PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 69 | 1 |
Tytuł artykułu

Assessment of nutritional behaviours of children aged 7-12 attending to primary schools in Biala Podlaska, Poland

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Background. Children and youth constitute a group that is particularly prone to the effects of improper diet. In the puberty period, numerous significant lifestyle choices are made, for instance regarding particular nutritional behaviours which may be repeated later in life and may determine the state of health. Objective. The aim of the study was to assess nutritional behaviours of children aged 7-12 attending to primary schools in Biala Podlaska county (Eastern Region of Poland). Material and methods. The study included 1643 children aged 7-12 from primary schools in Biala Podlaska county. The research was carried out in 2015. The questions included in the questionnaire prepared by the authors regarded the number and regularity of meals, the types of products (mainly fruit and vegetables, sweets, fizzy drinks, fast food, milk and dairy products) and the frequency of consuming them during these meals and between them. Differences between the responses to the questions in groups divided according to gender were analysed with the use of χ2 test (G function). Results. It was revealed that 672 girls (81.7%) and 633 boys (71.9%) had at least four meals a day, while as many as 23% of the girls and boys did not have breakfast before going to school and 33.5% of the girls and 37.4% of the boys did not take lunch to school. The main meal (dinner) was eaten every day by 652 girls (78.5%) and 605 boys (74.5%). Products most commonly eaten between the main meals were fruit and vegetables (51% of the girls and 42.4% of the boys), while sweets were consumed 2-3 times a week by 37.2% of the girls and 36.1% of the boys. The consumption of dairy products (milk, natural yoghurt and/or kefir) once a week or less frequently was declared by 53% of the girls and boys. Conclusions. Assessment of nutritional behaviours revealed numerous mistakes which may negatively affect the development of the study participants. In the light of the above findings, it seems necessary to provide children and their parents with nutritional education in order to develop proper nutritional behaviours and correct the mistakes.
PL
Wprowadzenie. Dzieci i młodzież to grupa szczególnie podatna na skutki niewłaściwego żywienia. W okresie dojrzewania dokonuje się wiele istotnych wyborów dotyczących stylu życia, w tym określonych zachowań żywieniowych, które utrwalone mogą funkcjonować w późniejszym okresie życia i decydować o stanie zdrowia. Cel pracy. Celem badań była ocena zachowań żywieniowych dzieci w wieku 7-12 lat ze szkół podstawowych powiatu bialskiego. Materiał i metody. Badaniami objęto grupę 1643 dzieci w wieku 7-12 lat ze szkół podstawowych powiatu bialskiego. Badania zrealizowano w 2015 roku. Pytania w autorskiej ankiecie wykorzystanej w badaniach dotyczyły liczby i regularności spożywania posiłków, rodzaju i częstości spożywania produktów spożywanych podczas tych posiłków oraz między posiłkami, w tym przede wszystkim spożycia warzyw i owoców, słodyczy, napojów gazowanych, produktów typu fast-food oraz mleka i produktów mlecznych. Analizę zróżnicowania odpowiedzi udzielonych w ankiecie w grupach wyodrębnionych na podstawie płci przeprowadzono testem χ2 w postaci funkcji G. Wyniki. Wykazano, że 672 dziewcząt (81,7%) i 633 chłopców (71,9%) spożywało co najmniej cztery posiłki w ciągu dnia, przy czym aż 23% dziewcząt i chłopców wychodząc do szkoły nie spożywało I śniadania, a 33,5 i 37,4% odpowiednio: dziewcząt i chłopców nie zabierało do szkoły II śniadania. Główny posiłek – obiad – spożywało codziennie 652 dziewczęta (78,5%) i 605 chłopców (74,5%). Najczęściej spożywanym produktami pomiędzy głównymi posiłkami były owoce i warzywa; spożywało je 51% dziewcząt i 42,4% chłopców, natomiast po słodycze od dwóch do trzech razy w tygodniu sięgało odpowiednio 37,2% dziewcząt i 36,1% chłopców. Spożycie produktów mlecznych (mleka, jogurtu naturalnego i/ lub kefiru) raz w tygodniu lub rzadziej deklarowało 53% dziewcząt i chłopców. Wnioski. Ocena zachowań żywieniowych wykazała liczne błędy, które mogą wpłynąć negatywnie na rozwój badanych dzieci oraz ich stan zdrowia obecnie i w przyszłości. W świetle powyższych spostrzeżeń koniecznym wydaje się prowadzenie edukacji żywieniowej wśród dzieci, ale również ich rodziców w celu kształtowania odpowiednich zachowań żywieniowych i korygowania popełnianych w tym zakresie błędów.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
69
Numer
1
Opis fizyczny
p.71-77,ref.
