PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 535 |
Tytuł artykułu

Zagrożenie gleb na fermach gęsi związkami azotu i fosforu

Autorzy
Warianty tytułu
EN
Nitrogen and phosphorus in soil and soil solutions on the area of goose farms
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Badano zawartość N-NH4+, N-NO3- i PO43- w glebach i roztworach glebowych na terenach ferm gęsi. Stwierdzono, że warstwa pomiotu leżąca na wybiegach stanowi istotne zagrożenie dla gleb i wód gruntowych. Wysoka zawartość N i P w głębi profilów oraz glebach kontrolnych wskazuje silne skażenie gleb na fermach i w bezpośrednim sąsiedztwie, a także na pionowe i poziome przemieszczanie tych związków.
EN
The level of N-NH4+, N-NO3- and PO43- in soils and soil solutions from goose farms was studied. The droppings layer is a fertilizer and a source of nutrients dangerous to surface and ground water. Very high concentrations of N and P in deeper soil horizons of the investigated soils and control pedons indicate the strong pollution of soil environment and significant vertical and horizontal transfer of these elements.
Słowa kluczowe
PL
Wydawca
-
Rocznik
Tom
535
Opis fizyczny
s.261-268,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
Bibliografia
 • Alterra B.(-esloten) V.(-ennootschap) 2007. Ocena wyznaczonych w Polsce stref wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu. Uniwersytet Przyrodniczy w Wageningen: 108 ss.
 • Bielińska E.J., Ligęza S. 2003. Kształtowanie się aktywności enzymatycznej w glebach na obszarach wieloletnich kolonii lęgowych kormoranów i fermach gęsi. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 492: 15-23.
 • Bohn H.L., McNeal B.L., O'Connor G.A. 2003. Soil Chemistry. John Wiley and Sons, Inc.
 • Dyrektywa 1991. Dyrektywa Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotycząca ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego. Dz.U. UE L 375 z dnia 31 grudnia 1991 r.
 • Gaines T.P., Gaines S.T. 1994. Soil texture effect on nitrate leaching in soil percolates. Common. Soil Sci. Plant Anal. 25(13-14): 2561-2570.
 • Hermanowicz W., Dojlido J., Dożańska W., Koziorowski B., Zerbe J. 1999. Fizyczno-chemiczne badanie wody i ścieków. Arkady, Warszawa: 556 ss.
 • PTG 2008. Klasyfikacja uziarnienia gleb i utworów mineralnych (maszynopis). (http://www.ptg.sggw.pl/uziarnienie.htm): 10 ss.
 • Ligęza S. 2007. Skutki wieloletniego użytkowania gleby jako wybiegu dla gęsi w aspekcie zmian zawartości rozpuszczonego węgla organicznego w roztworach glebowych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 520: 135-142.
 • Ligęza S. 2009. Nieciągłości litologiczne w glebach i ich wyróżnianie. Rocz. Glebozn. 60(1): 1-8.
 • Ligęza S., Smal H. 2003. Stosunki molowe NPK w glebach o zakłóconej równowadze chemicznej. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 493: 651-658.
 • McCrory D.F., Hobbs P.J. 2001. Additives to reduce ammonia and odour emissions from livestock wastes: A review. J. Environ. Qual. 30: 345-355.
 • McFarland A., Bethel B., Hauck L. 2001. Evaluating phosphorus control practices in the goose branch microwatershed. USDA, TIAER (Texas Institute for Applied Environmental Research): 46.
 • Misselbrook T.H., Nicholson F.A., Chambers B.J., Johnson R.A. 2005. Measuring ammonia emissions from land applied manure: an intercomparison of commonly used samplers and techniques. Environmental Pollution 135(3): 389-397.
 • Ostrowska A., Gawliński S., Szczubiałka Z. 1991. Metody analizy i oceny właściwości gleb i roślin. Katalog, Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa: 333 ss.
 • Prince A.L. 1955. Appendix - methods in soil analysis, w: Chemistry of the soil. Bear F.E. (red.). ACS monograph 126. Reinhold Publishing Corp., New York: 328-362.
 • Quinn P., Wolt J.D. 1990. Effects of drying and time of incubation on the composition of displaced soil solution. Soil Sci. 6: 367-373.
 • Smal H. 1999. Właściwości chemiczne roztworów glebowych gleb lekkich i ich zmiany pod wpływem zakwaszenia. Rozprawy naukowe 230. Wyd. AR, Lublin: 108 ss.
 • Systematyka Gleb Polski 1989. Rocz. Glebozn. 40(3/4): 62 ss.
 • Ustawa 2007. Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu. Dz.U. 2007 nr 147 poz. 1033.
 • Varel V.H. 2002. Livestock manure odour abatement with plant-derived oils and nitrogen conservation with urease inhibitors: A review. J. Anim. Sci. 80 (E. Suppl. 2): E1-E7.
 • WRB 2007. IUSS Working Group WRB 2007: World reference base for soil resources 2006, first update 2007. World Soil Resources Reports No. 103. FAO, Rome: 128 ss.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-c2af0fd9-416b-4250-93b7-6654c2a162f7
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.