PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 67 | 1 |
Tytuł artykułu

Nutritional knowledge, diet quality and breast or lung cancer risk: a case-control study of adults from Warmia and Mazury region in Poland

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Background. Knowledge on proper nutrition favours the creation of pro-healthy nutritional behaviours of people. Studies related to the nutritional knowledge of adults, diet quality and incidence of breast or lung cancers are limited. Objective. Analysis of the relationship between the level of nutritional knowledge, diet quality and risk of breast cancer in women or lung cancer in men from the Warmia and Mazury region in Poland. Material and methods. The study was carried out in 202 subjects aged 23-80 years, including 107 women (17 cases of breast cancer) and 95 men (54 cases of lung cancer) from the Warmia and Mazury region in Poland. Nutritional knowledge was evaluated with the Questionnaire of Eating Behaviours (QEB), including 25 statements. Based on the frequency of the consumption of 16 food items, two diet quality indices were created: the pro-Healthy-Diet-Index-8 (pHDI-8) and the non-Healthy-Diet-Index-8 (nHDI-8). The values of pHDI-8 and nHDI-8 were calculated on the basis of the sum of the daily frequency of consumption of the selected food items and expressed as times/day. The Odds Ratio (OR) of both breast cancer or lung cancer in relation to the level of nutritional knowledge was calculated based on a logistic regression analysis. Results. The incidence of breast or lung cancer in the bottom, middle and upper tertile of nutritional knowledge was 57.6%, 32.6% and 15.8%, respectively. As nutritional knowledge grew in the subsequent tertiles, pHDI-8 was on the increase (2.63 vs. 3.78 vs. 4.22 times/day) and n-HDI-8 was on the decrease (1.32 vs. 1.21 vs. 0.94 times/day). In the upper tertile of nutritional knowledge, the Odds Ratio for the incidence of breast or lung cancers varied from 0.06 (95% CI: 0.02; 0.17; p<0.05, with adjustment for cancer type and age) to 0.17 (95% CI: 0.04; 0.69; p<0.05, with adjustment for age and sex) when compared to the bottom tertile (OR=1.00). In the middle tertile of nutritional knowledge, the Odds Ratio of both cancers varied from 0.27 (95% CI: 0.12; 0.62, p<0.05, with adjustment for cancer type and age) to 0.35 (95% CI: 0.18; 0.71, p<0.05, variables without adjustment) when compared to the bottom tertile. Conclusions. A higher level of nutritional knowledge was associated with the higher quality of a pro-healthy diet and lower risk of breast cancer in women or lung cancer in men. In contrast, a lower level of nutritional knowledge was associated with a lower diet quality and a higher risk of both types of cancers.
PL
Wprowadzenie. Wiedza na temat prawidłowego żywienia sprzyja kształtowaniu prozdrowotnych zachowań żywieniowych ludzi. Badania dotyczące wiedzy żywieniowej osób dorosłych w powiązaniu z jakością diety oraz częstością występowania raka piersi lub płuc są ograniczone. Cel. Analiza zależności między poziomem wiedzy żywieniowej, jakością diety i ryzykiem raka piersi u kobiet lub płuc u mężczyzn z regionu Warmii i Mazur w Polsce. Materiał i metody. Badania przeprowadzono wśród 202 osób w wieku 23-80 lat, w tym u 107 kobiet (17 przypadków raka piersi) i 95 mężczyzn (54 przypadki raka płuc) z regionu Warmii i Mazur. Wiedzę żywieniową respondentów oceniono za pomocą zestawu 25 stwierdzeń na temat żywności i żywienia z kwestionariusza o akronimie QEB. Na podstawie częstości spożycia 16 grup żywności utworzono dwa indeksy jakości diety: Indeks Prozdrowotnej Diety (pHDI-8) i Indeks Niezdrowej Diety (nHDI-8). Indeksy pHDI-8 i nHDI-8 obliczono przez sumowanie dziennej częstości spożycia odpowiednich grup żywności i wyrażono jako krotność/dzień. Za pomocą regresji logistycznej obliczono iloraz szans (OR) wystąpienia raka piersi lub płuc w relacji do poziomu wiedzy żywieniowej. Wyniki. Występowanie raka piersi lub płuc w dolnym, środkowym i górnym tercylu wiedzy żywieniowej wynosiło odpowiednio 57,6%, 32,6% i 