PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Czasopismo

2016 | 160 | 11 |

Tytuł artykułu

Rozkłady teoretyczne najlepiej aproksymujące strukturę pierśnic w drzewostanach świerkowych regla górnego w rezerwacie przyrody "Śnieżnik Kłodzki"

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
Theoretical distributions in approximation of breast height diameter structure in upper mountain zone Norway spruce stands in 'Snieżnik Klodzki' nature reserve

Języki publikacji

PL

Abstrakty

EN
The study on the structure of Norway spruce old−growth stands of original provenience in upper mountain zone was carried out in a nature reserve ‘Śnieżnik Kłodzki', located in the Lądek Zdrój Forest District (SW Poland). The fieldwork was conducted in three spruce stands located at the altitude of 1,215 and 1,235 m a.s.l. The breast height diameters (dbh) of living trees were characterized. The aim of this study is to characterize the structure of dbh of trees in spruce stands of subalpine forest. Implementation of the objective will be associated with the characteristics of empirical distributions dbh and an indication of theoretical distributions of continuous random variable best approximating the structure of dbh. The comparison of empirical dbh distributions with 36 theoretical distributions were carried out, but goodness−of−fit tests proven statistically significant compatibility with seventeen of them: beta (4−parameter), Cauchy, exponential power, folded normal, gamma (3−parameter), generalized logistic, Laplace, logistic, loglogistic, loglogistic (3−parameter), lognormal (3−parameter), noncentral chi−square, normal, smallest extreme value, triangular, Weibull and Weibull (3−parameter). The dbh distributions in upper mountain spruce stands are the best fitted with logistic distribution, and subsequently loglogistic (3−parameter), generalized logistic and Weibull (3−parameter) distributions. That four distributions can be used in individual tree growth models while generating structure dbh of trees in the stand. The knowledge of dbh structure in protected stands could be helpful in shaping spruce stand structure in planned silvicultural treatments, and shows the need for silvicultural treatments in upper mountain spruce stands.

Wydawca

-

Czasopismo

Rocznik

Tom

160

Numer

11

Opis fizyczny

s.905-914,rys.,tab.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Samodzielna Pracownia Dendrometrii i Nauki o Produkcyjności Lasu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul.Nowoursynowska 159/34, 02-776 Warszawa
autor
 • Samodzielna Pracownia Dendrometrii i Nauki o Produkcyjności Lasu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul.Nowoursynowska 159/34, 02-776 Warszawa
autor
 • Zakład Ochrony Lasu, Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, ul.Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn

