PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 09 |
Tytuł artykułu

Analiza obrotu drewnem w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie w latach 2009-2013

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Analysis of timber trade in Regional Directorate of State Forests in Olsztyn in 2009-2013
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Analiza 5- letniej (2009-2013) działalności RDLP Olsztyn wykazała, iż ta jednostka gospodarcza dobrze wykorzystuje bieżące uwarunkowania rynkowe. Lasy Warmii i Mazur to dziś zapas drewna około 140 mil m3 grubizny brutto o wysokim zapasie drewna na hektarze. Według danych WISL za lata 2009-2013 bieżący przyrost miąższości grubizny brutto na hektarze 28 (średnio dla 5-letniego okresu) wyniósł w lasach PGL LP 9, 25 m3/ha i rośnie. Wobec powyższego naturalnym się staje, iż w analizowanym okresie wzrosło pozyskanie drewna ogółem o 17% (tab. 3), osiągając wielkość 2 868 189 m3, co stawia tę jednostkę na wysokim miejscu w kraju z udziałem pozyskiwanego drewna w wysokości 8,4%. Uwarunkowania glebowe i klimatyczne obszaru działania tej RDLP sprawiają, iż uprawia się tu i pozyskuje sosnę, świerka, brzozę, dąb, olchę, osikę, grab, lipę, jodłę i jesion. Dominującą rolę odgrywa tu jednak sosna z 55% udziałem w pozyskaniu. Ważnym problemem, którego rozwiązanie jest istotne dla dalszego rozwoju hodowli drzew jest przebudowa drzewostanów, bardziej odpowiadających warunkom siedliskowym. Doceniając ważność zagadnienia na bieżący rok, przebudową drzewostanów objęte zostanie około 2500 hektarów gruntów leśnych. Analiza danych dotyczących wartości sprzedaży surowca drzewnego w RDLP Olsztyn w latach 2009-2013 wykazała, iż w tym okresie gospodarz terenu uzyskał wzrost przychodów o 40, 5% (tab. 6) . Średnia cena sprzedaży 1 m3 surowca drzewnego wynosiła 166, 6 zł i wzrosła o 27, 6 złotego i była ona wyższa o 19, 8% w stosunku do roku 2009. Należy jednak zaznaczyć, iż zarówno cena 1 m3 surowca drzewnego jak i wartość sprzedaży drewna w analizowanym okresie czasu podlegała fluktuacjom. W ostatnich 2 latach odnotowano znaczący 10% spadek ceny 1 m3 i w konsekwencji spadek wartości sprzedaży (tab. 6).
EN
An analysis of the economic activity conducted by the Regional Directorate of State Forests (RDSF) in Olsztyn over a five-year period (2009-2013) revealed that RDSF properly responded to market trends. In the Region of Warmia and Mazury, the estimated standing timber volume (gross) is 140 million cubic meters, with high abundance of large timber per hectare. According to the report of the National Forest Inventory for 2009-2013, the gross increment in the growing stock in state-owned Polish forests managed by the National Forest Holding "State Forests" reached 9.25 m3/ha (five-year average) and it continues to increase. In the analyzed period, the total volume of harvested timber in the Region of Warmia and Mazury increased by 17% (Table 3), to 2 868 189 m3. RDSF in Olsztyn supplies 8.4% of the total timber harvest volumes in Poland, and it is ranked among the top timber suppliers. Due to the soil and climate conditions in the area administered by RDSF in Olsztyn, the predominant tree species grown for timber is the pine (55%), followed by the spruce, birch, oak, alder, aspen, hornbeam, lime, fir and ash. An important issue that needs to be addressed is stand reconstruction aimed at selecting tree species that are better suited to local habitat conditions. In 2013, a total estimated area under stand reconstruction was 2,500 hectares of forest land. The analysis of timber sales in 2009-2013 indicates that the income of RDSF in Olsztyn increased by 40. 5% over the analyzed period (Table 6). The average selling price of timber was PLN 166.6 per cubic meter, it increased by PLN 27.6 and was by 19.8% higher than in 2009. It should be noted that both the price of timber per cubic meter and the total timber sales volume fluctuated over the analyzed period. In the last two years, a 10% drop in the price of timber per cubic meter was observed, which resulted in a decrease in the total timber sales volume (Table 6).
Wydawca
-
Rocznik
Tom
09
Opis fizyczny
s.7-28,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn
autor
 • Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie, Tadeusza Kościuszki 46/48, 10-959 Olsztyn
autor
 • Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie, Tadeusza Kościuszki 46/48, 10-959 Olsztyn
Bibliografia
 • Bieniaszewski T., Karetko J., Artych P., (2010). Zarządzanie zasobami leśnymi, na przykładzie Leśnego Kompleksu Promocyjnego - Lasy Mazurskie, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji dydaktycznych, w latach - 2002-2009. Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi. Rok 2010, Tom IV, ss. 200-225.
