PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2002 | 489 |
Tytuł artykułu

Efektywność produkcji ziemniaka na glebach zakamienionych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Efficiency of potato production on stony soils
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Badania prowadzono w latach 1997-2001 w gospodarstwie Babsk k. Rawy Maz. Masa kamieni w warstwie ornej wynosiła 200-500 t·ha⁻¹. Zastosowanie tech­nologii z odkamienianiem gleby za pomocą separatora brył i kamieni powodo­wało ponad 10-krotną redukcję masy kamieni. W warstwie ornej pozostały tylko kamienie o średnicy < 3 cm, które są przesiewane między prętami odsiewacza kombajnu. Odkamienianie gleby umożliwiało uzyskanie wysokich plonów ziemniaka produkowanego dla przetwórstwa spożywczego o dobrej jakości. Przede wszyst­kim pozwalało na uzyskanie bulw o minimalnych uszkodzeniach mechanicznych wynoszących poniżej 8%. Technologia produkcji ziemniaka wysokiej jakości na glebach zakamienionych wymaga zwiększonych nakładów energetycznych, ale zapewnia wysoką opłacalność produkcji.
EN
In the years 1997 to 2001, experiments were carried out on the farm Babsk near Rawa Mazowiecka.. Stone weight in the plough layer amounted to 200-500 t·ha⁻¹. After using the stone and clod separator stone mass in the plough layer was reduced 10 times. In the plough layer only stones less than 3 cm in diamen- tion were left and then removed by sewing them on the harvester shaking chain. Stone separation enabled to obtain of high yield good quality potatoes for processing. It allowed to obtain tubers of minimum mechanical damages amoun­ting to less than 8%. High quality potato technology production on stony soils require higher energy-consumption but it leads to higher production profitability.
Słowa kluczowe
PL
Wydawca
-
Rocznik
Tom
489
Opis fizyczny
s.137-146,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Zakład Agronomii Ziemniaka Instytut Hodowli i Aklimatyzacj Roślin
Bibliografia
 • Cepel J., Kasal R 1999. Technology of potato growing in de-stoned, beds in relation to physical properties of soil and tuber yield. Vedecke Prace Vyzkumny Ustaw Bramborarsky Havlickovy Brod 13: 7-15.
 • Chotkowski J. 2001. Opłacalność produkcji ziemniaków jadalnych, przemysłowych i nasiennych. Ziem. Polski 3: 26-33.
 • Chow T.L., Ress H.W., Moodie R.L. 1992. Effects of stone removal and stone crushing on soil properties, erosion and potato quality. Soil Scence 153(3): 242-249.
 • Drvis J., Spina R 1999. Stone and clod windrowing in potato growing. Collection of Scientific Papers Faculty of Agriculture in Ceske Budejowice. Series for Crop Sciences 16(2): 55-61.
 • Gastoł J. 1979. Wpływ usuwania kamieni z pół przeznaczonych pod ziemniaki na wydajność maszyn kopiących i uszkodzenia mechaniczne bulw. Sprawozdania rocz­ne 1977-1979. Inst. Ziemn. Jadwisin: 22 ss.
 • Gastoł J. 1985. Metoda badań odporności bulw na uszkodzenia mechaniczne w doświadczenach agrotechnicznych. Biul. Inst. Ziemn. 33: 7-18.
 • Gruczek T. 1996. Czynniki ograniczające uszkodzenia mechaniczne bulw podczas zbioru. Mat. konf. „Ziemniak jako surowiec do przetwórstwa spożywczego". Bonin 28-29 V 1996: 17-22.
 • Gruczek T. 1999. Niektóre elementy technologii produkcji wpływające na jabść bulw. Mat. konf. nauk. „Ziemniak jadalny i dla przetwórstwa spożywczego - czynniki agrotechniczne i przechowalnicze warunkujące jakość". Radzików 23-25 II 1999: 59-64.
 • Gruczek T. 2000. Technologia produkcji ziemniaka jadalnego i dla przetwórstwa spożywczego w warunćaai gleb zakamieniowanych. Mat. konf. „Ziemniak spożywczy i przemysłowy oraz jego przetwarzanie". Polanica Zdrój 8-11 V 2000: 89-90.
 • Gruczek T. 2002. Efektywność produkcji ziemniaka na glebach zakamienionych. . Mat. konf. „Ziemniak spożywczy i przemysłowy oraz jego przetwarzanie". Polanica Zdrój 14-16 V 2002: 88-89.
