PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 55 | 4 |

Tytuł artykułu

Zmiany w użytkach zielonych pod wpływem wybranych oddziaływań naturalnych i antropogenicznych

Warianty tytułu

EN
Changes in grasslands under influence selected natural antropogenic impacts

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Celem pracy była próba przedstawienia skutków występowania na użytkach zielonych wybranych zdarzeń o różnym źródle pochodzenia. Opisano skutki takich zdarzeń wywołanych przez zwierzynę łowną oraz wypalanie traw. Powstałe w ten sposób zmiany mają charakter pozytywny lub degradujący środowisko. Istotne zatem wydaje się określenie skutków zdarzeń, zwłaszcza negatywnych, co ułatwi wskazanie właściwych metod zapobiegawczych.
EN
An attempt of presentation of occurring on grasslands selected events effects at different sources of origin was the aim of the work. Effects of such events raised by hunting game and grass burning were described. Arising in this way changes have positive character or degrading environment. Significant then is determination of events’ impact, especially negative, for easier pointing out proper preventive methods.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

55

Numer

4

Opis fizyczny

s.184-186,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Terenów Zieleni, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce
autor
 • Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Terenów Zieleni, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce

Bibliografia

 • 1. Denisiuk M.: 2002. Znaczenie lipcowej powodzi w 2001 r. dla przyrody i krajobrazu dolin górnej Odry i Wisły, Chrońmy polską przyrodę, T. 58 nr 6: 52-69
 • 2. Flis M.: 2007. Problematyka szkół łowieckich na użytkach zielonych, Wieś Jutra 4(105): 52-53
 • 3. Gajda J., Sawicki J.: 1994. Wpływ piętrzenia wód rzecznych na kształtowanie się zbiorowisk roślinności łąkowej na przykładzie Lubelszczyzny. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol. z. 412: 95-98
 • 4. Grynia M., Kryszak A.: 2000. Zmiany składu florystycznego łąk zalewanych wodami powodziowymi w dolinie Baryczy w aspekcie ich regeneracji. W: Nowoczesne metody produkcji pasz na użytkach zielonych i ocena ich wartości pokarmowej, Wydawnictwo IMUZ, Falenty, Materiały Seminaryjne, 45, 51-58
 • 5. Grzelak M.: 2003. Nie warto wypalać traw, Top Agrar Polska, 4: 118-120.
 • 6. Jankowska-Huflejt H., 2006. Skutki wiosennego wypalania traw, Poradnik Gospodarski, 3: 28
 • 7. Jankowska-Huflejt H.: 2008. Trwałe użytki zielone istotnym czynnikiem obiegu wód i ochrony ich zasobów. Wiad. Mel. i Łąk., nr 1: 21-23
 • 8. Kaca E., Łabędzki L.: 2000. Susze w Polsce i przeciwdziałanie ich skutkom. Wiad. Mel. i Łąk., nr. 3: 134-139
 • 9. Kiryluk A.: 1997. Plonowanie i skład florystyczny zbiorowisk łąkowych na zmeliorowanym torfowisku niskim w dolinie Supraśli, Materiały seminaryjne 38, Kierunki badań nad nawożeniem i użytkowaniem łąk i pastwisk, Falenty, Instytut Melioracji i użytków zielonych, 137-144
 • 10. Kitczak T., Czyż H., Michałkiewicz J.: 2001. Wpływ długo torowego zalegania wód powierzchniowych na skład florystyczny runi łąkowej, Zesz. Prob. Post. Nauk Rol., z. 478: 41-46
 • 11. Kryszak A., Kryszak J., Czemko M.: 2005. Degradacja zbiorowisk łąkowych w dolinie rzeki Samicy, Zesz. Prob. Post. Nauk Rol., z. 507 część I: 307-313
 • 12. Lipińska I., Suchoń A.: 2004. Szkody łowieckie, Poradnik Gospodarski, 9: 26-27
 • 13. Łabędzki L.: 2007. Rola i zadania melioracji wobec zagrożeń ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi. Wiad. Mel. i Łąk., nr. 2: 59-62
 • 14. Łabędzki L., Leśny J.: 2008. Skutki suszy w rolnictwie – obecne i przewidywane z związku z globalnymi zmianami klimatycznymi. Wiad. Mel. i Łąk., nr. 1: 7-9
 • 15. Łabędzki L., Złonkiewicz M.: 2008. Gospodarowanie zasobami wód powierzchniowych w regionach deficytowych w wodę na przykładzie zlewni Górnej Noteci. Wiad. Mel. i Łąk., nr. 1: 29-34
 • 16. Mioduszewski W.: 1998. Zmiany zachodzące w planowaniu i realizacji inwestycji melioracyjnych, Wiad. Mel. i Łąk., nr 3: 146-151
 • 17. Pierzgalski E., Żelazo J.: 2008. Uwarunkowania i kierunki ochrony przed powodzią. Wiad. Mel. i Łąk., nr 1: 15-20
 • 18. Rak J. i Koc G.: 2008. Skutki uboczne wypalania traw, Poradnik Gospodarski, 02: 42
 • 19. Rak J., Jankowski K., Koc G., Jodełka J.: 2006. Influence of post – mushroom kompost on the yielding and botanical composition of meadow sward destroyed by fire. EGF, vol. 11, 128-130
 • 20. Świadek S.: 1996. Powódź w południowej części woj. kieleckiego, Wiad. Mel. i Łąk., nr 2: 60
 • 21. Tritt R., Bałuka B.: 2003. Nowe formy dewastacji środowiska naturalnego Gór Wałbrzyskich w Sudetach, czyli „biedaszyby”. Wszechświat, 104: 170-175
 • 22. Węgorek P.: 2003. Szkody łowieckie w ochronie roślin, Ochrona roślin, 3: 18-19
 • 23. Zastawny J., Jankowska-Huflejt H.: 1997. Użytki zielone po powodzi, Wiad. Mel. i Łąk., nr. 3: 150-151

Uwagi

PL
Rekord w opracowaniu

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-b5d89122-06a7-4741-907a-b0a76ed0f6d9
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.