Twórcy
 • Human Nutrition Laboratory, Faculty of Physical Education and Sport in Biala Podlaska, Jozef Pilsudski University of Physical Education in Warsaw, Akademicka 2, 21-500 Biala Podlaska, Poland
autor
 • Human Nutrition Laboratory, Faculty of Physical Education and Sport in Biala Podlaska, Jozef Pilsudski University of Physical Education in Warsaw, Akademicka 2, 21-500 Biala Podlaska, Poland
 • Human Nutrition Laboratory, Faculty of Physical Education and Sport in Biala Podlaska, Jozef Pilsudski University of Physical Education in Warsaw, Akademicka 2, 21-500 Biala Podlaska, Poland
Bibliografia
 • 1. Abratowska K., Zalewska M., Maciorkowska M., Gładka A., Maciorkowska E.: Selected nutritional behaviors in children and youth at school age – preliminary study. Prog Health Sci 2016; 6(2): 132-140 (in Polish).
 • 2. Błońska A., Walecka-Kapica E., Chojnacki C., Łokieć K.: Ocena zwyczajów żywieniowych oraz stanu odżywienia dzieci ze szkół podstawowych w mieście i na wsi. [Assessment of nutritional habits and nutritional status of children from urban and rural primary schools]. Żyw Człow Metab 2014; 41(3): 143- 154 (in Polish).
 • 3. Czeczelewski J., Wilczewski A., Raczyński G.: Assessment of food intake and nutritional status of children from selected Polish urban and rural areas. Pol J Food Nutr 1997; 6(47): 115-126 (in Polish).
 • 4. Czeczelewski J., Huk-Wieliczuk E., Michalska A., Raczyński B., Raczyński G.: Ocena sposobu żywienia dzieci ze środowiska wiejskiego i miejskiego z terenu Południowego Podlasia. [Assessment of children’s diet from rural and urban environment from Southern Podlasie]. Żyw Człow Metab 2001; 28 (Supl.): 537-543 (in Polish).
 • 5. Głębocka A., Kęska A.: Porównanie wybranych elementów stylu życia uczniów w wieku 12 lat z Warszawy i Zamościa. Część I – skład ciała i sposób żywienia. [Comparison of selected elements of lifestyle of 12-year-old pupils from Warsaw and Zamosc. Part 1 – body composition and diet]. Probl Hig Epidemiol 2016, 97(4): 341-347 (in Polish).
 • 6. Goluch-Koniuszy Z.: Ocena sposobu żywienia dzieci w okresie skoku pokwitaniowego z BMI ≤5 percentyla z terenu miasta Szczecin. [Assessment of nutrition of children in the period of pubertal spurt with BMI ≤5th percentile from Szczecin]. Rocz Panstw Zakl Hig 2010, 62(3): 307-315 (in Polish).
 • 7. Jeżewska-Zychowicz M., Łyszkowska D.: Ocena wybranych zachowań żywieniowych młodzieży w wieku 13-15 lat i ich uwarunkowań na przykładzie środowiska miejskiego. [Assessment of selected nutritional behaviours of adolescents aged 13-15 and their determinants as exemplified by urban environment]. Żyw Człow Metab, 2003, 30: 572-577 (in Polish).
