PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 24 | 3 |

Tytuł artykułu

Jakość opakowania jako determinanta bezpieczeństwa żywności w kontekście wymagań społecznych konsumentów

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
Packaging quality as determinant of food safety in the context of social requirements of consumers

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Trendy konsumpcyjne odnoszące się do jakości produktów spożywczych i opakowań są ściśle związane z wymaganiami, jakie względem nich zgłaszają konsumenci. Wymagania społeczne konsumentów w odniesieniu do opakowań można pogrupować w podstawowe obszary, do których należą: bezpieczeństwo, przedłużenie trwałości produktu poprzez właściwy dobór opakowania, komunikacja z konsumentem, wygoda i funkcjonalność oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne. Bezpieczeństwo stanowi jedną z podstawowych potrzeb człowieka, która powinna być zaspokajana także przez opakowania. Opakowania bezpieczne powinny charakteryzować się przede wszystkim odpowiednim stanem sanitarno-higienicznym, niestanowiącym zagrożenia dla zapakowanego produktu spożywczego, ale też powinny zapewniać bezpieczne użytkowanie opakowania. Opakowania muszą się ponadto charakteryzować stabilnymi parametrami użytkowymi o określonej wartości, gdyż od nich zależy ochrona zapakowanych towarów. Celem niniejszej pracy było określenie wymagań społecznych konsumentów w odniesieniu do bezpieczeństwa zapakowanej żywności jako czynnika w istotny sposób wpływającego na jakość opakowań. Przedstawione wyniki badań dotyczące analizy potrzeb i wymagań stawianych opakowaniom do żywności pozwoliły na określenie hierarchii ważności wymagań społecznych konsumentów względem opakowań do żywności. Wykazano, że dla 90 % konsumentów bezpieczeństwo jest najważniejszym z wymagań społecznych stawianych opakowaniom. Do grup cech bardzo ważnych 75 % konsumentów zaliczyło bezpieczeństwo użytkowania. Zachowanie ilości i jakości zawartości podczas przechowywania i użytkowania, obecność zabezpieczeń przed niepożądanym otwarciem oraz obecność informacji wpływających na bezpieczeństwo użytkownika są dla 83 % konsumentów cechami ważnymi. Z kolei 60 % konsumentów przypisało średnią ważność cechom, takim jak: obecność zabezpieczeń gwarantujących pierwsze użycie oraz bezpieczeństwo przy manipulacjach. Natomiast dla 54 % respondentów najmniej istotna ze wszystkich analizowanych cech opakowań była cecha związana z odpornością opakowania na czynniki mikroklimatyczne, biotyczne i mechaniczne.
EN
Those consumption trends that relate to the quality of food products and packaging are closely linked with the relevant requirements expressed by consumers. Social requirements of consumers on packaging can be grouped into three basic fields: safety, extending product life through properly selecting packaging, consumer communication, convenience and functionality as well as reduction of negative environmental impacts. Safety is one of the basic human needs, which should also be covered by packaging. Safe packaging should be characterized primarily by an appropriate sanitary-hygienic condition, which does not pose a risk to a packaged food product, and, also, should ensure safe use thereof. In addition, the packaging must be characterized by stable performance parameters of a certain value since the protection of packaged products depends on them. The objective of the research study was to determine social requirements of consumers on the safety of packaged food because those requirements constitute a factor to significantly impact the quality of packaging. The presented research results refer to the analysis of needs and requirements on food packaging; they made it possible to determine the importance hierarchy of social requirements of consumers on food packaging. It was shown that 90 % of the consumers regarded safety as the most important social requirement for packaging. 75 % of the consumers rated safe use as very important. 83 % of the consumers deemed the following features as important: maintaining the quantity and quality of content during storage and use, protection against unwanted opening, and information contributing to user safety. Next, 60 % of the consumers claimed that middlingly important to them were safeguards to ensure that a food product was used for the first time and safety while handling food products. And 54 % of the respondents declared that, of all the analyzed packaging characteristics, the least important to them was a feature linked with the resistance of packaging to microclimatic, biotic and mechanical factors.

