PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 22 | 2 |
Tytuł artykułu

The perception of importance and performance of private and public functions delivered by a farming system - the case study of horticulture sector in Poland

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Postrzeganie znaczenia i realizacji prywatnych i publicznych funkcji dostarczanych przez system rolniczy - studium przypadku rolnictwa ograniczonego w Polsce
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The aim of the article is to present the method and results obtained by the SURE-Farm project in the process of evaluating the Polish horticulture farming system through the prism of the importance and performance of private and public functions delivered by it. Based on the FoPIASure-Farm method, analysis proceeds with an evaluation of the importance and performance of functions delivered by the farming system. According to the method, four private and four public functions were assessed, while respondents included farmers, state and local authorities, as well as other actors relevant for the development of agriculture. Stakeholder opinions reveal price levels and income as being the most important indicators for the assessment of private functions delivered by the horticulture farming system in Poland, yet assess their performance as lower than average, with a tendency for being poor. Public functions of the farming system, on the contrary, are perceived by stakeholders as less important, yet satisfaction from their delivery is greater compared to private functions.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie metody i wyników uzyskanych w ramach projektu SURE-Farm w procesie oceny polskiego systemu ogrodnictwa, przez pryzmat znaczenia i realizacji pełnionych przez niego funkcji dostarczania dóbr prywatnych i publicznych. Wykorzystując metodę FoPIA-Sure-Farm dokonano oceny znaczenia funkcji realizowanych przez system rolniczy oraz próbę oceny efektów wypełnianych funkcji. Zgodnie z metodą oceniono cztery prywatne i cztery publiczne funkcje, a wśród respondentów znaleźli się rolnicy, przedstawiciele władz państwowych i lokalnych, a także inne osoby odgrywające pewne role w rozwoju rolnictwa. Badania opinii interesariuszy ujawniły, że poziom cen i dochody postrzegane są jako najważniejsze wyznaczniki w dostarczaniu dóbr prywatnych przez system rolnictwa ogrodniczego w Polsce. Równocześnie interesariusze oceniali realizację funkcji przez polski system, jako niższą niż przeciętna, z tendencją do oceny niskiej. Należy zaznaczyć, że funkcje publiczne systemu rolniczego było postrzegane przez interesariuszy jako mniej istotne, lecz zadowolenie z uzyskiwanych efektów z ich realizacji było wyższe niż w przypadku funkcji prywatnych.
Słowa kluczowe
EN
Wydawca
-
Rocznik
Tom
22
Numer
2
Opis fizyczny
p.125-133,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • Institute of Rural and Agricultural Development, Polish Academy of Sciences, 72 Nowy Swiat St., 00-330 Warsaw, Poland
autor
 • Institute of Rural and Agricultural Development, Polish Academy of Sciences, 72 Nowy Swiat St., 00-330 Warsaw, Poland
Bibliografia
 • Bański Jerzy. 2019. Waloryzacja zasobów lokalnych i ich zróżnicowanie przestrzenne w regionach Polski Wschodniej (Evaluation of the local resources and their spatial differentiation in the regions of eastern Poland). Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyńskiego, Polska Akademia Nauk.
 • Bieńkuńska Anna, Arkadiusz Góralczyk. 2018. Postrzeganie ubóstwa i nierówności dochodowych w Polsce (Perception of poverty and income inequalities). Warszawa: GUS, https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5487/22/1/1/postrzeganie_ubostwa_i_nierownosci_dochodowych_w_polsce.pdf, access: 27.11.2019.
 • Bijttebier Jo, Isabeau Coopmans, Franziska Appel, Gailhard Ilkay Unay, Erwin Wauters. 2018. D3.1 Report on current farm demographics and trends. Sustainable and resilient EU farming systems (SureFarm) project report. SURE-Farm project. EU Horizon 2020 Grant Agreement No. 727520.
 • GUS (Central Statistical Office – CSO). 2012. Różne oblicza polskiej biedy (Various faces of Polish poverty). Warszawa: GUS, https://stat.gov.pl/download/cps/rde/xbcr/gus/WZ_Rozne_oblicza_polskiej_biedy.pdf, access: 19.12.2019.
 • Herrera Hugo, Birgit Kopainsky, Franziska Appel, Alfons Balmann, Francesco Accatino, Muriel Tichit, Federico Antonioli, Simone Severini, Wim Paas, Pytrik Reidsma. 2018. D5.1 Impact assessment tool to assess the resilience of farming systems and their delivery of private and public goods. SURE-Farm project. EU Horizon 2020 Grant Agreement No. 727520.
 • Jabłońska Lilianna, Lidia Gunerka, Tadeusz Filipiak. 2017. Efektywność ekonomiczna gospodarstw ogrodniczych w wybranych krajach Unii Europejskiej (The economic efficiency of horticultural crops in selected European Union countries). Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu XIX (2): 77-82.
 • Krasowicz Stanisław. 2004. Czynniki ograniczające wykorzystanie potencjału rolnictwa Lubelszczyzny (Factors limiting the use of Lubelszczyzna agricultural potential). Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie. Biuletyn Informacyjny PAN 9, http://www.pan-ol.lublin.pl/biul_9/art_908.htm, access: 01.02.2019..
 • Krupin Vitaliy, Katarzyna Bańkowska. 2017. Badanie żywotności systemów produkcji rolnej w ramach SURE-Farm H2020 (Study of endurance of agricultural production systems in the framework of SURE-Farm H2020). Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu XIX (2): 127-132.
 • Krupin Vitaliy, Katarzyna Zawalińska, Katarzyna Bańkowska, Piotr Gradziuk. 2019. FoPIA-Surefarm Case-study Report Poland. SURE-Farm project. EU Horizon 2020 Grant Agreement No. 727520.
 • Meuwissen Miranda, Peter Feindt, Alisa Spiegel, et al. 2019. A framework to assess the resilience of farming systems. Agricultural Systems 176 (102656): 1-10. DOI: 10.1016/j.agsy.2019.102656.
 • Paas Wim, Francesko Accatino, Federico Antonioli, et al. 2019. D5.2 Participatory impact assessment of sustainability and resilience of EU farming systems. Sustainable and resilient EU farming systems (SURE-Farm) project report. EU Horizon 2020 Grant Agreement No. 727520. DOI: 10.13140/RG.2.2.25104.25601.
 • Reidsma Pytrik, Wim Paas, Alisa Spiegel, Miranda Meuwissen. 2019. Guidelines for the Framework of Participatory Impact Assessment of Sustainable and Resilient FARMing systems (FoPIA-Surefarm). Sustainable and resilient EU farming systems (SURE-Farm) project report. EU Horizon 2020 Grant Agreement No. 727520.
 • Sączewska-Piotrowska Anna. 2016. Dynamika ubóstwa w miejskich i wiejskich gospodarstwach domowych (Dynamics of poverty in urban and rural households). Wiadomości Statystyczne 7: 39-59.
 • Wilkin Jerzy, Iwona Nurzyńska (ed.). 2018. Rural Poland 2018: The report on the state of rural areas. Warszawa: Scholar.
 • Ziętara Wojciech, Jolanta Sobierajewska. 2013. Konkurencyjność polskich gospodarstw ogrodniczych – stan i kierunki rozwoju (Competitiveness of Polish horticultural farms – condition and development trends). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 335 (2): 38-57.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-b52fec16-c71d-4d04-b028-86513ab4e5b3
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.