PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 24 | 2 |
Tytuł artykułu

Decentralizacja finansów publicznych jako element zarządzania publicznego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Decentralization of public finance as a component of public governance
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule przedstawiono i oceniono uwarunkowania oraz niektóre efekty decentralizacji finansów publicznych, przeprowadzanej w ostatnich dekadach w Polsce. Szczególną uwagę autorzy zwrócili na podział środków finansowych między państwo a samorząd terytorialny oraz skutki tego podziału dla realizacji idei public governance, wyrażającej się między innymi w zasadzie jawności i przejrzystości finansów publicznych. Podjęte działania w ramach decentralizacji finansów publicznych wpisują się w szeroko pojętą koncepcję zarządzania publicznego.
EN
The article presents and evaluates some conditions and results of decentralization of public finance, implemented during last decades in Poland. The authors’ specific intention was to describe distribution of finance between the state central budget and local budgets and the results of that to the process of realization of the idea of public governance (among other things the principle of publicness and transparency of public finance). The process of realization of decentralization of public finance is an element of a general concept of public governance.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
24
Numer
2
Opis fizyczny
s.167-173,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Warszawa
autor
 • Politechnika Warszawska, Warszawa
Bibliografia
 • [1] BORODO A. 2000. Finanse publiczne Rzeczypospolitej Polskiej, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz.
 • [2] BYWALEC G. 2012. Dylematy decentralizacji we współczesnym świecie, Gospodarka Narodowa. SGH Warszawa 123-145.
 • [3] CIĄGLEWICZ-MISTA A. 2012. Jawność i przejrzystość finansów publicznych, www.eksperbach.pl.
 • [4] EUROPEJSKA KARTA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, Dz. U. z 1997r. nr. 154 poz. 1107.
 • [5] GAUDEME P. M., MOLINIE J. 2000. Finanse publiczne, PWE, Warszawa.
 • [6] GORYSZEWSKI R., KOTOWSKA E. 2013. Budżet zadaniowy jako narzędzie wydatkowania środków publicznych. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego nr 2, 149-156.
 • [7] IZDEBSKI H. 2007. Od administracji publicznej do public governance, Wyd. Scholar, Zarządzanie publiczne, 01.
 • [8] KONSTYTUCJA RPZ 2 KWIETNIA 1997 r. Dz. U. Nr. 78, poz. 483 z poź. zm.
 • [9] KOTOWSKA E. 2010. Dochody podatkowe jednostek samorządu terytorialnego (J.S.T.) ze szczególnym uwzględnieniem udziałów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) [w:] Dwudziestolecie funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce, Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, 281-294.
 • [10] KOSIKOWSKI C. Prawne aspekty realizacji zasad jawności i przejrzystości finansów publicznych, www.nik.gov.pl/plik/id.1558.pdf.
 • [11] RUDOLF W. 2010. Koncepcja governance i jej zastosowanie - od instytucji międzynarodowych do niższych szczebli władzy, ACTAUNIVERSITATIS LODZIENSIS, FOLIA OECONIMICA, 245.
 • [12] SUPERNAT A. Administracja publiczna, governance i nowe publiczne zarządzanie, www.supemat.pl./wykłady/plk/i_72_2.
 • [13] Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej DZ. U. nr. 112, poz. 1198 z poź. zm.
 • [14] Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dz. U. 2003 nr 203. poz. 1966.
 • [15] Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, Dz. U. nr. 64, poz. 565 z poź. zm.
 • [16] Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240.
 • [17] WYSZKOWSKA D. 2012. System zasilania finansowego jednostek samorządu terytorialnego w Polsce - stan obecny i proponowane kierunki zmian [w:] Stabilność systemu finansowego - instytucje, instrumenty, uwarunkowania pod red. A. Alińskiej i B. Pietrzaka. CEDEWU.PL 475-486.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-ba4a7dfb-0733-417d-9b9f-655489aa448f
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.