PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 19 | 3 |
Tytuł artykułu

Innowacyjność członków grup producentów rolnych. Studium przypadków

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The innovativeness of members of agricultural producer groups - on selected examples
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przedstawiono problematykę innowacyjności na przykładzie dwóch grup producentów rolnych (X producentów gęsi i kaczek oraz Y producentów trzody chlewnej) w odniesieniu do prowadzonych gospodarstw rolnych. Źródłem materiałów był kwestionariusz wywiadu przeprowadzony w 2015 roku. W badaniach wykorzystano metodę opisową i porównawczą. Rolnicy charakteryzowanych grup prowadzili gospodarstwa, w których dominowała produkcja zwierzęca, dlatego implementowane przez nich innowacje w większości dotyczyły produkcji zwierzęcej. Ponad połowa ankietowanych w ramach tego działu zwiększyła pogłowie zwierząt. Najważniejszym nośnikiem innowacji dla rolników były szkolenia i kursy WODR. Wprowadzane innowacje były głównie finansowane z własnych środków pieniężnych. Ponad połowa z ankietowanych rolników twierdziła, że innowacje wpłynęły na unowocześnienie ich gospodarstwa, co miało korzystny wpływ na osiągane wyniki ekonomiczne i konkurencyjność na rynku.
EN
The article presents the issue of innovation in the members of two producer groups (X producers of geese and ducks and Y producers of pigs) in relation to the farms. The source of the material was an interview questionnaire carried out in 2015. The research used a descriptive and comparative method. Farmers of the characterized groups ran farms where animal production was dominant, and therefore the innovations they implemented mostly involved animal production. More than half of respondents in this department increased animal stock. The most important vehicle for innovation for farmers was WODR training and courses. The innovations being introduced were mainly financed from own funds. More than half of the farmers surveyed claimed that innovations influenced the modernization of their farms, which had a positive impact on their economic performance and market competitiveness.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
19
Numer
3
Opis fizyczny
s.58-63,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Bibliografia
 • Bogdanienko Jerzy. 2004. Innowacyjność przedsiębiorstw (Innovation of enterprises). Toruń: Wydawnictwo Mikołaja Kopernika.
 • Drucker Peter F. 1992. Innowacje i przedsiębiorczość – praktyka i zasady (Innovation and entrepreneurship – practice and principles). Warszawa: PWE.
 • Grzybowska Barbara. 2012. Innowacyjność przemysłu spożywczego w Polsce – ujęcie regionalne (Innovation of the food industry in Poland - a regional approach). Olsztyn: Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 • Hirschman Elizabeth C.1980. Innovativeness, novelty seeking and consumer creativity. Journal of Consumer Research 7 (3): 283-290.
 • Jóźwiak Wojciech, Adam Kagan, Zofia Mirkowska. 2012. Innowacje w polskich gospodarstwach rolnych, zakres ich wdrażania i znaczenie (Innovations on Polish farms, their scope of implementation and significance). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 3: 6-7.
 • Juchniewicz Małgorzata. 2011. Innowacje nietechnologiczne w przemyśle spożywczym (Innovation of enterprises of the food industry in Poland). Roczniki Naukowe SERiA XIII (2): 159-164.
 • Kalinowski Julian, Danuta Gonet. 2014. Informacje i innowacje w zarządzaniu gospodarstwami rolnymi w województwie dolnośląskim (The information and innovations in the management of the farms in the Dolnośląskie Voivodeship). Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie Finanse i Marketing 11 (60): 56-64.
 • Kisiel Roman, Karolina Bobuchowska. 2008. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw zarejestrowanych w Regionalnym Systemie Wspierania Innowacji (Innovative activity of agricultural subjects on the example of cooperative agricultural of the Podkarpackie Region). Roczniki Naukowe SERiA X (1): 159-163.
 • Kociszewski Michał, Joanna Szwacka. 2008. Innowacyjność stymulatorem rozwoju przedsiębiorstw przemysłu spożywczego (Innovativeness as a determinant of food industry companies development). Prace Naukowe SGGW. Innowacje i innowacyjność w sektorze Agrobiznesu 45: 81-89.
 • Łęczycki Kazimierz. 2008. Innowacje w gospodarstwie rolniczym [W] Innowacje i innowacyjność w sektorze agrobiznesu (Innovation in a farm [In] innovation and innovation in the agribusiness sector), 45-57. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • Maziarz Czesław. 1984. Andragogika rolnicza (Agricultural andragogy). Warszawa: PWN.
 • Midgley David F., Grahame R. Dowlnig. 1978. Innovativeness: the concept and its measurement. Journal of Consumer Research 4: 229-230.
 • Podręcznik Oslo (The Oslo Manual). 2008. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji (Rules for collecting and interpreting innovation data). Warszawa: MNiSW.
 • Ratajczak Zofia. 1980. Człowiek w sytuacji innowacyjnej (Man in an innovative situation). Warszawa: PWN.
 • Rogers Everett M. 1983. Diffusion of Innovations. New York: The Free Press.
 • Rudnicki Roman. 2008. Kształtowanie przestrzeni produkcyjnej a innowacyjność w rolnictwie. [W] Innowacje i innowacyjność w sektorze agrobiznesu (Shaping the production space and innovation in agriculture [In] Innovation and innovativeness in the agribusiness sector), ed. M. Adamowicz, 247-256. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • Ryznar Józef. 1995. Doradztwo rolnicze w zarysie (Agricultural consulting in outline). Wrocław: Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu.
 • Schumpeter Joseph A. 1939. Business cycles: A theoretical, historical and statistical analysis of capitalist process. New York: McGraw-Hill.
 • Sikorska-Wolak Izabella. 1997. Innowacyjność rolników i jej aspekty psychologiczne (Innovativeness of farmers and its psychological aspects). Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 2: 20-22.
 • Stachak Stanisław. 2013. Podstawy metodologii nauk ekonomicznych (Basics of the methodology of economic sciences). Warszawa: Wydawnictwo Difin.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-b719a002-d0ac-4f87-a219-98ea4317c257
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.