PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 12 | 1 |

Tytuł artykułu

The impact of commercial mixed feeds of different physical structure on rearing of piglets and young pigs

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

PL
Wpływ mieszanek przemysłowych o różnej strukturze na odchów prosiąt i warchlaków

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
Experimental material consisted of 20 piglets from litters of 2 sows of wbp x pbz breed, crossed with the Pietrain x Duroc hybrid breed boar. The piglets were divided into two experimental groups of 10 animals. The experiment lasted 84 days, during which experimental group I received the feed in the form of a mash and group II in a pelleted form adapted to each of the rearing period. Analyzing ADFI rate between 5 and 28 days, a low, statistically significant (P 0.01) daily intake of feed was noticeable and amounted to 54.3 g for MS–1 mixed feed and 63.6 for MG–1 mixed feed. Daily gains were also statistically significant (P 0.05), favoring mash diet. Between days 29 and 50 no significant differences were observed in any of the tested parameters but the results speak in favor of pelleted mixed feed. A significant difference (P 0.05) was noted in average daily feed intake in the MS–3 ration between days 51 and 84, compared to the MG–3 mix, while the value of ADG did not show significant differences. Analyzing the whole testing period, i.e. from day 1 to 84 days after weaning, there was no significant difference in daily gains between mash and pelleted diets, feed consumption or final body weight.
PL
Materiał badawczy stanowiło 20 prosiąt pochodzących z miotów od dwóch loch rasy wbp x pbz kojarzonych z knurem mieszańcem rasy Pietrain x Duroc. Prosięta podzielono na dwie grupy doświadczalne po 10 osobników. Doświadczenie trwało 84 dni, w trakcie którego I grupa doświadczalna otrzymywała paszę w formie sypkiej zaś druga w formie granulowanej dostosowaną do każdego z okresów odchowu. Analizując wskaźnik ADFI w okresie od 5. do 28. dnia zauważalne było niskie, różniące się statystycznie (P 0,01), pobranie dzienne paszy, które wynosiło 54,3 g dla mieszanki MS–1 i 63,6 g dla mieszanki MG–1, a dzienne przyrosty różniły się statystycznie (P 0,05) na korzyść mieszanki w formie sypkiej. Między 29. a 50. dniem nie zauważono istotnych różnic w żadnym z badanych parametrów lecz wyniki przemawiają na korzyść mieszanki granulowanej. Zanotowano istotną różnicę (P 0,05) średniego dziennego spożycia paszy w dawce pokarmowej MS–3 między 51. a 84. dniem w porównaniu z mieszanka˛MG–3, podczas gdy wartość ADG nie wykazała istotnych różnic. Analizując cały okres doświadczenia, tzn. od 1. do 84. dnia po odsadzeniu, nie stwierdzono istotnych różnic między mieszanką sypką a granulowaną dla dobowych przyrostów, zużycia paszy czy też końcowej masy ciała.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

12

Numer

1

Opis fizyczny

p.3-10,ref.

Twórcy

autor
 • Department of Pig Breeding, Faculty of Biotechnology and Animal Breeding, West Pomeranian University of Technology, Doktora Judyma 24, 71-466 Szczecin, Poland
autor
 • West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland
autor
 • West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland
 • Lviv National Academy of Veterinary Medicine named after S.Z.Gzhytskyj, Lviv, Ukraine
autor
 • Lviv National Academy of Veterinary Medicine named after S.Z.Gzhytskyj, Lviv, Ukraine
 • Lviv National Academy of Veterinary Medicine named after S.Z.Gzhytskyj, Lviv, Ukraine

