PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 15 | 3 |
Tytuł artykułu

Regionalne zróżnicowanie zmian zasobów i relacji czynników produkcji w polskim rolnictwie po przystąpieniu do Unii Europejskiej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Regional diversification of changes of production factors and relations between them in Polish agriculture after accesion to the EU
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przedstawiono skalę i kierunki zmian poszczególnych czynników produkcji oraz relacji między nimi po przystąpieniu Polski do UE w ujęciu regionalnym. Następnie dokonano klasyfikacji województw według kierunku oraz natężenia dokonanych zmian. Do obliczeń wykorzystano dane pochodzące z powszechnych spisów rolnych w latach 2002 i 2010. Zaobserwowano, że zarówno w skali kraju, jak i większości regionów następuje redukcja zasobów ziemi i pracy, przy jednoczesnym wzroście kapitału. Jednak różna skala, a niekiedy także kierunek zmian skutkują nadal znacznym zróżnicowaniem w zakresie relacji pomiędzy czynnikami produkcji.Przedstawiono skalę i kierunki zmian poszczególnych czynników produkcji oraz relacji między nimi po przystąpieniu Polski do UE w ujęciu regionalnym. Następnie dokonano klasyfikacji województw według kierunku oraz natężenia dokonanych zmian. Do obliczeń wykorzystano dane pochodzące z powszechnych spisów rolnych w latach 2002 i 2010. Zaobserwowano, że zarówno w skali kraju, jak i większości regionów następuje redukcja zasobów ziemi i pracy, przy jednoczesnym wzroście kapitału. Jednak różna skala, a niekiedy także kierunek zmian skutkują nadal znacznym zróżnicowaniem w zakresie relacji pomiędzy czynnikami produkcji.
EN
The aim of the article was to analyse the scale and direction ofquantitative changes ofproduction factors and relations between them in polish agriculture after accesion to the EU by provinces. The classification of provinces according to directions and intensity of the observed changes has been done. Calculations were based on data from the Agricultural Census Universal 2002 and 2010. It was observed that both in the country and in each provinces the resources of land and labour were reduced, while capital resources were increased. However different scale and sometimes direction ofobserved changes influence on still significant diversification of relations between factors ofproduction.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
15
Numer
3
Opis fizyczny
s.295-300,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul.Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
autor
 • Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul.Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
Bibliografia
 • Bank Danych Lokalnych, dane dla PSR 2002 i 2010, dostęp 19.03.2013.
 • Czubak W., Sadowski A., Wigier M. 2010: Ocena funkcjonowania i skutków wdrażanych programów wsparcia inwestycji w gospodarstwach rolnych z wykorzystaniemfunduszy UE, Zag. Ekon. Roi., Warszawa, nr 1, s. 41 -57.
 • Poczta W., Rzeszutko A. 2012: Rozwój rolnictwa w Polsce w warunkach Wspólnej Polityki Rolnej, Zeszyty Naukowe Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, Nr 8 (57), Wyd. SGGW w Warszawie, s. 366-381.
 • Pracujący w gospodarstwach rolnych PSR 2010. 2012: GUS, Warszawa.
 • Sadowski A., Czubak W. 2012: Zakres i instrumenty polityki rolnej stosowane w różnych systemach społeczno-ekonomicznych w Polsce, [W:] W. Czubak, E. Kiryluk-Dryjska, W. Poczta, A. Sadowski (red.), Wspólna Polityka Rolna a rozwój rolnictwa w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań, s. 41-54.
 • Sadowski A., Girzycka W. 2012: Charakterystyka gospodarstw korzystających ze wsparcia inwestycji modernizacyjnych i dostosowawczych na tle innych form pomocy Unii Europejskiej, Journal of Agribussines and Rural Development 1(23)/2012, UP Poznań, s. 123-133.
 • Sadowski A., Poczta W. 2007: Ocena skutków inwestycji wspieranych kredytem preferencyjnym dla gospodarstw rolnych, Wyd. Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań.
 • Użytkowanie gruntów i ich jakość. 2003: GUS, Warszawa.
 • Użytkowanie gruntów. PSR 2010. 2011: GUS, Warszawa.
 • Zegar J.S. 2009: Struktura polskiego rolnictwa rodzinnego pod koniec pierwszej dekady XXI wieku, IERiGZ- -PIB,Warszawa.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-bb9441bb-e964-417d-9959-3cc7e02bb231
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.