PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 2/II |
Tytuł artykułu

Etapy prac i ocena przydatności działań zmierzających do opracowania projektu TERYT

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Stages and assessment of suitability efforts to develop a project TERYT
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy przedstawiono cel i zakres czynności wykonywanych podczas re-alizacji projektu TERYT, będącego jednym z głównych przedsięwzięć realizowa-nych w Polsce, którego koszty pokrywane są z pieniędzy Unii Europejskiej. Główne etapy przeprowadzanych prac, obszar jakiemu podlega opracowanie, oraz najważniejsze wymogi jakie muszą spełnić wykonawcy. Na podkładzie mapowym zaprezentowano podział Polski na poszczególne etapy prac, a następnie w zesta-wieniu tabelarycznym przedstawiono dane ilościowe dotyczące jednostek i obrębów ewidencyjnych podlegających opracowaniu w kolejnych częściach projektu. Zaprezentowano podstawowe założenia jakie muszą być spełnione podczas analizy i pozyskiwaniu danych dotyczących przebiegu granic, źródło danych, oraz znaczenie jakie ma wykonanie tych prac dla jednostek administracyjnych. Ukazano wagę jaką mają realizowane prace dla wzbogacenia informacji zawartych w Państwowym Rejestrze Granic.
EN
Elaboration presents the purpose and scope of activities performed during the project TERYT, which is one of the major projects implemented in Poland, whose costs are covered by European Union money. The main stages of work carried out, the area which they are subject to development and the main requirements to be met by the contractor. On the Polish map presents the division of vari ous stages of work, and then in the tabular statement presents quantitative data on units and precincts registration under study in subsequent sections of the project. Presents the basic assumptions that must be met when analyzing and collecting data on the course boundaries, the data source, and the importance of the execution of the work for administrative units. It shows the importance they have carried out works to enrich the information contained in the National Register of Borders.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
Opis fizyczny
s.63-70,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
  • Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Rolniczy im.H.Kołłątaja, ul.Balicka 253a, 30-198 Kraków
Bibliografia
  • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Warunki techniczne na: Zebranie i weryfikacją danych o granicach jednostek podziałów terytorialnych kraju w ramach realizacji projektuTERYT 2.
  • Instrukcja G-5 „Ewidencja Gruntów i Budynków” Wyd. Główny Geodeta Kraju, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 2003.
  • Aneks nr 2 do Instrukcji G-5 „Katalog Obiektów Bazy Danych Ewidencyjnych” Wyd. Główny Geodeta Kraju, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 2003.
  • http://www.nsro.ngo.pl/ [dostęp: 20.01.2012 r.]
  • http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/ [dostęp: 20.01.2012 r.]
  • http://www.comarch.pl/ [dostęp: 22.01.2012 r.]
  • http://geoforum.pl/ [dostęp: 22.01.2012 r.]
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-b8f6ffe2-af86-43c4-b7cb-2e93f7eacbf9
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.