PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Czasopismo

2018 | 01 |

Tytuł artykułu

Ochrona drzew w sejmowym tyglu

Autorzy

Warianty tytułu

Języki publikacji

PL

Abstrakty

Wydawca

-

Czasopismo

Rocznik

Numer

01

Opis fizyczny

s.13-15,fot.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Leśnictwo i Ochrona Środowiska, Urząd Miasta i Gminy Lądek-Zdrój, Lądek Zdrój

Bibliografia

 • [1] Art. 16 ustawy z 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (DzU z 2017 r. poz. 1523), [źródło:] Internetowy System Aktów Prawnych ISAR http://prawo.sejm.gov. pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20000620718 [dostęp:] 28.11.2017r.
 • [2] Ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (DzU 2016 poz. 2249), [źródło:] Internetowy System Aktów Prawnych ISAR http://prawo.sejm.gov.pl/ isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160002249, [dostęp:] 28.11.2017r., weszła w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.
 • [3] M. Krynicki, Nowelizacja ustawy o ochronie przyrody - za kulisami AURA Ochrona Środowiska, nr 2/2017, s.12-13.
 • [4] M. Krynicki, Nieprzemyślana nowelizacja ustawy o ochronie przyrody? AURA Ochrona Środowiska, nr 1/2017, Kraków 2017, s.6-8.
 • [5] K. Koźmian, Ziemiaństwo polskie. Poema w czterech pieśniach, Wrocław 1839, s. 124.
 • [6] Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. poz. 1074) [źródło:] Internetowy System Aktów Prawnych ISAR prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?ld=W-DU20170001074, [dostęp:] 28.11.2017r., ukazała się w dzienniku Ustaw w dniu 2 czerwca 2017 roku.
 • [7] Art.83f ust.4 ustawy o ochronie przyrody, Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody. (Dz. U. poz. 1074).
 • [8] Art.83a ust.2a ustawy o ochronie przyrody, Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody. (Dz. U. poz. 1074).
 • [9] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134), [źródło:] Internetowy System Aktów Prawnych ISAR prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=W-DU20040920880, [dostęp:] 28.11.2017r.
 • [10] Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1446), [źródło:] Internetowy System Aktów Prawnych ISAP http://prawo.sejm.gov.pl/lsap.nsf/ DocDetails.xsp?id=WDU20031621568&type=3, [dostęp:] 28.11.2017r.
 • [11] Druk nr 1403, [źródło:] internetowa strona Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, http://www.sejm. gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr= 1403 [dostęp:] 28.11.2017r.
 • [12] Uzasadnienie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego do Rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw [źródło:] http://orka. sejm.gov.pl/Druki8ka. nsf/0/48C9E-244FDBAF36CC12580EB0038E330/%24Fi-le/1403.pdf [dostęp:] 28.11.2017r.
 • [13] Ustawa z 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw (Dz U poz. 1595), [źródło:] Internetowy System Aktów Prawnych ISAR prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?ld=W-DU20170001595, [dostęp:] 28.11.2018r.
 • [14] Z wyjątkiem możliwości zastosowania przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zgodnie z art.36 ust..2a oraz art. 36 ust.3 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zastrzeżenia w pozwoleniu warunku prowadzenia działań, które zapewniają zachowanie zabytku w jak najlepszym stanie, co może wskazywać na możliwość zastosowania nasadzeń zamiennych jako warunku pozwolenia, jednakże w ograniczonym zakresie, gdyż nie wprost z przepisu, jedynie jako domniemanie.
 • [15] Art. 108 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami) Dz U z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.) - „[...] kto niszczy lub uszkadza zabytki podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 [...]", a w przypadku, gdy osoba ta działała nieumyślnie .[...] podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 [...]"
 • [16] Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - druk nr 1977, Strona internetowa Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej [źródło:] http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/B323C5B-F5BDCB680C12581 D00030ED6E/%24File/l 977. pdf, [dostęp:] 28.11.2017r, projekt wpłynął do Sejmu 31 października 2017 roku, 24 listopada 2017 roku na 52 posiedzeniu Sejmu odbyło się trzecie czytanie projektu, który uchwalono.
 • [17] Po ostatnim czytaniu w Sejmie na 52 posiedzeniu 24 listopada 2017 r, projekt trafił 29 listopada 2017 roku do Senatu (Druk nr 673) w zmienionej nazwie jako ustawa o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o ochronie przyrody [źródło:] internetowa strona Senatu Rzeczypospolitej Polskiej www.senat.gov.pl/prace/senat/druki/ [dostęp:] 30.11.2017r.
 • [18] Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, druk nr 1977, strona internetowa Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej [źródło:] http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka. nsf/0/B323C5BF5BDCB680Cl 2581D00030E-D6E/%24File/1977.pdf [dostęp:] 28.11.2017r.
 • [19] Art.36 ust.l pkt 1 zmienianej ustawy o ochronie zabytków: - "Pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, w tym prac polegających na usunięciu drzewa lub krzewu z nieruchomości lub jej części będącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni".
 • [20] Art.36 ust.l pkt 11 zmienianej ustawy o ochronie zabytków: - "Pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru, z wyłączeniem działań polegających na usuwaniu drzew lub krzewów z terenu nieruchomości lub jej części nlebędącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem albo inna formą zaprojektowanej zieleni".
 • [21] Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami druk nr 1977, strona internetowa Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej [źródło:] http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka. nsf/0/B323C5BF5BDCB680Cl 2581D00030E-D6E/%24File/l 977.pdf [dostęp:] 28.11.2017r.
 • [22] Art.83f ust.l4 pktl lit.a ustawy o ochronie przyrody: - "Organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1, może wnieść sprzeciw w przypadku: lokalizacji drzewa: na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków".
 • [23] Ustawę 28 grudnia 2017 r. podpisał Prezydent RP [źródło:] internetowa strona Prezydenta RR http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/ art,844,cztery-ustawy-z-podpisem-prezydenta-rp. html [dostęp:] 02.01.2018 r. Najpóźniejsza data planowanego ogłoszenia została ustalona na dzień 05.01.2018 r. [źródło] strona internetowa Rządowego Centrum Legislacji, http://wykaz.rcl. gov.pl/ [dostęp:] 02.01.2018 r.
 • [24] Skrócona informacja o pracach komisji sejmowych VIII kadencji, 23 listopada 2017 roku nr 99/2017 (237), Strona internetowa Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, [źródło:] http://www.sejm.gov. pl/Sejm8.nsf/prace_komisji_info.xsp?data=2017-11-23&SessionlD=AA5E32B6575F3Fl 1167099A-A6AE6388BBAD23933, [dostęp:] 29.11.2017
 • [25] Za najpóźniejszą datę ogłoszenia wskazano 23.01.2018 r, [źródło] Internetowa strona Rządowego Centrum Legislacji, http://www.rcl.gov.pl/ wykaz/, [dostęp] 18.12.2017 r.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-bd42f799-a4ff-4182-b9d8-1e6c8f13fa48
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.