PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 63 | 01-02 |

Tytuł artykułu

Wzrost kosztów rozszerzonej odpowiedzialności przedsiębiorcy - niezbędny element poprawy efektywności systemu recyklingu odpadów opakowaniowych

Autorzy

Warianty tytułu

EN
Increased costs of extended producer responsibility - essential element of the improvement of packaging waste recycling system efficiency

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Obowiązujący w Polsce system prawny nałożył rozszerzoną odpowiedzialność przedsiębiorcy wprowadzającego na rynek wyroby w opakowaniach poprzez obowiązek odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, wynikający z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Koszty tego obowiązku są jednak znacznie niższe niż koszty selektywnej zbiórki odpadów z gospodarstw domowych. Podniesienie poziomu recyklingu w perspektywie lat 2025-2030 spowoduje wzrost kosztów rozszerzonej odpowiedzialności przedsiębiorców
EN
Current legal system in Poland imposes extended responsibility on the producer introducing to the market products in packaging through the obligation to recover and recycle packaging waste resulting from the act on the management of packaging and packaging waste. However, the costs of this obligation are much lower than the costs of separate collection of household waste. Raising the recycling levels in the years 2025-2030 will cause the increase of the extended entrepreneurs responsibility costs

Wydawca

-

Rocznik

Tom

63

Numer

Opis fizyczny

s.36-38,rys.,tab.,bibliogr.

Twórcy

autor
  • COBRO - Instytut Badawczy Opakowań, Warszawa

Bibliografia

  • [1] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/852 z 30 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (Dz.U. UE L 150/141, 14.6.2018).
  • [2] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dz.U. UE L312/3, 22.11.2008).
  • [3] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/WE z 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (Dz.Urz. WE L 365, 31.12.1994, ze zm.).
  • [4] Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Europejska strategia na rzecz tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym [SWD (2018) 16 final].
  • [5] Projekt Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko, Brussels, 28.5.2018, COM (2018) 340 final, 2018/0172 (COD).
  • [6] Rozporządzenie Ministra Środowiska z 3 grudnia 2018 r. w sprawie rocznych poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych (Dz.U. 2018 poz. 2306).
  • [7] Tyczkowski J.: Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta za opakowania szansą dla realizacji wymagań Gospodarki w Obiegu Zamkniętym, Konf. Opakowania w obiegu zamkniętym, Warsaw Pack, 28.02.2018.
  • [8] Ustawa z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 150, 650,1479).
  • [9] Żakowska H.: Opakowania a środowisko. Wymagania, standardy, projektowanie, znakowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2017

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-b6cdba95-6ee4-4300-8892-664294d54ccd
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.