PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 28 |
Tytuł artykułu

Zawartość składników pokarmowych w zależności od udziału komponentów oraz terminu zbioru w mieszance łubinu wąskolistnego z owsem

Warianty tytułu
EN
Nutrient content in narrow-leaved lupine/oats mixture as affected by component proportion and harvest date
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W latach 2010–1012 przeprowadzono badania mające na celu określenie wpływu składu i terminu zbioru na zawartość składników pokarmowych w mieszankach łubinu wąskolistnego z owsem uprawianych na zieloną masę. Czynnikami badawczymi były: udział komponentów w mieszance: łubin wąskolistny – siew czysty, owies – siew czysty, łubin wąskolistny 75% + owies 25%, łubin wąskolistny 50% + owies 50%, łubin wąskolistny 25% + owies 75% (za 100% przyjmowano normę wysiewu w siewie czystym), oraz termin zbioru: faza kwitnienia łubinu wąskolistnego, faza płaskiego zielonego strąka łubinu wąskolistnego. W pobranym materiale roślinnym oznaczono zawartość: białka ogólnego, tłuszczu surowego, włókna surowego i popiołu surowego oraz obliczono zawartość związków bezazotowych wyciągowych jako różnicę czterech składników i sumy 1000. Najwyższą zawartość białka ogólnego odnotowano w mieszankach łubinu wąskolistnego z owsem o udziale komponentów 75% + 25% i 50% + 50%, popiołu surowego w mieszance o udziale komponentów 75% + 25%, a tłuszczu surowego, włókna surowego i związków bezazotowych wyciągowych w mieszance o udziale komponentów 25% + 75%. Mieszanka łubinu wąskolistnego z owsem zebrana w fazie kwitnienia zawierała więcej białka ogólnego, popiołu surowego i bezazotowych związków wyciągowych, a zebrana w fazie płaskiego zielonego strąka łubinu wąskolistnego więcej tłuszczu surowego i włókna surowego.
EN
A study was conducted from 2010 to 2012 to determine the influence of composition and harvest date on nutrient content in narrow-leaved lupine/oats mixtures grown for green matter. The following two factors were examined in the experiment: mixture composition (narrow-leaved lupine grown in pure stand, oats grown in pure stand, 75% narrow-leaved lupine + 25% oats, 50% narrow-leaved lupine + 50% oats, 25% narrow-leaved lupine + 75% oats) and harvest date (flowering stage of narrow-leaved lupine, flat green pod stage of narrow-leaved lupine). Plant material was sampled to determine the following parameters: total protein content, crude fat content, crude fibre content and crude ash content. Values of the above parameters were used to calculate digestible nitrogen-free extract content. Of the experimental mixtures, 75 + 25% and 50 + 50% narrow-leaved lupine/oats mixtures had the highest total protein content, 75 + 25% narrow-leaved lupine/oats had the highest crude ash content, and 25 + 75% narrow-leaved lupine/oats mixtures had the highest crude fat content, crude fibre content and digestible nitrogen-free extract content. Narrow-leaved lupine/oats mixtures harvested at the flowering stage contained more total protein, crude ash digestible nitrogen-free extract whereas those harvested at the flat green pod stage contained more crude fat and crude fibre.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
28
Opis fizyczny
s.35-42,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Agrotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ul.Bolesława Prusa 14, 08-110 Siedlce, Polska
 • Katedra Agrotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ul.Bolesława Prusa 14, 08-110 Siedlce, Polska
 • Katedra Agrotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ul.Bolesława Prusa 14, 08-110 Siedlce, Polska
autor
 • Katedra Agrotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ul.Bolesława Prusa 14, 08-110 Siedlce, Polska
Bibliografia
 • Borowiecki J., Księżak J., 1998. Ocena wartości pokarmowej mieszanek strączkowo-zbożowych jako surowca do produkcji kiszonek. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 462: 41-48.
 • Borowiecki J., Księżak J., Małysiak B., 1998. Przydatność wybranych odmian grochu do mieszanek z jęczmieniem i owsem przeznaczonych na kiszonkę. Pamiętnik Puławski, 113: 5-13.
 • Borowiecki J., Księżak J., 2000. Rośliny strączkowe w mieszankach ze zbożami w produkcji pasz. Postępy Nauk Rolniczych, 2: 89-100.