Bibliografia

 • Abraham J., Satyapaul, Chhabra A.K., Chandrahas, 2004. Effect of early weaning, splitweaning and nursery feeding programmes on the growth of landrace x desi pigs. Trop. Anim. Health Prod. 36, 599–608.
 • Araújo W.A.G., Ferreira A.S., Renaudeau D., Brustolini P.C., Silva B.A.N., 2010. Effect of diet protein source on the behavior of piglets after weaning. Livest. Sci. 132, 35–40.
 • Colson V., Orgeur P., Foury A., Mormede P., 2006. Consequences of weaning piglets at 21 and 28 days on growth, behaviour and hormonal responses. Appl. Anim. Behav. Sci. 98, 70–88.
 • Edge H.L., Dalby J.A., Rowlinson P., Varley M.A., 2005. The effect of pellet diameter on the performance of young pigs. Livest. Sci. 97, 203–209.
 • Grudniewska B., 1998. Hodowla i użytkowanie świń [Farming and pigs]. ART Olsztyn [in Polish].
 • Grudniewska B.,1994. Żywienie trzody chlewnej [Feeding pigs]. ART. Olsztyn [in Polish].
 • Hanczakowska E., Urbańczyk J., 2003.Wybrane zagadnienia z żywienia świń. Racjonalne żywienie – decydujący element kosztów [Selected aspects of feeding pigs. Rational nutrition – a crucial element of the cost]. Balice. Instytut Zootechniki. 55–58 [in Polish].
 • Hanczakowska E., Urbańczyk J., 2001. Groch i łubin z poekstrakcyjną śrutą rzepakową w żywieniu loch, prosiąt i warchlaków [Peas and lupins of extracted rapeseed meal in the feeding of sows, piglets and weaners]. Rocz. Nauk. Zootech. 28 (2), 187–199 [in Polish].
 • Hermes R.G., Molist F., Ywazaki M., Gomez de Segura A.,Gasa J., 2010. Effect of type of cereal and fiber level on growth and parameters of the gastrointestinal tract in young pigs. Livest. Sci. 133, 225–228.
 • Hong T.T.T., Thuy T.T., Passoth V., Lindberg J.E., 2009. Gut ecology, feed digestion and performance in weaned piglets fed liquid diets. Livest. Sci. 125, 232–237.
 • Konarkowski A., 2008. Żywienie prosiąt po odsadzeniu różnymi paszami [Feeding piglets after weaning different feed]. Trzoda Chlewna 2, 40–44 [in Polish].
 • Kuller W.I., Tobias T.J., van Nes A., 2010. Creep feed intake in unweaned piglets is increased by exploration stimulating feeder. Livest. Sci. 129, 228–231.
 • Mikołajczak J., Jarzynowska A., El-Assa, 2004. Wpływ preparatu probiotycznego na tempo wzrostu i stan zdrowia prosiąt [Effect of probiotics on the growth and health of piglets]. Rocz. Nauk. Zootech., Supl. 20, 115–119 [in Polish].
 • Montagne L., Pluske J.R., Hampson D.J., 2003. A review of interactions between dietary fibre and the intestinal mucosa, and their consequences on digestive health in young non-ruminant animals. Anim. Feed Sci. Technol. 108, 95–117.
 • Nawrocki N., Grela E.R., 2011. Zasady zywienia prosiąt. Techniki i zasady w żywieniu świń [Nutrition rules piglets. The techniques and principles for feeding to pig]. WWR Poznań, 81–84 [in Polish].
 • Pluske J.R., Pethick D.W., Hopwood D.E., Hampson D.J., 2002. Nutritional influences on some major enteric bacterial diseases of pigs. Nutr. Res. Rev. 15, 333–371.
 • Solá-Oriol D., Roura E., Torrallardona D., 2009. Feed preference in pigs: Effect of cereal sources at different inclusion rates. J. Anim. Sci. 87, 562–570.
 • StatSoft, Inc.: STATISTICA (data analysis software system), version 9.0. 2009, www.statsoft.com
 • Tywończuk J., Lipiński K., 2001. Żywienie zwierząt i paszoznawstwo. Żywienie prosiąt i warchlaków [Animal nutrition and feedstuffs. Feeding piglets and weaners]. PWN Warszawa, 245–261 [in Polish].
 • Van Den Brand H., Vestegen M.W.A., Van Der Poel A.F.B., 2007. Pelleting of diet ingredients: Diet selection and performance in choice -fed growing pigs. Anim. Feed Sci. Technol. 138, 169–177.
 • Weary D.M., Appleby M.C., Fraser D., 1999. Responses of piglets to early separation from the sow. Appl. Anim. Behav. Sci. 63 (4), 289–300.

Uwagi

PL
Rekord w opracowaniu.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-c0bfae09-4fab-4028-870e-2c926870b6ce
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.