PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1999 | 467 | 2 |
Tytuł artykułu

Chemiczna degradacja nieracjonalnie osuszonych gleb torfowych Doliny Sanu

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Badania dotyczące właściwości osuszonych gleb torfowych zlokalizowano w obiekcie „Przychojec” w dolinie Sanu. Mineralizacja i humifikacja (proces murszenia) materii organicznej gleb torfowych zwiększa rozpuszczalność wapnia, który łatwo przemieszcza się do głębszych poziomów gleby. Murszenie sprzyja natomiast akumulacji żelaza w murszowych poziomach powierzchniowych. Stwierdzono, że melioracje osuszające oraz eksploatacja wód gruntowych wywierają bardzo negatywny wpływ na chemiczne właściwości gleb torfowych, przyspieszając ich degradację.
EN
The study referring to the properties of drained hydrogenic soils (peat soils) was localized in the „Przychojec” object in San river valley. Mineralization and humification (muck-forming process) of peat soil organic matter increased the solubility of Ca, which is easier translocated to deeper soil horizons. The muck-forming process leads to accumulation of iron in the muck surface levels. It was estimated that the drainage melioration of peat soils and ground water exploitation very negatively affected the chemical properties of peat soil, accelerating their degradation.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
467
Numer
2
Opis fizyczny
s.371-377,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
Bibliografia
 • Borowiec J. 1969. Warunki wodno-glebowe na zdewastowanym torfowisku niskim. Annales UMCS, E XXIV: 105 - 122.
 • Domka R. 1990. Sprawozdanie dotyczące zasobów torfowych woj. rzeszowskiego. Urząd Wojewódzki, Rzeszów (maszynopis).
 • Frąckowiak H. 1991. Wpływ głębokiego odwodnienia łąkowych gleb organicznych na wielkość mineralizacji masy organicznej i związków azotowych. Fragm. Agron. 8(1):
 • Frąckowiak H., Feliński T. 1994. Obniżanie się powierzchni łąkowych gleb organicznych w warunkach intensywnego przesuszenia. Wiad. IMUZ XVIII(2): 29 - 36.
 • Gawlik J. 1994. Wpływ głębokiego i długotrwałego odwodnienia gleb hydrogenicznych na ich fizyczno-wodne właściwości. Wiad. IMUZ XVIII(2): 9 - 28.
 • Hordejuk T., Gawin A., Gospodarek J. 1994. Wyniki monitoringu jakości zwykłych wód, podziemnych w latach 1991 - 1993 (sieć krajowa). PIOS, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa: 89 ss.
 • Lipka K. 1978. Zanikanie torfowisk dawno zmeliorowanych w okolicach Rudnika nad Sanem, Leżajska i Przeworska. Rocz. Nauk. Rok, Ser. F. 79(4): 95 - 127.
 • Pajda D., Woźniak L. 1997. Zawartość i profilowe rozmieszczenie niklu w zmeliorowanych glebach torfowych. Zesz. Probl. Post. Nauk. Rol. 448A: 279 - 284.
 • Piaścik H. 1996. Zmiany zawartości wapnia i żelaza w glebach torfowo-murszowych Pojezierza Mazurskiego. Rocz. Gleb. XLVII(3/4): 83 - 88.
 • Sapek A., Sapek B., Gawlik J. 1991. Rozpoznanie nasilenia mineralizacji azotu w glebach torfowych w zasięgu leja depresyjnego Kopalni Bełchatów. Wiad. IMUZ XVI(3): 79 - 86.
 • Woźniak L. 1994. Wpływ melioracji na funkcjonowanie ekosystemów charakteryzujących się dużym udziałem gleb hydrogenicznych oraz na wartości przyrodnicze i krajobrazowe środowiska. Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu 246, Konf. III(l): 191 - 198.
 • Woźniak L., Pajda D. 1997. Zawartość i migracja kadmu w glebach hydrogenicznych o różnym stopniu degradacji. Zesz. Probl. Post. Nauk. Rol. 448A: 375 - 381.
 • Zimka J. R., Stachurski A. 1996. Intensity of nitrification and sulphur oxidation in peat soils of meadows of Biebrza River Valley (Poland): an effect on cation release and eutrophication of graundwater. Ekologia Polska. 44(3 - 4): 311 - 332.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-b5ef4512-5dc5-44b1-9852-6a47f9ba6c11
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.