 • Jakob P. 1988. Influence of agricultural and agro engineering measurements ou pota­toes receiving with less admixtures. Agrartechnik 38: 322-325. z. II Zesz. Nauk. AR Wrocław 244, Tech. Żywności VII: 9-28.
 • Jasiński B. 1994. Kamienistość gleb jako czynnik ograniczający możliwość zmechanizowanego zbioru ziemniaków. Praca dokt. IBMER: 109 ss.
 • Karwowski T. 1980. Usuwanie kamieni. Kompleksowa mechanizacja produkcji ziem­niaka. PWRiL Warszawa: 76-79.
 • Lisowski A. 1999. Opracowanie empirycznej formuły do wyznaczania wartości wskaź­nika uszkodzeń bidw ziemniaków. Probl. Inż. Roi. R7(2): 23-29.
 • Marks N. 1991. Energochłonność, nakłady i koszty produkcji ziemniaków w gospodarstwach indywidualnych woj. krakowskiego. Mat. konf. „Agrotechnika ziemniaka i wybrane zagadnienia z przechowalnictwa". 6-7 III 1991 Bonin: 130-133.
 • Mitrus J. 1980. Procesy przemieszczania kamieni w glebie przez elementy robocze maszyn zbierających. Praca dokt. IBMER: 95 ss.
 • Mitrus J. 1987. Skuteczność usuwania kamieni z pól. Maszyny i ciągniki rolnicze 5: 17-20.
 • Nowacki W., Głuska A., Gruczek Т., Lis В., Lutomirska В., Roztropowicz S., Zarzyńska K. 2000. Uprawa ziemniaków a wartość konsumpcyjna i technologiczna bidw. Mat. konf. nauk. „Ziemniak spożywczy i przemysłowy oraz jego przetwarza­nie". Polanica Zdrój, 8-11 V 2000: 23-32.
 • Rembeza J. 1991. Ekonomiczna i energetyczna efektywność różnych technologii pro­dukcji ziemniaków. Mat. konf. „Agrotechnika ziemniaka i wybrane zagadnienia z przechowalnictwa". 6-7 III 1991 Bonin: 137-140.
 • Rosocha L. 1989. Increasing potato yield on stony soil. Mechanizace Zemedelstvi 39(12): 554-556.
 • Roztropowicz S. 1993. Technologiczne i organizacyjne możliwości poprawy jakości ziemniaka. Mat. konf. nauk. „Rynek ziemniaka". Inst. Ziemn. Bonin 1-2 VII 1993: 62-66.
 • Specht A. 1990. Beschädigungen an der Kartoffelvermeiden. Bonn. AID, 1078: 32-41.
 • Spiess E., Nat E., Ammann H., Heusser J. 1992. Soil separation in potato growing. Rapports FAT 422: 13-19.
 • Spiess E., Ammann H., Heusser J. 1994a. Soil separation in potato cropping. Kartof- felbau 45 : 456-458.
 • Spiess E., Ammann H., Heusser J. 1994b. Soil separation in potatoes. Kartoffelbau 45(11): 431-435.
 • Szeptvcki A. 1988. Ograniczenie uszkodzeń ziemniaków przy zbiorze kombajnami. Instr. wdróż. IBMER Warszawa: 27 ss.
 • Witek Т., Bukowiecki K. 1992. Produktywność gruntów ornych i użytków zielonych. Zalecenia Agrotechniczne IUNG Puławy. Т. 1: 19-40.
 • Vacek J., Kucirek J. 1989. The influence of harvest technology and handling on the level of external damage and following storage losses of tubers storage and utilization of potato. Keszthelyi 30-31 IV 1988: 147-152.
 • Vent W. 2000. Profitable separation high quality without clods and stones. Landtechnik 55(5): 344-345.
 • Zaremba W. 1985. Ekonomika i organizacja mechanizacji rolnictwa. PWRiL Warszawa: 137-144.
 • Zgórska K. 1989. Biologiczne i ekologiczne czynniki warunkujące podatność bulw ziemniaka na powstawanie ciemnej plamistości pouszkodzeniowej. Inst. Ziemn. Bonin. Rozpr. hab.: 91 ss.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-b540c61e-0f4e-429f-9889-2aff656f1164
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.