PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 19 |
Tytuł artykułu

Seasonal variations of hematological indices in equines involved in recreational horse riding

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Sezonowe zmiany wskaźników hematologicznych u koni biorących udział w rekreacyjnych jazdach konnych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Blood is an important and reliable medium for assessing the health status and performance level of horses. Variations in hematological parameters in horses are associated with several factors such as exercise and training, feeding, age, sex, breed, diurnal and seasonal variation, temperature and the physiological status etc. The objective of this study was to determine the influence of seasonality on hematological indices and osmotic resistance of erythrocytes in horses involved in recreational horseback ride before and after exercise. Thirteen healthy adult horses from Pomeranian regions in Poland (aged 9.5±2.4 years) were used. All horses participated in recreational horseback riding. Blood samples were taken once per season for one year – in spring (April) and summer (July). Blood was drawn from jugular veins of the animals in the morning, 90 minutes after feeding, and immediately after exercise. The blood samples were assessed for haematocrit (HCT) value, haemoglobin concentration (HGB), the red blood cells (RBC) amount, mean corpuscular hemoglobin concentration (MCHC), mean corpuscular volume (MCV), mean corpuscular hemoglobin (MCH), red cell distribution width (RDW), the platelets (PLT) amount, platelets distribution width (PDW) and osmotic resistance of erythrocytes before and after exercise. Our results confirm that hematological parameters in equines involved in recreational horse riding are subjected to seasonal variations. Significant increase of RBC amount and hemoglobin level after exercise both in spring and summer seasons were observed (p < 0.05). In spring, exercise caused enhancement of the hematocrit level, the mean corpuscular volume and the mean corpuscular hemoglobin levels (p < 0.05). At the same time, post-exercise MCH were higher in the spring (p < 0.05) compared to summer season. However, pre-exercise MCHC level in the summer was lower (p < 0.05) compared to the spring season. Higher percent of hemolyzed erythrocytes in spring season probably caused by the liberation of red blood cells from spleen and/or the increase of oxygen consumption.
PL
Analiza krwi obrazuje stan zdrowia i poziom wydajności koni oraz sygnalizuje choroby, które, dzięki wczesnej profilaktyce, jesteśmy w stanie zwalczyć, nim się uaktywnią. Różnice we wskaźnikach hematologicznych u koni są zależne od treningu, żywienia, wieku, płci, rasy, dobowych i sezonowych cyklów, temperatury otoczenia, stanu fizjologicznego konia itd. Celem badań było określenie wpływu sezonowości na wskaźniki hematologiczne i odporność osmotyczną erytrocytów u koni biorących udział w rekreacyjnych jazdach konnych przed i po treningu. Trzynaście zdrowych dorosłych koni z regionu Pomorza w Polsce (w wieku 9,5 ± 2,4 roku) wzięło udział w naszych badaniach. Wszystkie konie brały czynny udział w rekreacyjnej jeździe konnej. Próbki krwi pobrano w dwóch sezonach – wiosną (kwiecień) i latem (lipiec). Krew pobierano z żyły szyjnej zwierząt rano, 90 minut po karmieniu, i natychmiast po treningu. We krwi oceniono wartości hematokrytu (HCT), stężenie hemoglobiny (HGB), liczbę krwinek czerwonych (RBC), średnie stężenie hemoglobiny w krwince (MCHC), średnią objętość krwinki (MCV), średnią masę hemoglobiny w erytrocycie (MCH), rozpiętość rozkładu objętości erytrocytów (RDW), liczbę płytek krwi (PLT), rozpiętość rozkładu objętości płytek krwi (PDW) i odporności osmotycznej erytrocytów przed i po treningu. Nasze wyniki potwierdzają, że parametry hematologiczne u koni biorących udział w rekreacyjnej jeździe konnej są zależne od wahań sezonowych. Znaczący wzrost liczby erytrocytów i poziomu hemoglobiny po wysiłku zaobserwowano zarówno wiosną, jak i latem (p < 0,05). Wiosną ćwiczenia spowodowały wzrost poziomu hematokrytu, średniej objętości krwinek czerwonych i średniej masy hemoglobiny w erytrocycie (p < 0,05). Średnia masa hemoglobiny w erytrocycie po wysiłku osiągnęła wyższe wartości wiosną (p < 0,05) w porównaniu z sezonem letnim. Jednak średnie stężenie hemoglobiny w krwince u koni przed treningiem w sezonie letnim było niższe (p < 0,05) w porównaniu z sezonem wiosennym. Wyższy procent zhemolizowanych erytrocytów w sezonie wiosennym prawdopodobnie spowodowany był wyrzutem czerwonych krwinek ze śledziony i/lub zwiększeniem zużycia tlenu.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
19
Opis fizyczny
p.11-22,fig.,ref.
