PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1999 | 467 | 1 |
Tytuł artykułu

Wpływ lasu na gleby - biomodyfikacja czy degradacja?

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Impact of the forest on soils – biomodification or degradation?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Las nazywany czasem naturalną skórą ziemi jest formacją roślinną zapew­niającą glebie najlepsze warunki ochrony. Takie stwierdzenie nie budzi wątpli­wości w przypadku tak zwanych lasów naturalnych lub pierwotnych, w których człowiek nie prowadzi gospodarki leśnej. Pomimo funkcjonowania w tak komfor­towych warunkach właściwości geochemiczne gleb leśnych ulegają znacznym wa­haniom sezonowym i wieloletnim. Wpływają na to czynniki antropogeniczne i naturalne procesy towarzyszące życiu drzew. Zmiany powodowane naturalnymi procesami życiowymi drzew, prowadzące również do okresowego pogorszenia właściwości gleb, są przejściowe i zdaniem autora nie można ich utożsamiać z de­gradacją gleby. Dla tego typu zmian autor proponuje termin - biomodyfikacja.
EN
The forest, sometimes also called the earth's natural skin, is a plant forma­tion which provide the soil with optimal protection. The above mentioned state­ment is undoubtedly true in the case of natural or virgin forest, without any hu­man activities. In spite of vegetation in comfortable natural conditions, the forest soil properties are subjected to seasonal and yearly variations. These processes are caused by anthropogenic factors as well as the natural processes associated with the tree's growth. The changes resulting from natural processes of the trees' growth, which also lead to temporal deterioration of soil properties, according to the author, should not be identified with the soil's degradation. This type of variation is referred to as a biomodification.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
467
Numer
1
Opis fizyczny
s.65-72,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Zakład Gleboznawstawa Leśnego, Akademia Rolnicza im.H.Kołłątaja w Krakowie
Bibliografia
 • Bergkvist В., Folkeson L. 1995. The influence of tree species on acid deposition, proton budgets and element fluxes in south Swedish forest ecosystems. Ecol. Bull.
 • Brożek S. 1993. Przekształcanie górskich gleb porolnych przez olszę szarą. Zeszyty Nauk. AR w Krakowie, Rozprawa habil. 184: 52 ss.
 • Brożek S., Maciaszek W., Zwydak M., Wanic T. 1998. Wpływ olszy szarej i sosny zwyczajnej na przekształcanie gleb porolnych w gleby leśne. Kongres Leśników Pols­kich, 24-26.04.1997. Materiały i dokumenty, Т. II.: 356-359.
 • Bublinec E. 1978. Vpływ smreka na pudu v zone jedlobuczin. Lesnictvi, 24, c.l: 119 -136.
 • Firek A., Zasoński S. 1969. Wstępne badania niektórych właściwości różnie użytkowanych gleb w południowych partiach pasma Jaworzyny Krynickiej. Rocz. Gleb. 20(1): 61-66.
 • Lundmark J.E. 1988. National Swedish Environment Protection Board. In: Soil acidification, extant, causes and consequences. Raport nr 3292.
 • Maciaszek W. 1966. Wpływ sposobu zagospodarowania lasu na wybrane właściwości gleb Karpat fliszowych. Sylwan CXL(7): 69-76.
 • Maciaszek W., Zwydak M. 1996. Przekształcanie górskich gleb porolnych przez przedplony sosnowe. Cz. I i II. Acta Agr. et Silv., Ser. Silv., Vol. XXXIV: 67-92.
 • Pięciojęzyczny słownik gleboznawczy. 1976. PTG. PWN W-wa: 264 ss.
 • Pokojska U. 1998. Zakwaszenie gleb leśnych, stan wiedzy i perspektywy badań. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 456: 63-70.
 • Prusinkiewicz Z. 1994. Leksykon ekologiczno-gleboznawczy. PWN W-wa.
 • Prusinkiewicz Z., Pokojska U. 1989. Wpływ imisji przemysłowych na gleby W: Życie drzew w skażonym środowisku. PWN, Instytut Dendrologii PAN: 223-244.
 • Sikorska E. 1992. Skład gatunkowy drzewostanów, a właściwości płytkich poziomów gleb leśnych. Acta Agr. Et Silv., Ser. Silv., Vol. XXX: 43-51.
 • Skłodowski P, Zarzycka H. 1995. Wpływ rolniczego użytkowania gleb na ich niektó­re właściwości chemiczne. Rocz. Gleb. XLVI(3/4): 37-44.
 • Tamm C.O., Hallbacken L. 1988. Changes in soil acidity in two forest areas with dif­ferent acid deposition: 1920s to 1980s. Ambio 17(1): 56-61.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-b94a3d05-fcf3-4a8c-9cc4-79c1127f0376
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.