PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 13 | 1 |

Tytuł artykułu

The assessment of there measures (101, 103, 302) under the national plan of agriculture and rural development of Kosovo

Autorzy

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

PL
Ocena trzech środków (101, 103, 302) realizowanych w ramach krajowego programu rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Kosowie

Języki publikacji

EN PL

Abstrakty

EN
Subject and purpose of work: Agriculture has historically been an important sector in Kosovo’s economy however the biggest challenges are migration, land fragmentation, and access to market and finance. Support from the Government of Kosovo for the agriculture and rural development sector is based on the ARDP 2007-13 and includes direct support measures that strongly correspond to Pillar I measures under CAP and rural development support measures similar to CAP Pillar II. The objective of this paper is to assess three measures (101,103,302) under the national plan of agriculture and rural development of Kosovo. Materials and methods: Measure 101, “Investments in Physical Assets in Agricultural Holdings” fruit sector, grape sector. Measure 103, “Investments in physical assets concerning the processing and marketing of agricultural and fishery products”. Measure 302, “Farm Diversification and Business Development”. Results: Results showed support is increased which directly affected new job creation however this should continue with increasing the budget as these measures affect the rural economy directly by creating jobs contributing to sustainable agriculture and reducing migration. Conclusions: The most important measure in terms of budget allocation and number of projects implemented was Measure 101. The largest number of beneficiaries from measure 101 originated from the Prizren and Prishtine Region.
PL
Przedmiot i cel pracy: Rolnictwo jest tradycyjnie bardzo ważnym sektorem gospodarki Kosowa. Największymi wyzwaniami są jednak takie zjawiska jak migracja, rozdrobnienie agrarne, dostęp do rynku i wsparcia finansowego. Wsparcie udzielane przez rząd Kosowa na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich oparte jest na Programie Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i obejmuje środki pomocy bezpośredniej, które w dużym zakresie odpowiadają działaniom w ramach pierwszego filaru WPR i działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich analogiczne do tych realizowanych w ramach drugiego filaru WPR. Celem niniejszej pracy jest ocena trzech środków (101, 103, 302) realizowanych w ramach krajowego Programu Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. Materiały i metody: Środek 101 „Inwestycje w środki trwałe w gospodarstwach rolnych” w sektorze produkcji owoców i upraw winorośli”; Środek 103 „Inwestycje w środki trwałe obejmujące przetwór stwo i obrót produktami rolnymi i rybołówstwa; Środek 302 „Różnicowanie i rozwój działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”. Wyniki: Na podstawie uzyskanych wyników, można stwierdzić, że wzrost poziomu wsparcia wpływa bezpośrednio na tworzenie nowych miejsc pracy. Działania te należy jednak kontynuować, ponieważ mają bezpośredni wpływ na tworzenie nowych miejsc pracy, przyczyniając się do rozwoju zrównoważonego rolnictwa i ograniczenia migracji. Wnioski: Środkiem, który odegrał kluczową rolę pod względem rozdysponowania budżetu i liczby zrealizowanych projektów był Środek 101. Największą liczbą beneficjentów w ramach środka 101 odnotowano w Regionach Prizren i Prisztiny

Wydawca

-

Rocznik

Tom

13

Numer

1

Opis fizyczny

p.70-86,fig.,ref.

Twórcy

autor
 • Faculty of Life and Environmental Sciences, University "Ukshin Hoti" Prizren, Prizren, Kosovo
autor
 • Tomori Pal College, Budapest, Hungary

Bibliografia

 • 1. Agency for Agriculture Development (2019). Grants and Direct Payment 2009-2018. Prishtine, Statistical report by Agency for Agriculture Development.
 • 2. Agriculture And Rural Development Programme 2014-2020 (2014). Prishtinë, Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Development.
 • 3. European Commission (2011). Agricultural Policy Perspectives Briefs - The future of rural development policy [Report].
 • 4. European Commission (2014). EU 10 and the CAP, Ten years of success. European Union.
 • 5. European Commission (2015). Instrument for pre-accession assistance (IPA II) 2014-2020 - Further Support to Kosovo’s Development of the Agri-Rural Sector and Food Safety [Report]. - European Union Office in Kosovo (EUO): [s.n.], 2015.
 • 6. Gjokaj, E., Leeds, S., Halimi, K. (2018). The impact of financial support program in creation on farm jobs, Kosovo’s case. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 24(6), p. 933-941.
 • 7. Gjokaj, E., Halimi, K., Gjonbalaj, M., Leeds, S. (2017). Agricultural Finance in Kosovo. Economic Alternatives, 1, p. 79-88.
 • 8. KAS (2018). Economic Accounts for Agriculture, 2018. Yearly Report. Prishtine, Kosovo Agency for Statistics.
 • 9. KAS (2019). Results of the Agricultural Holdings Survey, 2017. Prishtine, Kosovo Agency for Statistics.
 • 10. MAFRD (2014). Green Report, Kosovo 2014. Yearly Report. Prishtine, Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Development.
 • 11. MAFRD (2017). Green Report, Kosovo 2017. Yearly Report. Prishtine, Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Development.
 • 12. MAFRD (2018). Green Report, Kosovo 2018. Yearly Report. Prishtine, Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Development.
 • 13. Monitoring of agricultural policy developments in the Western Balkan countries (2017). JRC Technical Report (European Commission).
 • 14. Mid-Term Evaluation (2014). Report of the Agriculture and Rural Development Program 2007-2013, Kosovo.
 • 15. Sallahu, S., Gjokaj, E. (2017). The Potential of Agriculture in Developing Kosovo’s Economy. Kosovo, p. 1-10.
 • 16. Support to the Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Development (MAFRD) to evaluate the Agriculture and Rural Development Programme 2014-2020, Kosovo – Revised Report.
 • 17. The impact of the Common Agricultural Policy on developing countries, Study (EP/EXPO/B/DEVE/FWC/2013-08/Lot5/19 EN February 2018 -PE603.862).
 • 18. World Bank (2016). Country Snapshot: An overview of the World Bank’s work in Kosovo. Pristina, World Bank.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-bf9ce9b7-ba4d-4202-a1b5-8b8caddce563
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.