PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 52 | 2 |

Tytuł artykułu

The effect of dose and application method of maleic hydrazide (Fazor 80 SG) on tobacco sucker control

Warianty tytułu

PL
Wpływ dawki i sposobu aplikacji hydrazydu maleinowego (Fazor 80 SG) na zniszczenie odrostów bocznych tytoniu

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Badania przeprowadzono w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytucie Badawczym, w latach 2008–2009. Celem ich była ocena skuteczności hydrazydu maleinowego (MH) w niszczeniu odrostów bocznych tytoniu w zależności od zastosowanej dawki i rodzaju opryskiwacza. Stosowanie regulatorów wzrostu przyczyniło się do statystycznie istotnego ograniczenia długości odrostów bocznych w stosunku do obserwowanej w obiekcie kontrolnym. Niezależnie od rodzaju użytego opryskiwacza największe skrócenie pędów bocznych uzyskano po zastosowaniu 0,14 g MH/roślinę. Zahamowanie wzrostu pasynek znalazło odzwierciedlenie w redukcji świeżej masy odrostów i było zróżnicowane zależnie od zastosowanej dawki. Dla dawki 0,14 g MH/roślinę stwierdzona skuteczność wyniosła od 82% dla odmiany Bms1 oraz 95% dla odmiany VRG2 i była zbliżona do uzyskanej w obiekcie traktowanym środkiem standardowym. Badane preparaty powodowały nieznaczne uszkodzenia liści, co nie miało negatywnego wpływu na plonowanie tytoniu. Odnotowano przyrosty plonu liści w porównaniu do kontroli – największe uzyskano z odmiany Bms1 po zastosowaniu wyższej dawki MH, niezależnie od rodzaju użytego opryskiwacza.
EN
The studies were carried out at the Institute of Soil Science and Plant Cultivation – State Research Institute in Puławy, in 2008–2009. The aim of the studies was to evaluate the effectiveness of maleic hydrazide (MH) in tobacco sucker control depending on the dose and type of sprayer. The use of growth regulator led to the statistically significant reduction in sucker length compared with that observed in the control. Regardless of the type of sprayer, the best results were obtained after the application of 0.14 g MH/plant. The inhibition of sucker growth was related to the reduction in fresh mass of offshoots and varied depending on the dose of chemical agent. The efficacy after application 0.14 g MH/per plant was about 82% for Bms1 cultivar and 95% for VRG2 cultivar and was comparable to that obtained in the treatment sprayed with the standard agent. The applied chemical agents caused minor injury in tobacco which had no negative effect on the yield of tobacco. All chemical treatments yielded higher than the non‐treated control. The highest yield increase was obtained in the case of Bms1 cultivar after the application of higher dose of maleic hydrazide, irrespective of the type of sprayer.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

52

Numer

2

Opis fizyczny

s.467-470,tab.,bibliogr.

Twórcy

  • Zakład Hodowli i Biotechnologii Roślin, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy, ul.Czartoryskich 8, 24 -100 Puławy

Bibliografia

  • Domaradzki K. 2001. Metodyka Doświadczeń Biologicznej Oceny Herbicydów, Bioregulatorów i Adiuwantów. Praca zbiorowa. IUNG, Puławy, cz. 1: 44–46.
  • Kwieciński W. 1969. Agrotechnika. s. 196–200. W: „Tytoń Uprawa, Hodowla, Fermentacja” (J. Trojan, red.). PWRiL, Warszawa, 545 ss.
  • Lis Z., Opoka B. 1994. Technologie Uprawy Roślin. Tytoń. Zalecenia Agrotechniczne. IUNG, Puławy 33: 29 ss.
  • Moore J.M. 2011. Topping and chemical sucker control programs for Georgia. http://commodities.caes.uga.edu/fieldcrops/tobacco/handbook/sucker-prgs.html, dostęp: 16.03.2011.
  • Pawińska M. 2007. Zastosowanie środka Fazor 80 SG w ograniczaniu kiełkowania bulw ziemniaka w okresie przechowalniczym. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 47 (2): 248–253.
  • Tokarz S. 2005. Fazor 80 SG skutecznie hamuje wzrost pędów bocznych tytoniu. Przegląd Tytoniowy 2: 13–14.
  • Tokarz S., Szwagrzyk M. 1994. Stosowanie preparatów chemicznych do hamowania wzrostu pędów bocznych tytoniu. Przegląd Tytoniowy 1: 6–7.
  • Trojak-Goluch A., Berbeć A. 2008. Przydatność nowych kontaktowych i systemicznych środków chemicznych do usuwania pędów bocznych tytoniu. Studia i Raporty IUNG – PIB 13: 75–83.
  • Trojak-Goluch A. 2011. Fazor 80 SG – regulator wzrostu hamujący wzrost pędów bocznych tytoniu. Przegląd Tytoniowy 2: 2–5.

Uwagi

PL
Rekord w opracowaniu

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-bab69bfb-ff28-4cd3-8da5-71e7e66cdad0
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.