 • 8. Jeżewska-Zychowicz M.: Zachowania żywieniowe młodzieży warszawskiej a środowisko społeczne. [Nutritional behaviours of Warsaw youth and their social environment]. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2005, 128. (in Polish)
 • 9. Jonczyk P., Potempa M., Kajdaniuk D.: Charakterystyka nawyków żywieniowych i aktywności fizycznej wśród dzieci szkolnych w wieku od 11 do 13 lat w mieście Piekary Śląskie. [Characteristics of nutritional habits and physical activity among school children aged 11-13 from Piekary Slaskie]. Med Metab 2015; 19(2): 42-53 (in Polish).
 • 10. Kołłajtis-Dołowy A., Pietruszka B., Waszczeniuk- Uliczka M. Chmara-Pawińska R.: Wybrane zachowania żywieniowe młodzieży gimnazjalnej z Warszawy. [Selected nutritional behaviours of lower-secondary school youth from Warsaw]. Żyw Człow Metab, 2003, 30(1/2): 182-187. (in Polish)
 • 11. Kośmider A., Gronowska-Senger A.: Postawa wobec żywności typu „Fast-Food” i jej popularność wśród młodzieży szkolnej z rejonu Mazowsza. [Attitude to fast food and its popularity among school youth from Mazowsze region]. Rocz Panstw Zakl Hig, 2005, 56(2): 139-148 (in Polish).
 • 12. Maksymowicz-Jaroszuk J., Karczewski J.: Ocena zachowań i zwyczajów żywieniowych gimnazjalistów z terenu Białegostoku. [Assessment of nutritional behaviours and habits of lower-secondary school pupils from Bialystok]. Hygeia Public Health 2010; 45(2): 167-172 (in Polish).
 • 13. Mojska H., Świderska K., Stos K., Jarosz M.: Produkty fast food jako źródło soli w diecie dzieci i młodzieży. [Fast food as a source of salt in the diet of children and youth]. Probl Hig Epidemiol, 2010, 91(4): 556-559 (in Polish).
 • 14. Stasiuk E., Przybyłowski P.: Zawartość wapnia i magnezu w próbkach mleka różnego pochodzenia. [The amount of calcium and magnesium in milk samples from various sources]. Bromat Chem Toksykol, 2011, 44(3): 581-584. ( in Polish)
 • 15. Stefańska E., Falkowska A., Ostrowska L.: Wybrane zwyczaje żywieniowe dzieci i młodzieży w wieku 10- 15 lat. [Selected nutritional habits of children and youth aged 10-15]. Rocz Państw Zakl Hig 2012; 63(1): 91-98 (in Polish).
 • 16. Suliga E.: Spożycie produktów typu fast food oraz słodyczy i słodzonych napojów gazowanych wśród uczniów szkół średnich. [Consumption of fast food, sweets and sweet fizzy drinks among upper-secondary school students]. Żyw Człow Metab, 2002, 29(3): 156- 163. (in Polish)
 • 17. Wajszczyk, B., Charzewska J., Chabros E., Rogalska- Niedźwiedź M., Chwojnowska Z., Fabiszewska J.: Jakościowa ocena sposobu żywienia młodzieży w wieku pokwitania. [Qualitative assessment of nutrition of the youth in puberty period]. Probl. Hig. Epidemiol 2008; 89(1): 85-89 (in Polish).
 • 18. Wojtyła-Buciora P., Żukiewicz-Sobczak W., Wojtyła K., Marcinkowski J.: Sposób żywienia uczniów szkół podstawowych w powiecie kaliskim – w opinii dzieci i ich rodziców. [Nutrition of primary school pupils from Kalisz county according to children and their parents]. Probl Hig Epidemiol 2015; 96,(1): 245-253 (in Polish).
 • 19. Woynarowska B.: Profilaktyka w pediatrii. [Prevention in pediatrics]. Wyd. II. PZWL, Warszawa, 2014, 372. (in Polish).
 • 20. Woynarowska B., Oblacińska A.: Stan zdrowia dzieci i młodzieży w Polsce. Najważniejsze problemy zdrowotne. [Health status of children and youth in Poland. The most important health problems]. Studia BAS 2014; 38(2): 41-64 (in Polish).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-bafc6fcb-1af5-43bb-9119-097392741673
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.