15,8%. Wraz ze wzrostem wiedzy żywieniowej w kolejnych tercylach rósł wskaźnik pHDI-8 (2,63 vs 3,78 vs 4,22 krotność/dzień) oraz malał wskaźnik n-HDI-8 (1,32 vs 1,21 vs 0,94 krotność/dzień). W górnym tercylu wiedzy żywieniowej iloraz szans wystąpienia raka piersi lub płuc wynosił od 0,06 (95% CI: 0,02; 0,17; p<0,05, z adjustacją na rodzaj raka i wiek) do 0,17 (95% CI: 0,04; 0,69; p<0,05, z adjustacją na wiek i płeć) w porównaniu z dolnym tercylem (OR=1,00). W środkowym tercylu wiedzy żywieniowej ryzyko obu raków wynosiło od 0,27 (95% CI: 0,12; 0,62, p<0,05, z adjustacją na rodzaj raka i wiek) do 0,35 (95% CI: 0,18; 0,71 p<0,05, zmienne nieadjustowane) w porównaniu z dolnym tercylem. Wnioski. Większy poziom wiedzy żywieniowej był związany z lepszą jakością prozdrowotną diety i mniejszym ryzykiem wystąpienia raka piersi u kobiet lub płuc u mężczyzn. Z kolei mniejszy poziom wiedzy żywieniowej był związany z gorszą jakością diety i większym ryzykiem wystąpienia obu raków.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
67
Numer
1
Opis fizyczny
p.9-15,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Human Nutrition, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Sloneczna 45F, 10-719 Olsztyn, Poland
autor
 • Department of Human Nutrition, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Sloneczna 45F, 10-719 Olsztyn, Poland
 • Department of Human Nutrition, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Sloneczna 45F, 10-719 Olsztyn, Poland
 • Department of Human Nutrition, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Sloneczna 45F, 10-719 Olsztyn, Poland
 • Independent Public Complex Tuberculosis and Lung Diseases in Olsztyn, Olsztyn, Poland
autor
 • Department of Surgery, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Olsztyn, Poland
Bibliografia
 • 1. Bernstein M.A., Nelson M.E., Tucker K.L., Layne J., Johnson E., Nuernberger A., Castaneda C., Judge J.O., Buchner D., Fitarone Singh M.: A home-based nutrition intervention to increase consumption of fruits, vegetables, and calcium-rich foods in community dwelling elders. J Am Diet Assoc 2002;102(10):1421-1427.
 • 2. Bogusz R., Charzyńska-Gula M., Majewska A., Gałęziowska E.: Knowledge of breast cancer prevention among peri-menopausal women. Med Og Nauk Zdr 2013;19(4):523-529 (in Polish).
 • 3. Commission of the European Communities Green Paper: Promoting healthy diets and physical activity: a European dimension for the prevention of overweight, obesity and chronic diseases. COM(2005)657 final. Available from: http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/ nutrition/documents/nutrition_gp_en.pdf
 • 4. Cottet V., Touvier M., Fournier A., Touillaud M.S, Lafay L., Clavel-Chapelon F., Boutron-Ruault M-CH.: Postmenopausal Breast Cancer Risk And Dietary Patterns In The E3N-EPIC Prospective Cohort Study. Am J Epidemiol 2009;170(10):1257-1267.
 • 5. De Stefani E., Boffetta P., Ronco A.L., Deneo-Pellegrini H., Acosta G., Gutiérrez L.P., Mendilaharsu M.: Nutrient patterns and risk of lung cancer: A factor analysis in Uruguayan men. Lung Cancer 2008;61:283-291.
 • 6. De Stefani E., Correa P., Deneo-Pellegrini H., Boffetta P., Gutiérrez L.P., Ronco A., Brennan P., Mendilaharsu M.: Alcohol intake and risk of adenocarcinoma of the lung: A case-control study in Uruguay. Lung Cancer 2002;38:9-14.
 • 7. Dosil-Díaz O., Ruano-Ravina A., Gestal-Otero J.J., Barros-Dios J.M.: Meat and fish consumption and risk of lung cancer: A case–control study in Galicia, Spain. Cancer Lett 2007;252:115-122.
 • 8. Harnack L., Block G., Subar A., Lane S.: Cancer Prevention- Related Nutrition Knowledge, Beliefs, and Attitudes of U.S. Adults: 1992 NHIS Cancer Epidemiology Supplement. J Nutr Educ 1998;30(3):131-138.
 • 9. Hirose K., Tajima K., Hamajima N., Inoue M., Takezaki T., Kuroishi T., Yoshida M., Tokudome S.: A Large-Scale Hospital Based Case – Control Study Of Risk Factors Of Breast Cancer According To Menopausal Status. Jpn J Cancer Res 1995;86(2):146-154.
 • 10. Kosacka M., Jankowska R.: The epidemiology of lung cancer. Pneumonol Alergol Pol 2007;75:76-80 (in Polish).
