PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | 07 |
Tytuł artykułu

Identyfikacja czynników ryzyka w robotach regulacyjnych i konserwacyjnych na ciekach

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Identification of risk factors in river regulation and maintenance work on water courses
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Realizacja robót wodnych i wodno-melioracyjnych przebiega w trudnych warunkach ze względu na stałą obecność wody na budowie, różnorodność i zmienność warunków realizacji, stale przemieszczające się stanowiska pracy i front robót, ich sezonowość, konieczność ingerencji w środowisko przyrodnicze o dużej różnorodności. Cechy te sprawiają, że w trakcie wykonawstwa robót pojawia się różnego rodzaju ryzyko. Wszechstronna analiza jego przyczyn może wpłynąć na właściwe zarządzanie tym ryzykiem. W pracy zidentyfikowano i opisano czynniki, które powodują ryzyko nieterminowego wykonania robót regulacyjnych i konserwacyjnych na ciekach. Zostały one przedstawione w formie diagramu Ishikawy. Wyróżniono w nim sześć obszarów niezbędnych do rozpatrywania podczas planowania terminu zakończenia robót. Są to: zarządzanie procesem inwestycyjnym, organizacja robót, technologia robót, środki produkcji, pracownicy i materiały. Obszarom tym przypisano czynniki powodujące ryzyko niedotrzymania terminu końcowego robót. Do czynników tych zaliczono: niewystarczające środki finansowe na realizację projektu, brak nowoczesnych technologii, wysokie koszty pracy, sezonowość robót, szczególne wymagania dotyczące jakości robót, konieczność ochrony środowiska przyrodniczego, brak danych o zakresie i ilości robót, brak norm czasu roboczego, planowanie robót metodami deterministycznymi, stosowanie metody kolejnego wykonania, utrudniony wybór parametrów technicznych maszyn, różnorodność i zmienność obszarów pracy, stosowanie przemiennych schematów technologicznych, niekorzystne warunki atmosferyczne, naturalne utrudnienia w dostępności do stanowisk pracy, przerwy techniczno-organizacyjne, trudne i niebezpieczne warunki pracy, brak zaplecza socjalnego, dużą liczbę czynności wykonywanych ręcznie, małą atrakcyjność zawodu, słabe przygotowanie zawodowe pracowników, naruszanie dyscypliny pracy, trudności w uzyskaniu i cenie przydatności materiałów. Lista tych czynników powinna być przedmiotem dalszych analiz pod kątem możliwości ich eliminowania oraz ograniczania zakresu ich oddziaływania.
EN
The execution of work in hydro-engineering and land reclamation takes place in difficult conditions, because of the presence of water, the variety and changeability of conditions, the changes of the work-stands and work-fronts, the seasonal employment of the workers, the necessary of interference in the environment. This attributes result in appearing of different risk types. In this paper we present the identification and description of factors generating the unpunctuality of work execution. These factors are presented on a Ishikawa diagram. These are: management of investment process, organization and technology of work, machines, workers, building materials. These factors were divided in subfactors which are the sources of breach of contract of the time limit realization. These subfactors are: insufficiency of funds, absence of modern technologies, high work costs, seasonality and special requirements of work execution, necessity of nature protection in the water-course bed, incomplete dates of work quantity, absence of standard work time, planning using method with sequence work execution, planning of the work execution by deterministic methods, difficult selection of machine parameters, variety and changeability of work field, using of alternative schemes, inconvenient weather conditions, limited accessibility to the work-station, technical and organization breaks, tough and dangerous work conditions, deficiency of workers camp, great number of hand-made activity, uninteresting job, inadequately profession, disturbing of the work discipline by workers, long expectation to purchase the building materials and for evaluation of their quality. The subfactors must be a theme for continuation of the analysis from the point of view to reduce or eliminate the influence of this subfactors on the work execution.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
07
Opis fizyczny
s.223-232,rys.,bibliogr.
Twórcy
  • Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, pl.Grunwaldzki 24, 50-365 Wrocław
Bibliografia
  • Begemann W., Schiechtl H. M. Inżynieria ekologiczna w budownictwie wodnym i ziemnym. Wydawnictwo Arkady, 1999.
  • Bizon-Gorecka J. Budowanie mapy ryzyk projektowych. Strategie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie. TNOiK Bydgoszcz 2007, s. 303–308.
  • Bondar-Nowakowska E. Oddziaływanie robót konserwacyjnych na florę i faunę wybranych cieków nizinnych. Zeszyty Naukowe AR we Wrocławiu. Nr 391, Wrocław 2000.
  • Borecki T., Pierzgalski E., Żelazo J. Woda jako strategiczny czynnik rozwoju obszarów niezurbanizowanych. Gospodarka wodna 6, 2004, s. 221–227.
  • Praca zbiorowa. Podstawy organizacji zarządzania i technologii w budownictwie. Arkady. Warszawa 1985.
  • Praca zbiorowa. Przygotowanie budowy wykonywanej nowoczesnymi technologiami. Warszawskie Centrum Postępu Techniczno-Organizacyjnego. Warszawa 1998.
  • Pritchard C. L. Zarządzanie ryzykiem w projektach. Teoria i praktyka. WIG-PRESS. Warszawa 2002.
  • Skorupka D. Metoda identyfikacji i kompleksowej oceny ryzyka realizacji przedsięwzięć budowlanych. Metody i modele badań w inżynierii przedsięwzięć budowlanych. Warszawa 2007, s. 185–204.
  • Taczanowska T., Jaśkowski P. Ergonomia w budownictwie. Politechnika Lubelska, Wydawnictwo Uczelniane, 1998.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-bd938107-e14a-4976-b5f7-d63238ee286c
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.