 • Gospodarka drewnem prowadzona przez PGL LP. (2009). Mat. Ministerstwo Środowiska. Inform. na posiedzenie Sejmowej Kom. Och. Środow., Zasobów Nat. i Leśnictwa.
 • Inwentaryzacja Wielkoobszarowa lasów kraju wszystkich form własności – stan na lata 2005- 2009. Wyd. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (2009).
 • Klocek A. (1994). Zarządzanie wielofunkcyjnym gospodarstwem leśnym. Polska polityka kompleksowej ochrony zasobów leśnych. Fundacja „ Rozwój SGGW”, Warszawa.
 • Kulik P. (2013) . Obrót surowcem drzewnym najwyższych klas jakości w Polsce. Rozprawa doktorska. SGGW Warszawa.
 • Lasy Państwowe w liczbach–2009. Wyd. Centrum Informatyczne Lasów Państwowych, W-wa (2009).
 • Lasy Państwowe w liczbach–2010. Wyd. Centrum Informatyczne Lasów Państwowych, W-wa (2010).
 • 27 Lasy Państwowe w liczbach–2011. Wyd. Centrum Informatyczne Lasów Państwowych, W-wa (2011).
 • Lasy Państwowe w liczbach–2012. Wyd. Centrum Informatyczne Lasów Państwowych, W-wa (2012).
 • Lasy Państwowe w liczbach–2013. Wyd. Centrum Informatyczne Lasów Państwowych, W-wa (2013).
 • Lasy w Polsce 2009. Centrum Informatyczne Lasów Państwowych, W-wa (2009).
 • Lasy w Polsce 2010. Centrum Informatyczne Lasów Państwowych, W-wa (2010).
 • Lasy w Polsce 2011. Centrum Informatyczne Lasów Państwowych, W-wa (2011).
 • Lasy w Polsce 2012. Centrum Informatyczne Lasów Państwowych, W-wa (2012).
 • Lasy w Polsce 2013. Centrum Informatyczne Lasów Państwowych, W-wa (2013).
 • Paschalis-Jakubowicz P. (2004). Zasady użytkowania lasu w Polsce. Biblioteczka Leśniczego 194: 3-13.
 • Paschalis-Jakubowicz P., Kulik P.,Lachowicz H. (2015). Potencjalna ilość surowca drzewnego najwyższych klas jakości w Polsce. Sylwan 159 (3) 188-200.
 • Pozyskanie drewna w lasach wybranych form własności na terenie działalności RDLP Olsztyn. Stan na lata 2009-2013. Materiały RDLP Olsztyn, niepublikowane – opracowanie własne.
 • Pozyskanie drewna w RDLP Olsztyn. Dane z okresu 2009-2013. Materiały RDLP Olsztyn, niepublikowane –opracowanie własne.
 • Raport o stanie lasu 2009. Centrum Informatyczne Lasów Państwowych, W-wa (2009).
 • Raport o stanie lasu 2010. Centrum Informatyczne Lasów Państwowych, W-wa (2010).
 • Raport o stanie lasu 2011. Centrum Informatyczne Lasów Państwowych, W-wa (2011).
 • Raport o stanie lasu 2012. Centrum Informatyczne Lasów Państwowych, W-wa (2012).
 • Raport o stanie lasu 2013. Centrum Informatyczne Lasów Państwowych, W-wa (2013).
 • Sprawozdanie finansowo-gospodarcze LP za rok 2014.
 • Strategia Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na lata 2014-2030. Warszawa 2013.
 • Szujecki A. (1994). Przyrodnicze uwarunkowania polityki leśnej w XXI wieku. Sylwan 138 (8): 5-19.
 • Szujecki A. (2000). Ochrona lasu a strategia gospodarki drewnem w Polsce. Las Polski 4: 8-9.
 • Wielkoobszarowa inwentaryzacja stanów lasów. Wyniki II cyklu (2010-2014). Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej. Sękocin Stary 2015.
 • Zestawienie udziału wszystkich form własności lasów – stan na lata 2009–2013. Materiały RDLP Olsztyn, niepublikowane - opracowanie własne.
 • Zestawienie obrotów drewnem w RDLP Olsztyn w latach 2009-2013. Materiały RDLP Olsztyn, niepublikowane - opracowanie własne.
 • Zestawienie obrotów sprzedaży grubizny w RDLP Olsztyn. Materiały RDLP Olsztyn, niepublikowane - opracowanie własne.
 • Zestawienie obrotów sprzedaży papierówki w RDLP Olsztyn. Materiały RDLP Olsztyn, niepublikowane - opracowanie własne.
 • Zestawienie obrotów sprzedaży opału w RDLP Olsztyn. Materiały RDLP Olsztyn, niepublikowane - opracowanie własne.
 • Zestawienie obrotów sprzedaży zrębków drzewnych w RDLP Olsztyn. Materiały RDLP Olsztyn, niepublikowane - opracowanie własne.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-b546b8ea-b2bf-4d68-81ad-93dbe24cbb88
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.