Twórcy
 • Institute of Animal Science, National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Gvardeyskoi Armii St. 3, p.d. Kulynychi, Kharkiv, Ukraine
autor
 • Institute of Biology and Environmental Protection, Pomeranian University in Slupsk, Arciszewskiego 22B, 76-200 Slupsk, Poland
Bibliografia
 • Andriichuk A., Tkachenko H., Tkachova I., 2016. Oxidative Stress Biomarkers and Erythrocytes Hemolysis in Well-Trained Equine Athletes Before and After Exercise. J. Equine Vet. Sci., 36, 32-43.
 • Andriichuk A., Tkachenko H., Kurhaluk N., 2014a. Gender differences of oxidative stress biomarkers and erythrocyte damage in well-trained horses during exercises. J. Equine Vet. Sci., 34, 978-985.
 • Andriichuk A., Tkachenko H., Kurhaluk N., 2014b. Oxidative stress biomarkers in the blood of Holsteiner horses during exercise training. Słupskie Pr. Biol., 11, 5-28.
 • Andriichuk A., Tkachenko H., Łukaszewicz J., Kurhaluk N., Tkachova I., 2014c. Physical condition of horses from recreational Crimean and Pomeranian regions. In: Globalization and problems of environmental protection. (Eds) T. Noch, J. Saczuk, A. Wesołowska. Publisher by Gdańsk Higher School of Administration, Gdańsk, 314-361.
 • Andriichuk A., Tkachenko H., Kurhaluk N., Tkachova I., 2013. Markery stresu oksydacyjnego i parametry biochemiczne we krwi koni biorących udział we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego w dynamice treningu. (Oxidative stress biomarkers and biochemical parameters in the blood of eventing hores in the dynamics of training). Słupskie Pr. Biol., 10, 5-25, (in Polish).
 • Andriichuk A., Tkachenko H., Kurhaluk N., Tkachova I., Kleczkowska A. 2012. Wybrane wskaźniki hematologiczne klaczy różnych ras. (Some hematological parameters of the different races of mares). Słupskie Pr. Biol., 9, 21-34, (in Polish).
 • Atan T., Alacam H., 2015. The effect of acute aerobic and anaerobic exercise on blood parameters. Anthropologist, 19(1), 87-93.
 • Crawford V.L., McNerlan S.E., Scout R.W., 2003. Seasonal changes in platelets, fibrinogen and factor VII in elderly people. Age Ageing, 32(6), 661-665.
 • Donoghue A.M., Sinclair M.J., Bates G.P., 2000. Heat exhaustion in a deep underground metalliferous mine. Occup. Environ. Med., 57, 165-174.
 • Ghosh A., 2013. Immediate effect of aerobic to anaerobic exercise on hematological parameters. Golden Research Thoughts, 3, Issue 3.
 • Gill J., Wanska E., 1978. Seasonal changes in erythrocyte, hemoglobin and leukocyte indexes in barren mares of thoroughbred horses. Bull. Acad. Pol. Sci. Biol., 26, 347-53.
 • Hanzawa K., Kubo K., Kai M., Hirago A., Watanabe S., 1995. Effects of exercise on erythrocytes in normal and splenectomised Thoroughbred horses. Equine Vet. J. Suppl., 18, 439-442.
 • Hata T., Ogihara T., Maruyama A., Mikami H., Nakamaru M., Naka T., Kumahara Y., Nugent C.A., 1982. The seasonal variation of blood pressure in patients with essential hypertension. Clin. Exp. Hypertens. A., 4, 341-354.
 • Kimball C., 2005. The everything horseback riding book: step-by-step instruction to riding like a pro. Adams Media, USA.
 • Krumrych W., 2006. Variability of clinical and haematological indices in the course of training exercise in jumping horses. Bull. Vet. Inst. Pulawy, 50, 391-396.
 • Kupczyński R., Śpitalniak K., 2015. Analysis of acid base balance as well as hematological and biochemical parameters in horses if combined driving discipline. Arch. Anim. Breed., 58, 221-228.
