PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 16 | 6 |
Tytuł artykułu

Wykorzystanie endogenicznych, cennych przyrodniczo zasobów regionu w jego rozwoju

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The use of endogenous valuable natural resources in the development of the region
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem opracowania była próba oceny wykorzystania walorów obszarów cennych przyrodniczo w kształtowaniu rozwoju jednostek terytorialnych. Badania realizowano na poziomie powiatów na Podkarpaciu. Badano na ile powiaty regionu dysponujące cennymi przyrodniczo obszarami wykorzystują ten walor w kształtowaniu rozwoju rolnictwa ekologicznego i agroturystyki. Stwierdzono, �ż� zuje się bogactwem cennych przyrodniczo zasobów, ale występuje duże przestrzenne zróżnicowanie ich rozmieszczenia. Wraz ze wzrostem udziału cennych przyrodniczo zasobów nasilała � darstw zajmujących się produkcją ekologiczną i agroturystyką. Jednak bardziej od rolnictwa ekologicznego z walorami przyrodniczymi powiązany był rozwój agroturystyki.
EN
The study presents an attempt to evaluate the use of values of the natural areas in shaping the development of territorial units. The study was conducted at the level of counties in the Subcarpathian region. It was found that Podkarpackie has a wealth of valuable natural resources, but there is a large spatial variation of their distribution. With the increase in the share of valuable natural resources intensified concentration of farms engaged in organic production and agro-tourism. But more on organic agriculture with the natural values associated was the development of agro-tourism.
Słowa kluczowe
PL
Wydawca
-
Rocznik
Tom
16
Numer
6
Opis fizyczny
s.481-488,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Wydział Ekonomii, Uniwersytet Rzeszowski, ul.Ćwiklińskiej 2, Rzeszów
 • Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, ul.Nowoursynowska 166, Warszawa
Bibliografia
 • Bołtromiuk A. 2010: Wpływ sieci Natura 2000 na rozwój obszarów wiejskich w Polsce, [w:] M. Stanny, M. Drygas, (red.), Przestrzenne, społeczno-ekonomiczne zróżnicowanie obszarów wiejskich w Polsce, IRWiR PAN, Warszawa, 135-138.
 • Bołtromiuk A. 2012: Natura 2000 – możliwości i dylematy rozwoju obszarów wiejskich objętych europejską siecią ekologiczną, Problemy Ekorozwoju, vol. 7, no. 1, 117.
 • Charakterystyka gospodarstw rolnych w województwie Podkarpackim, PSR 2010, 2012: US w Rzeszowie.
 • Czarnecki K., Gołębiewska B. 2013: Zmiany w finansowaniu działalności parków narodowych na przykładzie Pienińskiego Parku Narodowego, Rocz. Nauk. SERiA, t. XV, z. 3, 45-50.
 • Czudec A., 2009: Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju wielofunkcyjnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Czyżewski A., Henisz-Matuszczak A. 2004: Rolnictwo Unii Europejskiej i Polski. Studium porównawcze struktur wytwórczych i regulatorów ryków rolnych., Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Gołębiewska B. 2013: Condition and Trends in Development of Environmental Protection in Poland, International Scientific Electronic Journal, Earth Bioresources and Life Quality, nr 4, 1-15; http://gcheraejournal.nubip.edu.ua/index.php/ebql/issue/current, dostęp 15.07.2014.
 • Ochrona środowiska w województwie podkarpackim w latach 2010-2012. 2013: US w Rzeszowie, Rzeszów.
 • Strategia rozwoju województwa – Podkarpackie 2020. 2013: Zarząd Województwa Podkarpackiego, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Rzeszów.
 • Strategia rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020. 2006: Zarząd Województwa Podkarpackiego, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Rzeszów.
 • Ślusarz G. 2013: Wyzwania rozwojowe regionów rozdrobnionego rolnictwa, Rocz. Nauk. SERiA, t. XV, z. 6, 303-307.
 • Ślusarz G. 2013a: Natura 2000 – szansa czy zagrożenie dla rozwoju lokalnego? Gazeta Uniwersytecka Uniwersytetu Rzeszowskiego, marzec/kwiecień nr 2/2014(82), 33-35.
 • Ślusarz G. 2013b: Zasoby ziemi Podkarpacia i ich wykorzystanie, [w:] A. Czudec, M. Cierpiał-Wolan (red.), Strukturalne i przestrzenne uwarunkowania rozwoju podkarpackiego rolnictwa, Wyd. FOSZE, Rzeszów, 27-44.
 • Wilkin J. 2013: Cele i zasady koordynacji polityk wspierających zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, Studia KPZK PAN, t. CLIV, 25.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-b5585aec-ce04-40e0-8779-04de7b23a412
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.