Wydawca

-

Rocznik

Tom

24

Numer

3

Opis fizyczny

s.138-148,rys.,tab.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Katedra Opakowalnictwa Towarów, Wydział Towaroznawstwa, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul.Rakowicka 27, 31-510 Kraków
 • Katedra Opakowalnictwa Towarów, Wydział Towaroznawstwa, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul.Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Bibliografia

 • [1] Bix L., de la Fuente J., Sundar R.P., Lockhart H.: Packaging design and development. In: The Wiley Encyclopedia of Packaging Technology. 3rd ed. Ed. K.L. Yam. John Wiley and Sons. Hoboken, New Jersey, USA, 2009, pp. 859-866.
 • [2] Celhay F., Boysselle J., Cohen J.: Food packages and communication through typeface design: The exoticism of exotypes. Food Qual. Pref., 2015, 39, 167-175.
 • [3] Cholewa-Wójcik A.: Potrzeby i wymagania konsumentów w zakresie opakowań do żywności. Opakowanie, 2016, 5, 63-68.
 • [4] Cholewa-Wójcik A., Kawecka A.: Zapewnienie bezpieczeństwa i jakości opakowań w łańcuchach dostaw. W: Zarządzanie jakością: Osiągnięcia i wyzwania. Red. P. Kafel, T. Sikora. Wyd. Nauk. PTTŻ, Kraków 2015, ss. 25-35.
 • [5] Cierpiszewski R.: Opakowania aktywne i inteligentne. Wyd UEP, Poznań 2016.
 • [6] Dejnaka A. Opakowanie jako narzędzie wpływania na wybory konsumentów. Zesz. Nauk. Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2011, 23, 131-143.
 • [7] Estiri M., Hasangholi T., Yazdani H., Nejad H.J., Rayej H.: Food products consumer behaviors: The role of packaging elements. J. Appl. Sci., 2010, 10, 535-543.
 • [8] Jerzyk E.: Design opakowania i jego elementy w procesie podejmowania decyzji zakupowych. [on line]. PWE. Dostęp w Internecie [3.04.2017]: http://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/mir_4_2014_design.pdf
 • [9] Kańczukowska-Stadnik A.: Wymagania producentów opakowań i detalistów wobec opakowań jednostkowych. Ważenie, Dozowanie, Pakowanie, 2008, 2, 85-92.
 • [10] Lisińska-Kuśnierz M.: Aspekty społeczne w opakowalnictwie. Wyd. UEK, Kraków 2010.
 • [11] Lisińska-Kuśnierz M.: Oczekiwania konsumentów dotyczące opakowań a realizacja ich potrzeb społeczno-ekonomicznych. Zesz. Nauk. UEK, 2011, 874, 89-100.
 • [12] Lisińska-Kuśnierz M.: Food packaging as non-satisfactory communication instrument in opinion of consumers. In.: Commodity Science in Research and Practice – Innovations in Product Development and Packaging. Eds. A. Cholewa-Wójcik, A. Kawecka. Polish Society of Commodity Science, Kraków 2014, pp. 141-155.
 • [13] Lisińska-Kuśnierz M., Kawecka A.: Attributes of food packaging safety. In: Selected Aspects of Industrial Products Quality. Eds. J. Żuchowski, R. Zieliński. Wyd. Nauk. Inst. Technol. Eksploatacji – PIB, Radom 2012, pp. 23-34.
 • [14] Lisińska-Kuśnierz M., Ucherek M.: Essence of holistic angle on development of consumer behaviour by packaging. Towaroznawcze Problemy Jakości, 2011, 4, 66-72.
 • [15] PN-EN ISO 9000:2015-10. Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia.
 • [16] Słownik języka polskiego. Red. L. Drabik, E. Sobol. PWN, Warszawa 2007.
 • [17] Solomon M., Bamossy G., Askegaard S., Hogg M.: Consumer Behavior. A European Perspective. Pearson Education Ltd, Harlow 2010.
 • [18] Svansen E., Vold M., Moller H., Petersen M., Larsen H., Hanssen O.: Sustainable packaging design: A holistic methodology for packaging design. Packaging Technol. Sci., 2010, 23 (3), 161-175.
 • [19] Tarczyńska A.S.: Projektowanie żywności wygodnej z wykorzystaniem metody QFD. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2013, 3 (88), 187-199.
 • [20] Technika opakowań. Red. A. Emblem, H. Emblem. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2014.
 • [21] Werle C.O.C., Balbo L., Caldara C., Corneille O.: Is plain food packaging plain wrong? Plain packaging increases unhealthy snack intake among males. Food Qual. Pref., 2016, 49, 168-175.
 • [22] Yam K.L.: Socioeconomic driving forces of food packaging. In.: The Wiley Encyclopedia of Packaging Technology. 3rd ed. Ed. K.L. Yam. John Wiley and Sons. Hoboken, New Jersey, USA, 2009, pp. 1147-1151.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-be73a252-4b75-49f5-b66e-46542d8b637b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.