 • Borowiecki J., Księżak J., 2001. Mieszanki grochu ze zbożami w produkcji pasz objętościowych rolnictwa zrównoważonego. Zeszyty Naukowe AR Kraków, Seria Rolnictwo, 373: 35-40.
 • Buraczyńska D., Ceglarek F., Płaza A., 2004. Wpływ składu gatunkowo-ilościowego mieszanek strączkowo-zbożowych na wydajność biomasy i jej jakość paszową. Pamiętnik Puławski, 137: 17-32.
 • Buraczyńska D., Ceglarek F., 2009. Plon i skład chemiczny nasion mieszanek strączkowo-zbożowych. Fragmenta Agronomica, 26(3): 15-24.
 • Carr P.M., Horsley R.D., Poland W.W., 2004. Barley, oat and cereal-pea mixtures as dryland forages in the Northern Great Plains. Agronomy Journal, 96: 677-684.
 • Ceglarek F., Buraczyńska D., Płaza A., 1994. Plonowanie i wartość paszowa mieszanek strączkowo-zbożowych. ss. 157-161. W: mat. konf. nauk. nt. „Stan i perspektywy uprawy mieszanek strączkowo-zbożowych”. AR Poznań 2 grudnia 1994.
 • Ceglarek F., Pala J., Brodowski H., Buraczyńska D., 1997. Plonowanie i wartość paszowa mieszanek pszenżyta jarego z łubinem żółtym. Zeszyty Naukowe AR Szczecin, 175, Rolnictwo, 65: 61-65.
 • Ceglarek F., Buraczyńska D., Płaza A., Rudziński R., 2004. Wpływ udziału komponentów mieszanek bobiku z pszenicą jarą na plon i zawartość związków chemicznych w biomasie mieszanki. Annales UMCS, Sectio E, Agricultura, 59(3): 1139-1146.
 • Chen A., Westcott M., Nell K., Wichman D., Knox M., 2004. Row configuration and nitrogen application for barley-pea intercropping in Montana. Agronomy Journal, 96: 1730-1738.
 • Faligowska A., Szukała J., 2009. Wpływ terminu zbioru na skład chemiczny i plon zielonki z łubinu białego, żółtego i wąskolistnego. Fragmenta Agronomica, 26(2): 26-32.
 • Gałęzewski L., 2010. Competition between oat and yellow lupine plants in mixtures of these species. Part I. Intensity of competition depending on soil moisture. Acta Scientiarum Polonorum, Agricultura, 9(3): 37-44.
 • Karadag Y., Bűyűkburc U., 2003. Effects of seed rates on forage production, seed yield and hay quality of annual legume-barley mixtures. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 27: 169-174.
 • Księżak J., Staniak M., 2009. Ocena mieszanek strączkowo-zbożowych uprawianych ekologicznie jako surowca do produkcji kiszonek. Journal of Research Applications in Agricultural Engineering, Poznań, 54(3): 157-163.
 • Księżak J., Bojarszczuk J., Staniak M., 2014. Evaluation of yielding of peas mixtures with spring wheat grown for seed on good soils. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 59(4): 20-25.
 • Lithourgidis A.S., Vasilakoglou I.B., Dhima K.V., Dordas C.A., Yiakoulaki M.D., 2006. Forage yield and quality of common vetch mixtures with oat and triticale in two seeding rations. Field Crops Research, 99: 106-113.
 • Makarewicz A., Płaza A., Gąsiorowska B., Cybulska A., 2015. Zawartość składników pokarmowych w mieszankach łubinu wąskolistnego z żytem jarym uprawianych na zieloną masę. Annales UMCS, Sectio E, LXX(3): 73-83.
 • Papoa V.A., Rees R.M., Walker R.L., Baddeley J.A., Wastson C.A., 2012. Legumes intercropped with spring barley contribute to increased biomass production and carryover effects. The Journal of Agricultural Science, 150: 584-594.
 • Podleśny J., Strobel W., Podleśna A., Kotlarz A., 2010. Wpływ terminu zbioru na plonowanie i skład chemiczny nasion zróżnicowanych odmian łubinu wąskolistnego. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 550: 121-129.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-c30f330a-92f5-493a-aacb-1bd50c5a7cdd
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.