 • Maes M., Scharpe S., Cooreman W., Wauters A., Neels H., Verkerk R., De Meyer F., D’Hondt P., Peeters D., Cosyns P., 1995. Components of biological, including seasonal, variation in hematological measurements and plasma fibrinogen concentrations in normal humans. Experientia, 51, 141-149.
 • Mariańska B., Fabijańska-Mitek J., Windyga J., 2003. Badania laboratoryjne w hematologii. (Laboratory studies in hematology). Textbook for Medical Students, PZWL, Warsaw, (in Polish).
 • McKeever H.H., Hinchcliff K.W., Reed S.M., Robertson J.T., 1993. Role of decreased plasma volume in hematocrit alterations during incremental treadmill exercise in horses. Am. J. Physiol., 265, R404-R408.
 • Muňoz A., Riber C., Trigo P., Castejón F., 2008. Erythrocyte indices in relation to hydration and electrolytes in horses performing exercises of different intensity. Comp. Clin. Pathol., 17, 213-220.
 • Newsome D., Cole D.N., Marion J.L., 2004. Environmental impacts associated with recreational horse riding. In: Environmental impacts of ecotourism. (Ed.) R. Buckley. CAB International, 61-82.
 • Okab A.B., El-Banna S.G., Koriem A.A., 2008. Influence of environmental temperatures on some physiological and biochemical parameters of New Zealand rabbit males. Slovak J. Anim. Sci., 41, 12-19.
 • Piccione G., Caola G., Refinetti R., 2002. The circadian rhythm of body temperature of the horse. Biol. Rhythm. Res., 33, 113-119.
 • Piccione G., Giannetoo C., Fazio M., Mauro S., Caola G., 2007. Haematological response to different workload in jumper horses. Bulg. J. Vet. Med., 10(4), 21-28.
 • Ricci G., Mosatti M., Vitali E., Vedovate M., Zanotti G., 1988. Effect of exercise on hematologic parameters serum ion, serum ferritin, red cell 2,3-diphosphoglycerate and creatine contents and serum erythropoietin in long distance runners during basal training. Acta Haematol., 80(21), 85-98.
 • Satué K., Hernández A., Muñoz A., 2012. Physiological Factors in the Interpretation of Equine Hematological Profile. In: Hematology – Science and Practice. (Ed.) Ch. Lawrie, InTech, available from: http://www.intechopen.com/books/hematology-science-and-practice/haematological-profile-of-the-horse-phisiological-factors-influencing-equine-haematology.
 • Satué K., Gardón J.C., Muňoz A., 2013. Influence of the month of the year in the hematological profile in carthusian broodmares. Hemat. and Leuk., 1-6.
 • Satué K., Gardón J.C., Muňoz A., 2014. Season of the year should be considered in the interpretation of hematology in carthusian. J. Hemat. Res., 1, 63-68.
 • Sentürk U.K., Gündüz F., Kuru O., Kocer G., Ozkaya Y.C., Yesilkaja A., Bor-Kücükatay M., Uyüklü M., Yalcin O., Baskurt O.K., 2005. Exercise-induced oxidative stress leads hemolysis in sedentary but not trained humans. J. Appl. Phys., 99, 1434-1441.
 • Singh I., Quinn H., Mok M., Southgate R. J., Turner A.H., Li D., Sinclair A.H., Hawley J.A., 2006. The effect of exercise and training status on platelet activation: Do cocoa polyphenols play a role? Platelets, 17, 361-367.
 • Sothern R.B., Farber M.S., Gruber S.A., 1993. Circannual variations in baseline blood values of dogs. Chronobiol. Int., 10(5), 364-382.
 • West J.W., 2003. Effect of heat stress on production in dairy cattle. J. Dairy Sci., 86, 2131-2144.
 • Winnicka A., 2008. The reference values of basic laboratory tests in veterinary medicine. Warsaw Agricultural University Publishing, Warsaw.
 • Yaqub L.S., Kawu M.U., Ayo J.O., 2013. Influence of reproductive cycle, sex, age, and season on haematologic parameters in domestic animals: A review. J. Cell and Animal Biol., 7, 37-43.
 • Yilmaz M.B., Saricam E., Biyikoglu S.F., Guray Y., Guray U., Sasmaz H., Korkmaz S., 2004. Mean platelet volume and exercise stress test. J. Thromb. Thrombolysis, 17, 115-120.
 • Zar J.H., 1999. Biostatistical Analysis, 4th ed., Prentice Hall Inc., New Jersey.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-ba37e97b-bf68-4ac3-8709-dbcf5ae48938
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.