Bibliografia

 • Bernadzki E. 1986. Problemy obumierania lasów. W: Materiały na sympozjum „Ocena zmian środowiska leśnego”. PTL, Oddział w Warszawie.
 • Ceitel J., Zientarski J. 2001. Struktura autochtonicznych drzewostanów świerkowych w Sudetach. Sylwan 145 (4): 43-56.
 • Informacja o stanie lasów w 2006 r. 2007. Ministerstwo Środowiska, Warszawa.
 • Jagiełło R., Beker C., Jagodziński A. M. 2016. Ocena zgodności rozkładów empirycznych pierśnic drzewostanów bukowych różnych klas wieku z wybranymi rozkładami teoretycznymi. Sylwan 160 (2): 107-119.
 • Jaworski A., Kołodziej Z., Skoczeń W. 2000. Budowa i struktura górnoreglowych borów świerkowych na Pilsku. Sylwan 144 (7): 35-53.
 • Karczmarski J. 2005. Struktura pierśnic w naturalnych górnoreglowych borach świerkowych Tatr i Beskidów Zachod-nich w zależności od stadiów i faz rozwojowych lasu o charakterze pierwotnym. Sylwan 149 (3): 12-23.
 • Karczmarski J. 2007. Budowa i struktura tatrzańskich górnoreglowych borów świerkowych o charakterze pierwotnym w dolinach Rybiego Potoku, Pańszczycy i Gąsienicowej (Tatrzański Park Narodowy) w okresie kontrolnym 1991--2002. Sylwan 151 (11): 41-59.
 • Kilkki P., Maltamo M., Mykkanen R., Paivinen R. 1989. Use of the Weibull function in estimating the basal area dbh-distribution. Silva Fennica 23 (4): 311-318.
 • Kocięcki S. 1988. Wytyczne w sprawie selekcji drzew na potrzeby nasiennictwa leśnego. Pr. Inst. Bad. Leś. B 7: 1-61.
 • Magnuszewski M., Tomusiak R. 2011. Ocena zgodności rozkładów empirycznych pierśnic drzewostanów dębowych starszych klas wieku z terenów Lubelszczyzny i Podkarpacia z wybranymi rozkładami teoretycznymi. Sylwan 155 (2): 96-103.
 • Modrzyński J., Peter A. 1996. Stopień defoliacji wybranych drzewostanów świerkowych w Górach Bialskich i masywie Śnieżnika Kłodzkiego. Sylwan 140 (12): 31-39.
 • Pach M., Podlaski R. 2015a. Modele struktury grubości w dwu- i wielopiętrowych drzewostanach z udziałem jodły Abies alba Mill. i buka Fagus sylvatica L. Sylwan 159 (8): 632-638.
 • Pach M., Podlaski R. 2015b. Tree diameter structural diversity in Central European forests with Abies alba and Fagus sylvatica: managed versus unmanaged forest stands. Ecological Research 30 (2): 367-384.
 • Podlaski R. 2006. Suitability of the selected statistical distributions for fitting diameter data in distinguished development stages and phases of near-natural mixed forests in the Świętokrzyski National Park (Poland). Forest Ecology and Management 236: 393-402.
 • Podlaski R. 2010. Two-component mixture models for diameter distributions in mixed-species, two-age cohort stands. Forest Science 56 (4): 379-390.
 • Podlaski R., Pach M. 2015. Modele struktury grubości w jednopiętrowych drzewostanach z udziałem jodły Abies alba Mill. i buka Fagus sylvatica L. Sylwan 159 (7): 586-592.
 • Podlaski R., Roesch F. A. 2014. Modelling diameter distributions of two-cohort forest stands with various proportions of dominant species: A two-component mixture model approach. Mathematical Biosciences 249: 60-74.
 • Podlaski R., Zasada M. 2008. Compariston of selected statistical distributions for modelling the diameter distributions in near-natural Abies-Fagus forests in the Świętokrzyski National Park (Poland). European Journal of Forest Research 127 (6): 455-463.
 • Puchalski T. 1966. Świerk rodzimy w górnym reglu Pilska. Struktura drzewostanu, przyrost grubości i udział drewna późnego u drzew. Sylwan 110 (12): 1-23.
 • Rezolucja S4. 2009. Przystosowanie gospodarki w lasach górskich do nowych warunków środowiskowych. Ministerstwo Środowiska, Warszawa.
 • Rouvinen S., Kuuluvainen T. 2005. Tree diameter distributions in natural and managed old Pinus sylvestris – dominated forests. Forest Ecology and Management 208: 45-61.
 • Rymer-Dudzińska T., Dudzińska M. 1999. Analiza rozkładu pierśnic w drzewostanach bukowych. Sylwan 143 (8): 5-24.
 • Rymer-Dudzińska T., Dudzińska M. 2001. Rozkład pierśnic drzew w nizinnych drzewostanach bukowych. Sylwan 145 (8): 13-22.
 • Shiver D. 1988. Sample Sizes and Estimation Methods for the Weibull Distribution for Unthinned Slash Pine Plantation Diameter Distributions. Forest Science 34: 809-814.
 • Szymański S. 1990. Analiza naturalnego boru świerkowego w pasie walki z kosodrzewiną w górnej granicy lasu na Pilsku. Rocz. AR. Poznań. Leśn. 207 (26): 111-128.
 • Szymański S., Ceitel J., Zientarski J. 1994. Odnowienie lasu (zagospodarowanie terenów poklęskowych) – wyniki dotychczasowych działań i propozycje na przyszłość. W: Protection of forest ecosystems. Selected problems of forestry in Sudety Mountains. Grant GEF 05/21685 POL Forest Biodiversity Protection Project. Warszawa. 59-92.
 • Wilczkiewicz M. 1974. Ogólna charakterystyka i znaczenie gospodarcze rodzimych drzewostanów świerka w Sudetach Wschodnich. Sylwan 118 (12): 45-55.
 • Zasada M. 2000. Ocena zgodności rozkładów pierśnic drzew drzewostanów brzozowych z niektórymi rozkładami teoretycznymi. Sylwan 144 (5): 43-51.
 • Zasada M. 2003. Możliwość zastosowania rozkładów mieszanych do modelowania rozkładów pierśnic drzew w naturalnych klasach biosocjalnych. Sylwan 147 (9): 27-37.
 • Zasada M. 2013a. Modelowanie rozkładów pierśnic młodocianych drzewostanów brzozy brodawkowatej na gruntach porolnych za pomocą dwuparametrowego rozkładu Weibulla. Sylwan 157 (4): 268-277.
 • Zasada M. 2013b. Evaluation of the double normal distribution for tree diameter distribution modeling. Silva Fennica 47 (2), article id 956.
 • Zasada M., Cieszewski C. J. 2005. A finite mixture distribution approach for characterizing tree diameter distributions by natural social class in pure even-aged Scots pine stands in Poland. Forest Ecology and Management 204 (2-3): 145-158.
 • Zhang L., Liu C. 2006. Fitting irregular diameter distributions of forest stands by Weibull, modified Weibull, and mixture Weibull models. Journal of Forest Resource 11: 370-372.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-bce88816-3f86-42b5-99da-0b5f2105682a
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.