PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 11 | 3 |
Tytuł artykułu

The dynamics of stem necrosis occurrence in mountain stands of varying forest cover index and ground slope

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Dynamika występowania zabitek na pniu w drzewostanach górskich o różnym wskaźniku zadrzewienia i spadku terenu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The aim of this study was to analyse the frequency and extent of mechanical damage of tree stems in mountain spruce stands of varying forest cover index and ground slope, without taking into account the technology used in obtaining wood. The study was conducted in 17 spruce stands located in the Sudetes and the Carpathians. In the stands the 1 ha test surfaces were established. The damage on trees with dbh ≥ 18 cm was measured. As a result of the analysis it was found that the most damaged trees grew in the stand with forest cover ratio of 0.7 and 1.0, while taking into account the decline of the area most damage was found in the stands with a slope of 16 to 25°. The study, however, showed no clear relationship between the position of necrosis on tree stems (its size and height) and forest cover and a decrease of the area.
PL
Celem pracy była analiza częstotliwości i rozmiaru uszkodzeń mechanicznych pni drzew w górskich drzewostanach świerkowych, o różnym wskaźniku zadrzewienia i spadku terenu, bez uwzględniania technologii wykorzystywanych przy pozyskaniu drewna. Badania prowadzono w 17 drzewostanach świerkowych zlokalizowanych na terenie Sudetów i Karpat. W drzewostanach zakładano powierzchnie badawcze o wielkości 1 ha. Pomiarowi poddano uszkodzenia występujące na drzewach o pierśnicy ≥ 18 cm. W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono, że najwięcej uszkodzonych drzew powstało w drzewostanach o wskaźniku zadrzewienia 0,7 i 1,0, natomiast z uwzględnieniem spadku terenu najwięcej uszkodzeń powstało w drzewostanach o nachyleniu od 16 do 25°. Przeprowadzone badania nie wykazały jednak wyraźnych zależności między wielkością i wysokością położenia martwic na pniach drzew a wskaźnikiem zadrzewienia drzewostanu i spadkiem terenu.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
11
Numer
3
Opis fizyczny
p.17-28,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Forest and Wood Utilization, University of Agriculture in Krakow, 29 Listopada 46, 31-425 Krakow, Poland
autor
 • Department of Forest and Wood Utilization, University of Agriculture in Krakow, 29 Listopada 46, 31-425 Krakow, Poland
Bibliografia
 • Barszcz A., 1999. Analysis of the relations between wood defects. Zesz. Nauk. AR Krak. Leśn. 28, 5-16.
 • Bressem U., 1996. Wundbehandlung. AFZ Der Wald 17, 953-954.
 • Giefing D.F., Mana M., 1995. Uszkodzenia drzew w następstwie prowadzenia cięć przedrębnych w drzewostanach bukowych [Tree damage resulting from intermediate cutting in beech stands]. Pr. Kom. Nauk Roln. Nauk Leśn. PTPN 80, 43-48 [in Polish].
 • Gil W., 1999. Problemy wyboru środków do operacji pozyskaniowo-zrywkowych [Problems of the choice of means for harvesting-skidding operations]. Sylwan 6, 47-56 [in Polish].
 • Gil W., Sosnowski J., Stanibuła S., 1987. Szkody wyrządzane przy zrywce drewna przez ciągnik Tree Farmer C-5D oraz Ursus C-328 [The harm caused during skidding by the Tree Farmer C-5D tractor and the Ursus C-328 tractor]. Zesz. Nauk. AR Krak. Ses. Nauk. 17, 215, 107-119 [in Polish].
 • Paschalis P., Porter B. 1994. Próba oceny uszkodzeń drzew w wyniku prac zrywkowych w sosnowych drzewostanach przedrębnych [An attempt to assess damage to trees resulting from skidding in ripening pine stands]. Sylwan 9, 17-21 [in Polish].
 • PN-79/D-01011. Drewno okrągłe. Wady [Roundwood. Defects]. 1980. PKN, MiJ Warszawa [in Polish].
 • PN-91/D-95018. Drewno średniowymiarowe [Medium-sized wood]. 1993. PKN, MiJ Warszawa [in Polish].
 • Sowa J.M., Kulak D., Stańczykiewicz A., Szewczyk G., 2011. Rozmiar i charakter naruszeń wierzchniej warstwy gleby powstałych podczas pozyskiwania i zrywki drewna w trzebieżach wczesnych drzewostanów świerkowych [The size and nature of the violations of the top soil layer formed during timber harvesting and skidding in the early thinning of spruce stands]. Sylwan 155 (5), 330-339 [in Polish].
 • Sowa J.M., Stańczykiewicz A., 2004. Analysis of injuries occurring in trees as a result of timber harvesting. In: Proceedings of the International Scientific Conference on “Forest engineering: new techniques, technologies and the environment”. Lviv, 329-337.
 • Sowa J.M., Stańczykiewicz A., 2005. Determination of selected logging technologies impact, in thinned coniferous stands, on damage level of trees. Zesz. Nauk. AR Krak. 419, Ses. Nauk. 91, 275-281.
 • Stańczykiewicz A., 2003. Wpływ wybranych technologii pozyskiwania drewna na rodzaj i wielkość szkód w drzewostanie [The effect of selected harvesting technologies on the type and size of damage in the stand]. KULiD Kraków [typescript, in Polish].
 • Stańczykiewicz A., Sowa J.M., Szewczyk G., 2011. Uszkodzenia drzew i odnowienia w wyniku ręczno-maszynowego pozyskania drewna z wykorzystaniem urządzeń agregowanych z ciągnikami rolniczymi [Damage to trees and the regeneration layer as a result of manual-machine timber harvesting using devices aggregated with agricultural tractors]. Sylwan 155 (2), 129-137 [in Polish].
 • Suwała M., 1999. Uszkodzenia drzew i gleby przy pozyskaniu drewna w późnych trzebieżach drzewostanów sosnowych [Damage to trees and soil done during timber harvesting in late thinning in pine stands]. Pr. Inst. Bad. Leśn. Ser. A, 873, 1-86 [in Polish].
 • Suwała M., 2003 a. Uszkodzenia drzew w drzewostanach sosnowych przy pozyskaniu drewna w praktyce leśnej [Damage to trees in pine stands done during timber harvesting in forestry practice]. Pr. Inst. Bad. Leśn. Ser. A, 959, 61-80 [in Polish].
 • Suwała M., 2003 b. Uszkodzenia drzew i gleby przy pozyskaniu drewna w wybranych rębniach złożonych na terenach nizinnych [Damage to trees and soil done during timber harvesting in selected complex cutting operations in lowland areas]. Pr. Inst. Bad. Leśn. Ser. A, 949, 23-38 [in Polish].
 • Warunki techniczne – Drewno wielkowymiarowe iglaste [Technical conditions – Large-sized coniferous wood]. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 47 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 31 maja 2002 r. 2002. Warszawa.
 • Zastocki D., 2003. Wpływ stosowanych technologii pozyskiwania drewna przez Zakłady Usług Leśnych na obecną i przyszłą jakość techniczną sosnowych drzewostanów przedrębnych [The influence of timber harvesting technologies used by the Forest Service Enterprises on the present and future technical quality of ripening pine stands]. Sylwan 3, 28-34 [in Polish].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-bb333757-e6df-428f-810c-649d00335526
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.