolwiek brak jest informacji o badaniach na ten temat. W niniejszej pracy przebadano wzrost i rozwój jednozarodnikowych kultur sześciu izolatów P. diachenii, w temperaturze: 0º C, 4º C, 10º C, 16º C, 22º C, 28º C, 33º C, 38º C, na pożywce Czapek-Dox oraz wzrost i rozwój tych samych izolatów na ośmiu pożywkach agarowych w temperaturze 25º C. Wykazano, że optymalną temperaturą do wzrostu i zarodnikowania większości izolatów P. diachenii oraz wypływu dojrzałych zarodników z konidiomy jest temperatura 22º C do 28º C. Na podstawie charakteru wzrostu i rozwoju P. diachenii na testowanych podłożach należy polecać do izolacji grzyba z tkanek roślinnych pożywki Czapek-Dox i mineralną jako lekko kwaśne i ewentualnie maltozową. Do hodowli kultur P. diachenii w celach diagnostycznych za najodpowiedniejsze uznano PDA i Czapek-Dox, ze względu na wytwarzanie na tych podłożach charakterystycznych cech makroskopowych i mikroskopowych. Natomiast podłoża te z fragmentami liści goździka należy polecać do stymulacji zarodnikowania grzyba.
Słowa kluczowe
EN
Wydawca
-
Rocznik
Tom
11
Numer
6
Opis fizyczny
p.69-80,fig.,ref.
Twórcy
 • Department of Phytopathology and Mycology, University of Life Sciences in Lublin, Leszczynskiego 7, 20-069 Lublin, Poland
autor
 • Department of Phytopathology and Mycology, University of Life Sciences in Lublin, Leszczynskiego 7, 20-069 Lublin, Poland
autor
 • Department of Phytopathology and Mycology, University of Life Sciences in Lublin, Leszczynskiego 7, 20-069 Lublin, Poland
autor
 • Department of Phytopathology and Mycology, University of Life Sciences in Lublin, Leszczynskiego 7, 20-069 Lublin, Poland
Bibliografia
 • Boerema G.H., Gruyter de J Noordeloos M.E., Hamers M.E.C., 2004. Phoma identification manual differentiation on specific and intra-specific taxa in culture. CAB Publishing.
 • Castillo-Pando M.S., Nair N.G., Emmett R.W., Wicks T.J., 1997. Inhibition in pycnidial viability of Phomopsis viticola on canes in situ as an aid to reducing inoculum potential of cane and leaf blight disease of grapevines. Austral. Plant Pathol., 26, 21–25.
 • Cavanni P., Fantuz F., Ponti J., 1987. Le malattie crittogarmiche del legno della vite. Informatore Fitopatologico 37, 1, 27–34.
 • Farr D.F., Bills G.F., Chamuris G.P., Rossman A.Y., 1995. Fungi on plants and plant products in the United States. St. Paul, Minnesota USA.
 • Gabler J., Ehrig F., 2000. Phomopsis diachenii Sacc., ein aggressiver Krankheitserreger an Kümmel (Carum carvi L.) – Erstnachweis für Deutschland./Phomopsis diachenii Sacc., an important pathogen on caraway (Carum carvi L.) – first detection for Germany. Z. Arzn. Gew. Pfl., 1, 36–39.
 • Król E., 2007. Phomopsis viticola Sacc. jako patogen winorośli na świecie i w Polsce./ Phomopsis viticola Sacc. the pathogen of Vitis spp. on the World and in Poland. Post. Nauk Roln. 4, 85–96.
 • Król E., 2006a. Grzyby zasiedlające zdrowe łozy winorośli (Vitis spp.) w wybranych szkółkach./Fungi inhabiting healthy grapevine canes (Vitis spp). Acta Agobot. 59, 2, 163–173.
 • Król E., 2006b. Fungi inhabiting decaying grapevine (Vitis spp.) cuttings. J. Plant Protection Res., 46, 4, 353–358.
 • Król E., 2005. Influence of some chemicals on the viability of Phomopsis viticola Sacc. Spores. J. Plant Protection Res., 45, 3, 195–204.
 • Machowicz-Stefaniak Z., 2009. The occurrence and biotic activity of Phomopsis diachenii Sacc. Acta Agrobot., 62 (2), 125 – 135.
 • Machowicz-Stefaniak Z., 1993. Phomopsis viticola Sacc. (Sphaeropsidales, Deuteromycotina) nowy w Polsce patogen pędów winorośli./Phomopsis viticola Sacc. (Sphaeropsidales, Deuteromycotina) new pathogen of grape-vine canes in Poland. Acta Mycologica 28, 157–160.
 • Machowicz-Stefaniak Z., Kuropatwa E., 1993. Pathogenicity of Phomopsis viticola Sacc. for grape-vine (Vitis vinifera L.) under foil tunnel conditions. Phytopathol. Pol., 5, 67–72.
 • Machowicz-Stefaniak Z., Zalewska E., 2008. Biodiversity of fungi colonizing different parts of caraway (Carum carvi L.). EJPAU, Horticulturae 11, 1, www.ejpau.media.pl
 • Machowicz-Stefaniak Z., Zalewska E., 2004. Grzyby zagrażające uprawie wybranych gatunków ziół z rodziny Apiaceae w południowo-wschodniej Polsce./ Fungi threatening cultivation of chosen herbs species from Apiaceae family in south-east Poland. Folia Univ. Agric. Stetin, Agricultura, 239 (95), 223–228.
 • Marcinkowska J., 2003. Oznaczanie rodzajów grzybów ważnych w patologii roślin. /Marking of fungi genera significant in plant pathology. Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa.
 • Mármureanu M., Dumitru C., Oprea M., 1990. Bioekologia, transmiterea Si combaterea ciupercii Phomopsis viticiola Sacc. Horticultura 2, 26–30.
 • Rodeva R., Gabler J., 2004. First report of Phomopsis diachenii in Bulgaria. Mycologica Balcanica, 1, 153–157.
 • Udayanga D., Liu X., McKenzie E.H.C., Chukeatirote E., Bahkali A.H.A., Hyde K.D., 2011. The genus Phomopsis: biology, applications, species concepts and names of common phytopathogens. Fungal Diversity 50, 189–225.
 • Uecker F.A., 1988. A Word list of Phomopsis names with notes on nomenclature, morphology and biology. Mycol. Mem. 13, 231.
 • Zalewska E., 2012. Growth and sporulation of Septoria carvi Syd. in different culture conditions. Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus 11(1), 93–107.
 • Zimowska B., 2010. Characteristics of Phomopsis sclareae obtained from sage (Salvia officinalis L.). Biologia, Section Botany, 65/4, 603–608.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-c3dc2df6-b5bf-493e-bbb5-8246b81cbeb9
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.