PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 2/I |
Tytuł artykułu

Wpływ warunków termiczno-opadowych na rozwój i plon owsa uprawianego w rejonie środkowo-wschodniej Polski

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Effect of thermal and precipitation conditions on development and yield of oats cultivated in the middle-eastern Poland region
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy przedstawiono wyniki trzyletniego doświadczenia polowego założonego w latach 2005-2007 w Rolniczej Stacji Doświadczalnej w Zawadach k. Siedlec na glebie kompleksu żytniego dobrego. Oceniono przebieg faz rozwojowych owsa w zależności od warunków pogodowych w okresie wegetacji. Warunki pogodowe w latach prowadzenia badań były zróżnicowane. Wyjątkowo niekorzystne warunki panowały w sezonie 2006 roku – w tym czasie zanotowano duży niedobór opadów. W kolejnych latach badano wpływ trzech ilości wysiewu (300, 500, 700 ziaren kiełkujących na 1 m2) na plon trzech odmian owsa (Polar – odmiana nieoplewiona, Bachmat i Rajtar – odmiany oplewione). Wykazano, że na wzrost i rozwój oraz plon owsa decydujący wpływ miały warunki pogodowe w latach prowadzenia badań, a także czynniki doświadczenia, tj. gęstość siewu oraz testowane odmiany. Najwyższy plon ziarna zanotowano w korzystnym 2007 roku. Zwiększenie ilości wysiewu spowodowało istotny wzrost plonu ziarna. Z badanych odmian najwyższy plon dała odmiana Bachmat.
EN
Results of the 3-year field experiment carried out in 2005-2007 at the Experimental Station in Zawady near Siedlce on good rye complex soil are presented in the paper. The oat phonological stages progress depending on weather conditions in vegetation period was estimated. The weather conditions in years of investigation were diversified. Exceptionally unfavorable conditions were in season 2006 – the great precipitation deficiency was noted. In following years the effects of three sowing rates (300, 500, 700 germinating seeds/1m2) on three oat cultivars (Polar - hulless cultivar, Bachmat and Rajtar – hulled cultivars) was evaluated. It was indicated that the decisive influence on oats growth and yield had the weather conditions in experimental years, also with experience factors: seed spacing and cultivars. The highest yield was noted in favorable 2007 year. The sowing rates increase caused the substantial growth of grain yield. Among examined cultivars the highest yield had Bachmat cultivar.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
2/I
Opis fizyczny
s.53-63,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ul.B.Prusa 14, 08-110 Siedlce
autor
 • Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ul.B.Prusa 14, 08-110 Siedlce
 • Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ul.B.Prusa 14, 08-110 Siedlce
autor
 • Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ul.B.Prusa 14, 08-110 Siedlce
Bibliografia
 • Gąsiorowski H. Owies jako surowiec dla przetwórstwa spożywczego. Post. Nauk. Roln., 241,1993, s. 71-81.
 • Instytut Ochrony Roślin, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Główny Inspektorat Klucz do określania faz rozwojowych roślin jedno- i dwuliściennych w skali BBCH, Poznań2005, 134 ss.
 • Kalembasa S., Brogowski Z., Skrzyczyński T., Żądełek J., Kalembasa D., Niewiński S. Niektóre właściwości gleb Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Zawadach Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach. Zesz. Nauk. WSRP w Siedlcach, ser. Rolnictwo, 1,1982, s. 11-26.
 • Klima K., Pisulewska E. Kształtowanie się komponentów struktury plonu ziarna owsa uprawianego warunkach górskich w siewie czystym i mieszankach. Rocz. AR Poznań, ser. Rolnictwo,58, 2000, s. 39-47.
 • Kołodziej J., Kulig B. Wpływ pogody na kształtowanie się plonu i wybranych cech owsa. Biul.IHAR, 235, 2005, s. 269-280.
 • Kozłowska-Ptaszyńska Z. Określenie modeli wysokoplennych roślin zbóż jarych. Pam. Puł., 113, 1998, s. 39-52.
 • Kozłowska-Ptaszyńska Z., Pawłowska J. Reakcja nowych odmian owsa na gęstość siewu. (W): Termin i gęstość siewu owsa. IUNG Puławy, R (344), 1997, s. 15-24.
 • Maj L., Wieligo B., Dziamba S., Rachoń L. Plonowanie jęczmienia i owsa w siewie czystym i mieszanym w zależności od poziomu wilgotności gleby i nawożenia azotem. Pam. Puł., 112, 1998, s. 151-157.
 • Moudrý J. Regulace tvorby výnosu a kvality ovsa. Kand. Disert. Práce. Českĕ Budĕjovice, 234, 1991.
 • Noworolnik K. Plonowanie i jakość ziarna owsa w zależności od wilgotności podłoża i dawki azotu. Mat. Konf. Nauk. pt.”Owies – hodowla, uprawa i wykorzystanie”, 19-20 listopada,UR Kraków, 2009, s. 23.
 • Panek K. Działanie i współdziałanie usłonecznienia, temperatury i opadów na plonowanie zbóż jarych w Polsce. Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu, Rozpr., 1992, 109 ss.
 • Piech M., Nita Z., Maciorowski R. Reakcja owsa nieoplewionego i oplewionego na nawożenie azotem. Biul. IHAR, 217, 2001, s. 111-119.
 • Saastamoinem M., Kumpulainen J., Nummela S. Genetic and environmental variation in oil content and environmental variation of oats. Cereal Chem., 66, 1998, s. 296-300.
 • Trętowski J., Wójcik R. A. Metodyka doświadczeń rolniczych. Wyd. WSRP Siedlce, 1991, 538 ss.
 • Trybała M. Gospodarka wodna w rolnictwie. PWRiL, Warszawa 1996.
 • Wojciechowska U. Fizjologia owsa. Praca zb. pod red. J. Mazurek, IUNG, Puławy, 1993.
 • Żarski J. Reakcja zbóż jarych na deszczowanie i nawożenie azotowe w warunkach gleby bardzo lekkiej. Rozpr. ATR Bydgoszcz, 59, 1993, 72 ss.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-be7375ec-3c4a-4e78-909d-c924d5beb3f4
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.