PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 2/III |
Tytuł artykułu

Identyfikacja zagrożeń występujących na obszarach wiejskich

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Hazards identyfication existing in rural areas
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule podjęto temat związany z próbą identyfikacji istniejących zagrożeń występujących na obszarach wiejskich. Termin „obszary wiejskie" przyjmuje różne definicje. Dla celów artykułu wzięto pod uwagę tę, która wskazuje, iż są to obszary poza granicami administracyjnymi miast. W artykule wykorzystano metodę analizy piśmiennictwa oraz indywidualnych wywiadów pogłębionych, które pomogły zidentyfikować rodzaje działań oraz skutki dla środowiska naturalnego, krajobrazu oraz dóbr kultury. Mówiąc o zagrożeniach na obszarach wiejskich, skupiono się głównie na takich działaniach, jak: rolnictwo, gospodarka wodna, leśnictwo, działalność przemysłowa i usługowa, transport, budownictwo, turystyka i rekreacja oraz działaniach spowodowanych przez anomalie pogodowe. Najwięcej różnorodnych skutków można zauważyć w przypadku oddziaływania rolnictwa. Nie oznacza to jednak, że działania te mają największy skutek dla środowiska, czy krajobrazu. Zagrożenia powszechnie występujące to eutrofizacja wód, ubożenie krajobrazu wiejskiego, ustępowanie gatunków roślin i zwierząt wrażliwych, degradacja gleby, czy siedlisk. Przedstawiona w artykule lista zagrożeń jest otwarta, gdyż rozpatrując problem w skali lokalnej, można zauważyć ich indywidualny charakter.
EN
The article deals with a topic related to an attempt to identify existing hazards in rural areas. The term “rural areas” has different definitions. For the purpose of the article were taken into consideration, which indicates that these areas are outside the administrative boundaries of cities. The article uses the method of analysis of the literature and individual depth interviews, which helped identify the types of activities and effects on the environment, landscape and cultural heritage. Speaking about the risks in rural areas, with a focus on such activities as agriculture, water management, forestry, industrial activities and services, transport, building, tourism and recreation and activities caused by extreme weather. Most of the adverse consequences can be seen in the case of agriculture. This does not mean that these actions have the greatest effect on the environment of landscape. Risks commonly occurring are eutrophication, depletion of the rural landscape, redacting plant and animal species susceptible, soil degradation, and habitat. Presented in the article list of threats is open, because considering the problem on a local, you can see their individual character.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
Opis fizyczny
s.31-43,fot.,bibliogr.
Twórcy
 • Katedra Katastru i Zarządzania Przestrzenią, Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul.Prawocheńskiego 15, 10-719 Olsztyn
Bibliografia
 • Batyk I.M.. Wpływ działalności turystycznej na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 1/2011,Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie., s. 51-60.
 • Bański J., Stola W.. Przemiany struktury przestrzennej i funkcjonalnej obszarów wiejskich w Polsce. Komisja Obszarów Wiejskich, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Studia Obszarów Wiejskich tom III, Warszawa 2002, 121 ss.
 • IPCC. Zmiana klimatu 2007: Raport Synestetyczny. Wkład Grup roboczych I, II i III do Czwartego
 • Raportu Oceniającego Miedzy Rządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu [(red.) Główny zespół autorski, Pachauri R.K., Reisinger A.], Wyd. IOŚ, Warszawa, 2009, 112 ss.
 • Kocur-Bera K.. Specyfika wybranych oddziaływań sieci drogowej na otaczającą przestrzeń. Acta Scientarum Polonorum, Administratio Locorum 9 (2) 2010, s. 89-100.
 • Mroczek J.R., Kostecka J.. Zagrożenia zrównoważonego rozwoju środowiska obszarów wiejskich spowodowane intensyfikacją produkcji zwierzęcej. Zeszyty naukowe nr 10, 2008 r. PolskieTowarzystwo Gleboznawcze, Oddział w Rzeszowie, s. 93-100.
 • OECD. Wpływ rolnictwa na środowisko naturalne od 1990 r.: Raport Główny. Paryż, Francja, 2008, 21 ss.
 • RCB. Zagrożenia okresowe występujące w Polsce. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Wydział Analiz i Prognoz Biura Monitorowania i Analizy zagrożeń RCB, Wrzesień 2010, 39 ss.
 • Sienkiewicz-Małtyjurek K., Krynojewski F.. Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej. Zarządzanie bezpieczeństwem. Wyd. Difin, Warszawa, 2010, 220 ss.
 • Siuta J., Żukowski B.. Rozwój i potencjalne zagrożenia agroekosystemów. Część IV. Zagrożenia agroekosystemów. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 43, 2010, s. 80-103.
 • Ustawa z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012, poz. 145).
 • WWW.stat.gov.pl dostęp 13.01.2012 oraz 21.01.2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-bbb441d5-73de-4d20-aea9-8814f0f3f729
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.