PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 54 | 1 |
Tytuł artykułu

Influence of metamitron dose and surfactant on weed control and yield of sugarbeet

Warianty tytułu
PL
Wpływ dawki metamitronu i surfaktanta na efektywność ograniczania zachwaszczenia oraz plonowanie korzeni buraka cukrowego
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem badań była ocena efektywności chwastobójczej i fitotoksyczności herbicydu zawierającego metamitron, stosowanego przedwschodowo, w zależności od wielkości dawki i dodatku surfaktanta oraz jego wpływ na plonowanie buraka cukrowego. Herbicyd aplikowano w dawce pełnej i zredukowanej, samodzielnie oraz łącznie z surfaktantem Trend 90 EC. Badania prowadzono w latach 2008–2010, na plantacjach produkcyjnych buraka cukrowego. Najlepsze efekty w zwalczaniu chwastów uzyskano w przypadku aplikacji metamitronu samodzielnie, w dawce pełnej. Obniżenie dawki metamitronu o 33% skutkowało spadkiem skuteczności chwastobójczej wobec wszystkich ocenianych gatunków chwastów. Aplikacja zredukowanej dawki metamitronu z adiuwantem poprawiła efektywność chwastobójczą do poziomu, jaki obserwowano po zastosowaniu pełnej dawki herbicydu. Metamitron stosowany w dawce pełnej oraz zredukowanej z dodatkiem badanego adiuwanta, zapewnił uzyskanie najwyższego plonu korzeni buraka cukrowego. Niższy statystycznie plon zebrano po aplikowaniu obniżonej dawki metamitronu.
EN
The aim of this study was to evaluate the influence of metamitron dose and surfactant addition on weed control, phytotoxicity effect and yield of sugar beet. The herbicide was applied before crop emergence at full (recommended) dose and reduced by 33%. Additionally, reduced dose application was performed in the mixture with surfactant Trend 90 EC. The field experiments were carried out in the years 2008–2010, on arable fields located near Wrocław. The greatest weed control effect was obtained after application of metamitron at full dose. Reduction of the metamitron dose resulted in a decrease of herbicide efficacy against all weed species. The addition of surfactant to reduced dose of metamitron improved herbicide effectiveness to a level that was observed for the full dose of herbicide. The highest sugar beet yield was obtained when metamitron was applied at full dose alone and reduced dose in the mixture with surfactant. Significantly lower yield of sugar beet was harvested from plots treated with reduced dose of metamitron without surfactant.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
54
Numer
1
Opis fizyczny
s.51-55,rys.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli , Orzechowa 61, 50-540 Wrocław
autor
 • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli , Orzechowa 61, 50-540 Wrocław
autor
 • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli , Orzechowa 61, 50-540 Wrocław
Bibliografia
 • Adamczewski K., Grala B., Stachecki S. 1996. Ekonomiczne aspekty stosowania adiuwantów przy zwalczaniu chwastów. [Economic aspects of use adjuvants in weed control]. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 36 (1): 127–133.
 • Adamczewski K., Matysiak R. 2005. Znaczenie i korzyści wynikające ze stosowania adiuwantów z herbicydami sulfonylomocznikowymi. [The effects and benefits of adjuvants used with sulfonylourea herbicides]. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 45 (1): 17–24.
 • Buczek J., Tobiasz-Salach R., Bobrecka-Jamro D. 2010. Skuteczność stosowania pełnych i zredukowanych dawek herbicydów w pszenicy jarej. Ann. UMCS, Agricultura 65 (1): 9–17.
 • Domaradzki K., Badowski M., Filipiak K., Franek M., Gołębiowska H., Kieloch R., Kucharski M., Rola H., Rola J., Sadowski J., Sekutowski T., Zawerbny T. 2001. Metodyka doświadczeń biologicznej oceny herbicydów, bioregulatorów i adiuwantów. Cz. 1 Doświadczenia polowe. Wyd. IUNG – PIB, Puławy, 167 ss.
 • Dyrektywa UE 2009/128/WE z dnia 21 października 2009, ustanawiająca ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów, Dz. U. L 309 z 24.11.2009, 71 ss.
 • Idziak R., Woźnica Z. 2005. Ocena efektywności adiuwantów dodawanych do herbicydów stosowanych w ochronie kukurydzy. [Evaluation of adjuvant efficiency for herbicides applied in maize]. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 45 (2): 716–718.
 • Kierzek R., Miklaszewska K. 2009. Redukcja zachwaszczenia kukurydzy poprzez stosowanie herbicydów z adiuwantami oraz różnych technologii ochrony. [Weed control in maize by using herbicides with adjuvants and different technologies of weeding]. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 49 (2): 811–818.
 • Księżak J., Magnuszewski T. 2009. Ocena skuteczności zwalczania chwastów propizochlorem w uprawie kukurydzy. [Evaluation of propizochlor efficiency in weed control in maize crop]. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 49 (1): 334–338.
 • Kucharski M. 2003. Influence of herbicide and adjuvant application on residues in soil and plant of sugar beet. J. Plant Prot. Res. 43 (3): 225–232.
 • Kucharski M., Domaradzki K. 2008. Stosowanie adiuwantów z metamitronem w zabiegach przedwschodowych – wpływ na skuteczność chwastobójczą oraz pozostałości herbicydu w glebie. [Adjuvants with metamitron in preemergence treatment – influence on weed control efficacy and herbicide residues in soil]. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 48 (1): 281–286.
 • Kucharski M., Sadowski J., Trajdos J. 2012. Rozkład metamitronu w glebie w zależności od formulacji i sposobu aplikacji herbicydu. [Metamitron decay in soil depending on herbicide formulation and application method]. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 52 (1): 137–140.
 • Kucharski M., Sadowski J., Wujek B., Trajdos J. 2011. Influence of adjuvant addition on lenacil residues in plant and soil. Pol. J. Agron. 5: 39–49.
 • Kwiatkowski C.A., Wesołowski M. 2011. Wpływ adiuwantów oraz zredukowanych dawek środków ochrony roślin na zachwaszczenie pszenicy ozimej. [Effect of adjuvants and reduced doses of pesticides on weed infestation in winter wheat]. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 51 (1): 348–353.
 • McMullan P.M., Thomas J.M., Volgas G. 1998. HM9679 – A spray adjuvant for soil – applied herbicides. p. 285–290. Proc. 5th Int. Symp. “Adjuvants for Agrochemicals”. USA, Memphis, August 17–21, 1998, 520 pp.
 • Piekarczyk M. 2005. Możliwość redukcji dawek herbicydów Aminopielik Super 464 SL i Chisel 75 WG w odchwaszczaniu jęczmienia jarego. Acta Sci. Pol., Agricultura 4 (1): 89–95.
 • Praczyk T., Adamczewski K. 1996. Znaczenie adiuwantów w chemicznej ochronie roślin. [The importance of adjuvants in chemical plant protection]. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 36 (1): 117–121.
 • Sharma S.D., Singh M. 2007. Effect of surfactant on leaching of pendimethalin in Florida candler fine sand. Bull. Environ. Contam. Toxicol. 78 (1): 91–94.
 • Swarcewicz M., Muliński Z., Zbieć I. 1998. Influence of spray adjuvants on the behavior of trifluralin in the soil. Bull. Environ. Contam. Toxicol. 60: 569–576.
 • Wujek B., Kucharski M., Domaradzki K. 2012. Weed control programs in sugar beet (Beta vulgaris L.): Influence on herbicidal residue and yield quality. J. Food Agric. Environ. 10 (3&4): 606–609.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-c2e0fd16-ac6d-4876-b41f-00bf4b8f6457
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.