PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 535 |
Tytuł artykułu

Zmiany składu chemicznego w czasie kompostowania osadów ściekowych z trocinami i korą sosnową

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Changes in the chemical composition of sewage sludge during composting with sawdust and pine bark
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące kompostowania osadów ściekowych z udziałem trocin i kory sosnowej. Doświadczenie przeprowadzono w warunkach kontrolowanych w bioreaktorach określając dynamikę zmian materii i węgla organicznego, azotu ogólnego oraz makroskładników (P, K, Na, Ca, Mg). Stwierdzono, że kompostowanie osadów ściekowych z odpadami drzewnymi charakteryzowało się w warunkach doświadczenia małą dynamiką rozkładu materii i węgla organicznego, a zdecydowanie większą związków azotu. Z czasem kompostowania zmniejszała się ilość węgla a zwiększała zawartość azotu, co powodowało zawężenie się stosunku C:N kompostów. Większą dynamiką gromadzenia się azotu charakteryzował się kompost ze zrównoważonym (zbliżonym) udziałem trocin i kory. Zmianom ilościowym podlegały również badane makroskładniki, których zawartości zwiększały się z czasem kompostowania, szczególnie w kompoście o większym udziale kory niż trocin.
EN
Paper presents the results of investigations on the composting of sewage sludge supplemented with sawdust and pine bark. The experiment was carried out under controlled conditions in bioreactors with the aim to determine the dynamics of changes in organic matter and carbon, total nitrogen and macroelements (P, K, Na, Ca, Mg). It was found that, under experimental conditions, the process of sewage sludge composting together with wood wastes was characterized by low dynamics of organic matter and organic carbon decomposition at distinctly higher dynamics of nitrogen compounds. With the passage of composting time, the content of carbon was found to decrease, while that of nitrogen increased resulting in the narrowing of compost C:N ratio. The compost contained balanced (similar) proportions of sawdust and bark was characterized by a more intensive nitrogen accumulation. Examined macroelements also underwent the quantitative changes. Their contents increased together with composting time, especially in case of the compost with higher proportions of bark than the sawdust.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
535
Opis fizyczny
s.93-101,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
autor
autor
autor
Bibliografia
 • Amlinger F., Peyer S., Hildebrandt U., Müsken J., Cuhls C., Clemens J. 2005. Stand der Technik der Kompostierung. Grundlagenstudie. Bundesministerums f. Land-und Fortwirtschaft, Umwelt u. Wasserwirtschaft, Österreich: 344 ss.
 • Ciećko Z., Harnisz M. 2002. Wpływ kompostów z osadów ściekowych na zawartość potasu, wapnia i magnezu w wybranych roślinach uprawnych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 484: 77-86.
 • Ciećko Z., Harnisz M., Najmowicz T. 2001. Dynamika zawartości węgla i azotu w osadach ściekowych podczas ich kompostowania. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 475: 253-262.
 • Czekała J. 2002. Wybrane właściwości osadów ściekowych z oczyszczalni regionu Wielkopolski. Cz. I. Odczyn, sucha masa, materia organiczna i węgiel organiczny oraz makroskładniki. Acta Agrophysica 70: 75-82.
 • Czekała J. 2008. Właściwości chemiczne kompostu wytworzonego z komunalnego osadu ściekowego i różnych bioodpadów. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 53(3): 35-41.
 • Czekała J., Ferdykowski W., Zbytek Z. 2008. Ekologiczne zagospodarowanie odpadu z konopi w kompostowaniu osadu ściekowego. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 53(3): 42-47.
 • Dach J. 2008. Kompostowanie a emisje gazowe, w: Planowanie technologii kompostowania osadów ściekowych i innych bioodpadów. Wiegand E. (red.). Mat. III Ogólnopolskiej Konf., Tarnowo Podgórne, 16-17 IV 2008: 67-74.
 • Dach J., Jędruś A., Kin K., Zbytek Z. 2004. Wpływ intensywności napowietrzania na przebieg procesu kompostowania obornika w bioreaktorze. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 49(1): 40-43.
 • Eland F., Klamer M., Lind A.-M., Leth M., Bĺĺth E. 2001. Influence of initial C/N ratio on chemical and microbial composition during long term composting of straw. Microb. Ecol. 41: 272-280.
 • Haung G.F., Wong J.W.C., Wu Q.T., Nagar T.T. 2004. Effect of C/N on composting of pig manure with sawdust. Waste Management 24: 805-813.
 • KPGO 2006. Krajowy plan gospodarki odpadami 2010. Załącznik do uchwały nr 233 Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2006 r. <www.mos.gov.pl> stan na dzień 15 I 2007.
 • Krzywy E. 1999. Przyrodnicze zagospodarowanie osadów ściekowych. Wyd. AR w Szczecinie: 145 ss.
 • Krzywy E., Iżewska A. 2004. Gospodarka ściekami i osadami ściekowymi. Wyd. AR w Szczecinie: 186 ss.
 • Krzywy E., Iżewska A., Wołoszyk Cz. 2004. Zmiany składu chemicznego w czasie kompostowania wycierki ziemniaczanej z osadem ściekowym. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 499: 173-180.
 • Krzywy E., Wołoszyk Cz., Iżewska A., Krzywy-Gawrońska E. 2008. Ocena składu chemicznego i wartości nawozowej komunalnych osadów ściekowych i kompostów z ich udziałem. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 533: 239-247.
 • Kuo S., Ortiz-Escobar M.E., Hue N.V., Hummel R.L. 2004. Composting and compost utilization for agronomic and container crops. Recent Res. Devel. Environ. Biol. 1: 451-513.
 • Maćkowiak Cz. 2000. Skład chemiczny osadów ściekowych i odpadów przemysłu spożywczego o znaczeniu nawozowym. Nawozy i Nawożenie 4(5): 131-143.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-c21fff4f-0bab-4592-9f29-4ed577145402
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.