PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 73 | 03 |
Tytuł artykułu

Uwarunkowania i tendencje krajowego popytu na żywność w latach 2017-2018

Autorzy
Warianty tytułu
EN
Conditions and trends in domestic demand for food during 2017-2018
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Spowolnienie tempa wzrostu dochodów realnych ludności i realne podrożenie żywności w 2017 r. nie pozostało bez wpływu na konsumpcję. Celem artykułu jest zobrazowanie zmian poziomu i struktury popytu na żywność w 2017 r. na tle jego głównych ekonomicznych uwarunkowań oraz wskazanie kierunków jego rozwoju w 2018 r. Dla realizacji tego celu wykorzystano dane GUS dotyczące rachunków narodowych, sprzedaży detalicznej i cen żywności oraz wyniki badań budżetów gospodarstw domowych. Przeprowadzone analizy pokazały, że w 2017 r. tempo wzrostu spożycia żywności (w cenach stałych) w sektorze gospodarstw domowych było wolniejsze niż w dwóch poprzednich latach. Spadkowi wolumenu konsumowanych artykułów żywnościowych towarzyszyły zmiany jego struktury, polegające na wzroście udziału produktów bardziej przetworzonych w koszyku zakupów. Utrzymała się wzrostowa tendencja popytu na usługi gastronomiczne. W gospodarstwach domowych rolników znacznie zmalało samozaopatrzenie w żywność co miało związek z korzystnym dla producentów rolnych rozwojem cen skupu. Ocenia się, że w 2018 r. wzrost krajowego popytu na żywność był zbliżony do notowanego w 2017 r.
EN
The decline in the rate of growth of real income of the population and the real increase in prices of food in 2017 had an impact on the consumption. The aim of this paper it to illustrate changes in the level and structure of demand for food in 2017 against a background of macro- and micro-economic factors and to indicate direction of changes in 2018. Data from GUS (Central Statistical Office) on national accounts, retail sales, food prices and the results of research into household budgets were used to achieve this aim. The analysis showed that in 2017 the rate of growth of food consumption in the household sector was slower than in the previous two years. The reduction in volume of consumed food products was accompanied by actual changes in its structure based on the growth of the share of more processed products in the basket of purchased goods. The growth in demand for catering services continued. In agricultural households there was a significant reduction in self-reliance on food, which was related to a positive increase in purchase prices for agricultural producers. It is estimated that in 2018 the growth of domestic demand for food was similar to that in 2017.
Słowa kluczowe
PL
Wydawca
-
Rocznik
Tom
73
Numer
03
Opis fizyczny
s.2-6,8-9wykr.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Zakład Badań Rynkowych, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
Bibliografia
 • [1] Biernat J., A. Dec, J. Konopka, M. Nerlewska, M. Rajkowska. 2018. „Sprzedaż detaliczna”. W Rynek wewnętrzny w 2017 roku, 17-20. Warszawa; GUS.
 • [2] Banaś M., W. Bąbik, M. Błażej, K. Gałczyńska, K. Golik, J. Jędrych, D. Kotlewski, J. Kulczycka, M. Lewandowski, H. Mrowiec-Nalepa, M. Rothe, K. Siwińska, K. Strzelecka, B. Wojnowicz. 2014. „Wzrost gospodarczy”. W Sytuacja makroekonomiczna w Polsce w 2013 roku na tle procesów w gospodarce światowej, 29-40. Warszawa: GUS.
 • [3] Bywalec C. 2010.„Przesłanki i uwarunkowania konsumpcji”. W Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, 60-107. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • [4] FAO Food Price Index. 2019. Washington D.C.: FAO.
 • [5] Gazda Z. 2000. „Cena i jej funkcje”. W Wykłady z ekonomii. Część pierwsza - mikroekonomia, 79-81. WSEiA w Kielcach.
 • [6] Gutkowska K, I. Ozimek. 2009. „Czynniki ekonomiczne warunkujące sposób żywienia populacji”. W Żywienie a zdrowie publiczne, 119-120. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • [7] Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w 2017 r. 2018. Warszawa: GUS, 28-29.
 • [8] Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w 2017 roku. 2018. Warszawa: GUS, 62.
 • [9] Jeznach M., A.Truszyńska, M. Burdzicka, I. Cerling, J. Gałkowska, M. Grabani, K. Kachniarz, M. Kaźmierska, M. Kordas, P. Krawczyk, D. Michalik, J. Michalik, A. Milewska, A. Perzyna, K. Sawicki, M. Smólska, L. Szczałuba, E. Szczerbińska, A. Śliwa, Z. Wnuk, M. Żarłok. 2018. „Sektor gospodarstw domowych”. W Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych w latach 2013-2016, 22-23. Warszawa: GUS.
 • [10] Noga M. 2018. „Wahania PKB i jego wpływ na dochód i konsumpcję”. W Mikroekonomiczne podstawy makroekonomii. Konceptualizacja gospodarki narodowej, 112-116. Warszawa: CeDeWu.
 • [11] Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2018.2018. Warszawa: GUS, 722.
 • [12] Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2018.2018. Warszawa: GUS, 449.
 • [13] Rynek pracy w Polsce w 2017 roku. 2018. Warszawa: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 5.
 • [14] Świetlik K. 2010.„Konsumpcja żywności w Polsce w latach 2000-2009”. Przemysł Spożywczy 12:2-7.
 • [15] Świetlik K. 2014.„Dylematy rozwoju konsumpcji żywności w warunkach niestabilnej koniunktury”. Konsumpcja i Rozwój 3:16-30.
 • [16] Świetlik K. 2015.„Konsumpcja żywności w Polsce w latach 2004-2014”. W Konsumpcja żywności w Polsce w latach 2004-2014. Uwarunkowania i tendencje. Studia i monografe 163,92-152. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • [17] Świetlik K. 2018. „Rynek żywnościowy”. Rynek Rolny 2 (324) : 71.
 • [18] Zalega T. 2012.„Uwarunkowania konsumpcji i nowe trendy w zachowaniach gospodarstw domowych”. W Konsumpcja. Determinanty. Teorie. Modele, 97-103. Warszawa: PWE.
 • [19] Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2017 r. 2018. Warszawa: GUS, 20-21.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-b5480604-a90a-47c2-b782-e5d704492255
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.