PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 72 | 06 |

Tytuł artykułu

Ślad środowiskowy i jego znaczenie dla rynku produktów i organizacji

Warianty tytułu

EN
Environmental footprint and its importance to the market products and organizations

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
W kwietniu 2013 r. Komisja Europejska (KE) opublikowała komunikat, w którym określiła główne kierunki rozwoju rynku produktów przyjaznych środowisku. W opinii KE udział w rynku produktów charakteryzujących się oszczędnym zużyciem zasobów jest obecnie na niskim poziomie, pomimo możliwości dostarczania takich produktów przez producentów i rosnącego popytu wśród konsumentów. Według KE najważniejszymi barierami są: brak wspólnej definicji produktu przyjaznego środowisku,nadmierne koszty "legalizacji" produktów przyjaznych środowisku na rynku, występowanie różnych standardów uzyskiwania poświadczeń ekologicznych przyjaznych środowisku w poszczególnych państwach członkowskich UE, a także brak zaufania konsumentów do oznaczeń środowiskowych. Narzędziem mającym poprawić tę sytuację jest opracowanie ulepszonego, jednolitego sposobu pomiaru efektywności środowiskowej produktów i organizacji oraz zasad informowania o niej.
EN
In April 2013 the European Commission (EC) published a communication in which it set out the main directions of development of the market for environment-friendly products. In the opinion of the EC, the participation of the products with efficient resource consumption in the market is currently found at a low level, in spite of the possibility of supplying such products by the manufacturers and increasing demand among the consumers. According to the EC, the main barriers are: the lack of a common definition of an environmentally friendly product, excessive costs of "legalizing” environment-friendly products on the market, the existence of different standards to obtain the credentials of the eco-friendly environment in the EU Member States, as well as the lack of consumer confidence in environmental indications. A tool intended to improve this situation is to develop an improved, uniform way of measuring the environmental performance of products and the organization and the principles of information about it.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

72

Numer

06

Opis fizyczny

s.2-6,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Warszawa
autor
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątajaw Krakowie, Kraków
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Warszawa
autor
 • Mazowiecki Park Naukowo-Technologiczny - Płońsk

Bibliografia

 • [1] Chyłek E.K. 2017."Deklaracja GV4+3 - oczekiwane efekty w sektorze rolno-spożywczym". Przemysł Spożywczy 71 (8) : 16-20.
 • [2] COM (2011) 21 Europa efektywnie korzystająca z zasobów - inicjatywa przewodnia strategii "Europa 2020". Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów.
 • [3] COM(2011) 571 Plan działania na rzecz zasobooszczędnej Europy. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów.
 • [4] COM(2012) 60 Innowacje w służbie zrównoważonego wzrostu: biogospodarka dla Europy. SWD(2012) 11 final. Komunikat KE do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów.
 • [5] COM (2015) 614 final "Zamknięcie obiegu - plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym". Komunikat KE do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów.
 • [5] Environmental Footprint pilot pages. http://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp//index.htm
 • [6] Eurostat ec.europa.eu/eurostat/product?mode=view&code=tsieb020
 • [7] Fundacja Ellen MacArthur. "Ku gospodarce o obiegu zamkniętym: biznesowe uzasadnienie przyspieszonej zmiany". Isle of Wright, listopad 2015.
 • [8] Instytut Europejskiej Polityki Ochrony Środowiska "Dostarczanie dóbr publicznych przez rolnictwo w Unii Europejskiej", Komisja Europejska 23/2009.
 • [9] Jeffries N. Organic matters; http://circulatenews.org/2017/03/organic-matters/marzec
 • [10] McDonough W., Braungart M., 2002. Cradle to Cradle Remaking the Way We Make Things. North Point Press.
 • [11] Projekt "Mapy drogowej transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym” - Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii 2018.
 • [12] Ramowa Dyrektywa Wodna - Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego Rady i 23.10.2000 r.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-bab88ef1-d98d-49f7-a96a-6bce0dedfce0
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.