 • 11. Kozłowska-Wojciechowska M., Uramowska-Żyto B., Jarosz A., Makarewicz-Wujec M., Impact of school children’s nutrition education on the knowledge and nutritional behavior of their parents. Rocz Panstw Zakl Hig 2002;53(3):253-258 (in Polish) [PMID: 12621880; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12621880].
 • 12. Kruk J.: Fruits and vegetables consumption and the risk of breast cancer. Wspolczesna Onkol 2006;10(5):224-230 (in Polish).
 • 13. Meynet O., Ricci J.-E.: Caloric restriction and cancer: molecular mechanisms and clinical implications. Trends Mol Med 2014;20(8):419-427.
 • 14. Potrykowska A., Strzelecki Z., Szymborski J., Witkowski J.: Cancer incidence and mortality versus the demographic situation of Poland. In: Didkowska J.: Forecasts of the development of cancer diseases in Poland. Warsaw, The Government Population Council, 2014 (in Polish).
 • 15. San Turgay A., Sari D., Türkistanlı E.C.: Knowledge, attitudes, risk factors, and early detection of cancer relevant to the schoolteachers in Izmir, Turkey. Prev Med 2005;40(6):636-641.
 • 16. Savoie M.R., Mispireta M., Rankin L.L., Neill K., LeBlanc H., Christofferson D.: Intention to Change Nutrition-Related Behaviors in Adult Participants of a Supplemental Nutrition Assistance Program–Education. J Nutr Educ Behav 2015;47(1):81-85.
 • 17. Schiavon C.C., Vieira F.G.K., Ceccatto V., de Liz S., Cardoso A.L., Sabel C., Gonzalez-Chica D.A., da Silva E.L., Galvan D., Crippa C.G., Di Pietro P.F.: Nutrition Education Intervention for Women With Breast Cancer: Effect on Nutritional Factors and Oxidative Stress. J Nutr Educ Behav 2015;47(1):2-9.
 • 18. Skuladottir H., Tjoenneland A., Overvad K., Stripp C., Olsen J.H.: Does high intake of fruit and vegetables improve lung cancer survival? Lung Cancer 2006;51:267- 273.
 • 19. Smith C., Roberts C., Nutbeam D., Macdonald G.: The health promoting school: progress and future challenges in Welsh secondary schools. Health Promot Int 1992;7(3):171-179.
 • 20. Taylor E.F., Burley V.J., Greenwood D.C., Cade J.E.: Meat consumption and risk of breast cancer in the UK Women’s Cohort Study. Br J Cancer 2007; 96:1139-1146.
 • 21. Tjønneland A., Christensen J., Olsen A., Stripp C., Thomsen B.L., Overvad K., Peeters P.H.M., van Gils C., Bas Bueno-de-Mesquita H., Ockĕ M.C., Thiebaut A., Fournier A., Clavel-Chapelon F., Berrino F., Palli D., Tumino R., Panico S., Vineis P., Agudo A., Ardanaz E., Martinez- -Garcia C., Amiano P., Navarro C., Quirós J.R., Key T.J., Reeves G., Khaw K-T., Bingham S., Trichopoulou A., Trichopoulos D., Naska A., Nagel G., Chang-Claude J., Boeing H., Lahmann P.H., Manjer J., Wirfält E., Hallmans G., Johansson I., Lund E., Skeie G., Hjartåker A., Ferrari P., Slimani N., Kaaks R., Riboli E.: Alcohol intake and breast cancer risk: the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC), Cancer Causes Control 2007;18:361-373.
 • 22. Wądołowska L., Krusińska B.: Procedure for the development of nutritional data from the questionnaire QEB (in Polish). Available from: http://www.uwm.edu.pl/edu/lidiawadolowska/ (accessed 05.06.2015).
 • 23. Wang Y., Li F., Wang Z., Qiu T., Shen Y., Wang M.: Fruit and vegetable consumption and risk of lung cancer: A dose-response meta-analysis of prospective cohort studies. Lung Cancer 2015;88(2):124-130.
 • 24. World Cancer Research Fund / American Institute for Cancer Research. Food, Nutrition, Physical Activity, and the Prevention of Cancer: a Global Perspective. Washington DC: AICR, 2007.
 • 25. World Health Organization. Available from: http://www. who.int/mediacentre/factsheets/fs355/en/ (accessed 05.06.2015).
 • 26. Zabłocka-Słowińska K., Prescha A., Pieczyńska J., Wyka J., Gołecki M., Kosacka M., Porębska I., Grajeta H., Jankowska R., Biernat J.: Assessment of vegetable and fruit intake in patients with lung cancer and in healthy subjects. Probl Hig Epidemiol 2012;93(4):838-843 (in Polish).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-b553d281-6678-4d47-a563-42bb6c6e546b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.