PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 18 | 4 |
Tytuł artykułu

Rola doradztwa we wspieraniu programów rolnośrodowiskowych w gospodarstwach rolnych województwa kujawsko-pomorskiego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The role of agricultural consultancy in supporting of the agri-environmental programs in farms of Kuyavian-Pomeranian province
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Skoncentrowano się na roli doradztwa rolniczego we wspieraniu programów środowiskowych w gospodarstwach rolniczych województwa kujawsko-pomorskiego. Oceniono powszechność wdrożenia pakietów „Rolnictwo zrównoważone” (RZ) i „Ochrona gleb i wód” (OGiW) programu rolnośrodowiskowego (PRŚ) w latach 2004-2015. Skłonność rolników do uczestniczenia w programach rolnych WPR zależy przede wszystkim od ich wpływu na koszty, przychody i w rezultacie dochody. Usługi doradcze mogą ograniczyć koszty transferu i zachęcić do stosowania instrumentów wpływających na środowisko. Przeprowadzone badania wykazały jednak, że brak wiedzy i umiejętności oszacowania skutków ekonomicznych wdrażania określonych pakietów środowiskowych w poszczególnych grupach gospodarstw rolniczych oraz motywacji produkcyjno-środowiskowych rolników utrudnia skuteczne doradztwo i efektywne wdrażanie programów chroniących podstawowe zasoby biogospodarki.
EN
The paper focuses on the role of agricultural consulting in supporting environmental programs in farms of the Kujawy-Pomerania province. It analyzes the universality of implementation of the packages of sustainable agriculture (SA), as well as soil and water protection (SaWP) of the environmental management scheme (EMS) in the years 2004-2015. The analysis showed a little interest of farmers in the discussed environmental management activities. The tendency of farmers to participate in agricultural schemes of the CAP depends primarily on their impact on costs, revenues and earnings, as a result. Consulting services can reduce the transfer costs and encourage to use the instruments that affect the environment. The studies showed, however, that the lack of knowledge and skills to estimate the economic impact of the implementation of specific environmental packages in each group of farms, as well production and environmental motivation of farmers hinder effective consulting and efficient implementation of environmental programs.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
18
Numer
4
Opis fizyczny
s.42-48,rys.,bibliogr.
Twórcy
 • Zakład Ekonomiki i Doradztwa w Agrobiznesie, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, ul.Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz
Bibliografia
 • Barwicki Jan. 2007. „Rolnictwo zrównoważone a wykorzystanie unijnych środków wsparcia infrastruktury wsi i produkcji rolnej w latach 2004-2006”. Problemy Inżynierii Rolniczej 1: 105-115.
 • Bołtromiuk Artur. 2010. „Środowiskowe efekty wspierania rozwoju obszarów wiejskich z funduszy unijnych”. Postępy Nauk Rolniczych 2: 71-92.
 • Bołtromiuk Artur. 2011. Zrównoważony rozwój wsi i rolnictwa w kontekście Wspólnej Polityki rolnej Unii Europejskiej. [W] Natura 2000 jako czynnik zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich regionu Zielonych Płuc Polski, red. A. Bołtromiuk, M. Kłodziński, 49-76. Warszawa: IRWiR PAN.
 • Brodzińska Katarzyna. 2009. „Kierunki i perspektywy rozwoju programu rolnośrodowiskowego w Polsce po 2013 roku”. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie 9 (3/27): 5-18.
 • Chyłek Eugeniusz K., Rzepecka Monika. 2011. „Biogospodarka – konkurencyjność i zrównoważone wykorzystanie zasobów”. Polish Journal of Agronomy 7: 3-13.
 • Czyżykowska Magdalena. 2012. „Ocena wpływu wybranych programów wspólnej polityki rolnej na rolnictwo w Polsce w latach 2004-2011”. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 99 (2): 33-44.
 • FAPA. 2009. Koncepcja dóbr publicznych w dyskusji o przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej. Warszawa: FAPA.
 • Krzyżanowska Krystyna, Tur Paweł. 2008. „Szkolenie kandydatów na doradców rolno środowiskowych w opinii uczestników”. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 4: 29-40.
 • Kujawiński Wenancjusz. 2009. „Usługi w zakresie dostosowania gospodarstw rolnych do wymogów instrumentu wzajemnej zgodności”. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 1: 21-41.
 • Majewski Edward. 2008. Trwały rozwój i trwałe rolnictwo. Teoria a praktyka gospodarstw rolniczych. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • Mickiewicz Bartosz. 2011. „Wybrane opinie rolników z terenu polski północno-zachodniej na temat wdrażania i funkcjonowania programów rolnośrodowiskowych w ich gospodarstwach”. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 47: 173-184.
 • Niewęgłowska Grażyna. 2005. Wsparcie polskich gospodarstw rolnych położonych na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania. [W] Sytuacja ekonomiczna i aktywność gospodarcza różnych grup polskich gospodarstw rolniczych. Wstępne wyniki badań, red. W. Józwiak, 7-69. Warszawa: IERiGŻ-PIB
 • Pajewski Tomasz. 2014. ”Biogospodarka jako strategiczny element zrównoważonego rozwoju”. Roczniki Naukowe SERiA XVI (5): 179-184.
 • Rozporządzenie Rady UE nr 1782 z z dnia 29 września 2003 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr1673/2000, (EWG) nr 2358/71 i (WE) nr 2529/20012003 r.
 • Sadłowski Adrian 2011. „Płatności obszarowe jako instrument polityki ochrony środowiska”. Journal of Agribusiness and Rural Development 4 (22):145-151.
 • Vercammen James. 2011. “Agri-Environmental Regulations, Policies, and Programs”. Canadian Journal of Agricultural Economics 59 (1): 1-18.
 • Wiatrak Andrzej Piotr. 2006. „Wizja i misja doradztwa rolniczego jako wyznaczniki struktury organizacyjnej jednostek doradczych”. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego (1): 39-49.
 • Woś Andrzej, Zegar Józef S. 2002. Rolnictwo społecznie zrównoważone. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Zalewski Lesław. 2006. Główne źródła wysokiego poziomu rozwoju rolnictwa w województwach: wielkopolskim i kujawsko-pomorskim w świetle wyników spisów rolniczych w latach 2002 i 2005. [W] Rolnictwo i wieś w krajowej oraz wojewódzkich strategiach rozwoju społeczno-gospodarczego Polski do 2020 roku. red. W. Michna, 104-125. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-b6ba792e-93f0-4fd7-92ca-11780f4c6bf1
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.