PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | 522 |
Tytuł artykułu

Dynamika gromadzenia suchej masy i plonowanie termoneutralnych i nietermoneutralnych odmian łubinu żółtego w zależności od terminu siewu

Autorzy
Warianty tytułu
EN
Dynamics of dry matter accumulation and yielding of thermoneutral and non-thermoneutral cultivars of yellow lupin depending on the date of sowing
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Badania prowadzono w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym IUNG - PIB w Grabowie, w latach 2004-2005. Doświadczenie założono metodą równoważnych podbloków (split-plot - split-block), w czterech powtórzeniach na glebie kompleksu żytniego bardzo dobrego klasy IIIa. Czynnikiem pierwszego rzędu były odmiany łubinu żółtego: termoneutralne - Legat (samokończąca) i Polo (niesamokończąca) oraz nietermoneutralne - Parys (niesamokończąca) i Markiz (samokończąca), a czynnikiem drugiego rzędu terminy siewu: I - bardzo wczesny (początek kwietnia), II - dwa tygodnie po pierwszym terminie i III - cztery tygodnie po pierwszym terminie. W pracy określono dynamikę wzrostu, rozwoju i plonowania termo- i nietermoneutralnych odmian łubinu żółtego w zależności od terminu siewu. Stwierdzono wyraźne różnice w reakcji badanych odmian na termin siewu i przebieg warunków pogodowych w latach badań. Opoźnianie terminu siewu powodowało zwiększony przyrost masy wegetatywnych organów łubinu żółtego i znaczne zmniejszenie masy organów generatywnych. Dotyczyło to przede wszystkim nietermoneutralnych odmian łubinu, bowiem odmiany termoneutralne tylko w niewielkim stopniu zmieniały tempo gromadzenia masy. W roku 2004, charakteryzującym się typowym dla naszych warunków klimatycznych przebiegiem pogody, opóźnianie terminu siewu powodowało dużą zniżkę plonu nasion odmian nietermoneutralnych i znacznie mniejszą odmian termoneutralnych. Nietypowy przebieg pogody w roku spowodował jarowizację siewek wyrosłych z nasion wysianych także w terminach poźniejszych, dlatego zniżka plonu wszystkich odmian łubinu była podobna.
EN
The investigations were conducted at Grabów Agricultural Experimental Station, Institute of Soil Science and Plant Cultivation - National Research Institute, within the years 2004-2005. The experiment was established in split-plot - split-block design, at 4 replications on the soil of very good rye complex, IIIa class. The first order factor were yellow lupin cultivars: thermoneutral - Legat (determinated form) and Polo (traditional form) and non-thermoneutral - Markiz (determinated form) and Parys (traditional form). The second order factor were sowing dates: I - very early (beginning of April), II - two weeks after the first date, and III - four weeks after the first date. The aim of research was to estimate the dynamics of growth, development and yielding of thermo- and nonthermoneutral yellow lupin cvs. depending on the sowing date. Clear differences were observed in response of studied cvs. on sowing date and weather course in the years of research. The delay of sowing date strongly increased the mass of vegetative organs in yellow lupin and considerably decreased the mass of generative organs. It concerned most of all non-thermoneutral lupin cultivars, since thermoneutral cvs. only to small extent changed the rate of mass accumulation. In 2004 characterized by typical for Poland climatic conditions the delaying of sowing date caused great drop of yielding seeds in non-thermoneutral cvs. and considerably less in the case of thermoneutral ones. Non-typical weather course in this year caused vernalization of seedlings grown from the seeds sown also at later dates and therefore the decrease in yields of all lupin cultivars were similar.
Słowa kluczowe
PL
Wydawca
-
Rocznik
Tom
522
Opis fizyczny
s.297-306,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy
Bibliografia
 • BOBRECKA-JAMRO D., PAŁKA M. 1997. Wpływ terminu siewu na cechy morfologiczne bobiku kształtujące plon nasion. Rośliny strączkowe w hodowli i uprawie. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 446: 171-174.
 • CHRISTIANSEN J. 1999. Potential for lupin cultivation in Denmark. Mat. konf. nauk. „Lupin in Polish and European Agriculture”. Polish Lupin Association. Przysiek, 2-3 IX 1999: 8-11.
 • CLAPHAM W.M., SAWICKA E.J., MURANYI R. 1994. Variation and thermosensitivity in seven mutants of Lupinus albus cv. Hetman. Proc. 7th Inter. Lupin Conf. Efora, Portugalia: 365-367.
 • GLADSTONES J.S., ATKINS C., HAMBLIN J. 1998. Lupins as crop plant. Biology, production, utlization. CAB International: 465 ss.
 • JASIŃSKA Z., KOTECKI A. 1993. Rośliny strączkowe. PWN, Warszawa: 206 ss.
 • MIKOŁAJCZYK J., BROMBEREK S., WRÓBLEWSKA R. 1984. Varietes thermoneutres du Lupin bleu. Proc. 3rd Inter. Lupin Conf. La Rochelle, France: 568-569.
 • NIJAKI J. 1994. Termoneutralność łubinu żółtego. Mat. konf. nauk. „Łubin-Białko-Ekologia”. Poznań, 29 XI 1993: 370-377.
 • PODLEŚNY J. 2002. Growth and yields of conventional and determinate forms of white lupine. Annual Report. Wyd. IUNG, Puławy: 43-45.
 • PODLEŚNY J., PODLEŚNA A. 2003. Wpływ różnych poziomów wilgotności gleby na rozwój i plonowanie dwóch różnych genotypów łubinu białego (Lupinus albus L.). Biuletyn IHAR 228: 315-322.
 • PODLEŚNY J., STROBEL W. 2006. Wpływ terminu siewu na kształtowanie wielkości i jakości plonu zróżnicowanych genotypów łubinu wąskolistnego. Acta Agrophysica 142, 8(4): 923-933.
 • PRUSIŃSKI J. 1997. Rola kompleksu glebowego, terminu siewu, rozstawy rzędów i obsady roślin w kształtowaniu plenności łubinu żółtego (Lupinus luteus L.). Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 446: 253-259.
 • RÖMER P. 1999. Present state and prospects of lupins in the European Union. Mat. konf. nauk. „Lupin in Polish and European Agriculture”. Polish Lupin Association. Przysiek, 2-3 IX 1999: 6-7.
 • SADOWSKI S., PAŃKA D., SOWA A. 1996. Wpływ terminu siewu na skład mikroflory korzeni łubinu białego odmiany Wat, w: Łubin - kierunki badań i perspektywy użytkowe. PTŁ Poznań: 414-424.
 • STAWIŃSKI S., WRÓBLEWSKA R., SPYCHAŁA K.1997. Charakterystyka niektórych cech termoneutralnej formy łubinu żółtego epigonalnego. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 446: 133-136.
 • SZUKAŁA J., MACIEJEWSKI T. 1999. Wpływ rozstawy rzędów i obsady roślin na plonowanie i wartość siewną samokończącej odmiany łubinu białego. Mat. konf. nauk. „Lupin in Polish and European Agriculture”. Polish Lupin Association, Przysiek, 2-3 IX 1999: 124-131.
Uwagi
PL
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-b56e7be6-28bb-42c8-8c2b-e85d95f9b9b6
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.