PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 15 | 3 |
Tytuł artykułu

Opodatkowanie rolnictwa w Polce – konsekwencje wprowadzenia podatku dochodowego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Agricultural taxation in poland – consequences of income tax introduction
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem badań była ocena wpływu formy opodatkowania działalności rolniczej na wysokość obciążeń fiskalnych gospodarstw oraz ryzyko podatkowe. Badaniem objęto indywidualne gospodarstwa rolne objęte w 2010 r. systemem rachunkowości rolnej FADN. Oceniono, która z wybranych form prowadzenia ewidencji księgowej dla celów podatkowych będzie najkorzystniejsza i najmniej ryzykowna dla analizowanych gospodarstw. Stwierdzono, że wybór formy opodatkowania dochodów rolniczych miał kluczowe znaczenie dla wielkości obciążeń fiskalnych gospodarstw. W zależności od ich typu, wielkości wyrażonej w ha lub siły ekonomicznej, przyjęte w symulacji formy opodatkowania w różnym stopniu wpływały na wysokość podatków dochodowych. Najkorzystniejszą formą opodatkowanie ze względu na wysokość obciążeń i jednocześnie najbardziej ryzykowną był podatek obliczany na zasadach ogólnych. Podatek ryczałtowy wpłynąłby niekorzystnie na sytuację ekonomiczną gospodarstw rolnych, zwłaszcza większych obszarowo, ukierunkowanych na produkcję mieszaną lub hodowlę zwierząt o zróżnicowanej sile ekonomicznej.
EN
The aim of this study way to assess the impact of a tax on the amount of farming households and thefiscal burden the tax risk. The study included individual farms in 2010 FADN farm accounting system. Studied, which in some forms of accounting records for tax purposes will be the most advantageous and least risky for the analyzedfarms. The results indicate that the choice of the form of taxation of agricultural income will be of crucial importance for the size of the fiscal burden of households. Depending on the type, size, expressed in hectares or economicforces adopted in the simulation form of taxation in varying degrees, affect the amount of income taxes. The most preferredform of taxation because of the amount of load and the most risky tax would be calculated on general principles. Flat-rate tax would affect adversely the economic situation of farms - especially larger spatially, aimed at the production or livestock mixed with varying economic strength.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
15
Numer
3
Opis fizyczny
s.272-278,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, ul.Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
  • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, ul.Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa
Bibliografia
  • Gajl N. 1992: Teorie podatkowe w świecie, PWN, Warszawa, s. 29.
  • Grądalski F. 1990: Wstęp do teorii opodatkowania, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, s. 149.
  • James S., Nobes C. 2006: The economics of taxation, Prentice Hall, Wielka Brytania, s. 228.
  • Komar A. 1994: Finanse publiczne, PWE, Warszawa, s. 107.
  • Owsiak S. 2004: Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa, s. 401.
  • Podstawka M., Deresz A. 2009: Wybór efektywnej formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych małych i średnich przedsiębiorstw, [W:] J. Sokołowski (red.), Problemy ekonomii polityki ekonomicznej i finansów publicznych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 383-384.
  • Poszwa. M. 2010, Zarządzanie ryzykiem podatkowym, [W:] E. Nowak (red.), Rachunkowość w zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa, s. 29.
  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-c01e3fce-804f-4f54-bdef-1f9cb20f5eef
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.