PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 13 | 1 |

Tytuł artykułu

Perception of food security at household level by students of the University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

PL
Postrzeganie bezpieczeństwa żywnościowego na poziomie gospodarstwa domowego przez studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Języki publikacji

EN PL

Abstrakty

EN
Subject and purpose of work: The aim of this paper was to identify how students of the University of Warmia and Mazury in Olsztyn perceived food security at household level. It was verified whether selected students were able to define properly the terms connected with the topic and how food safety was assessed. Materials and methods: The survey was performed using a questionnaire as the research tool. The survey was conducted at three faculties in the following courses of studies: economics, law, and bioengineering of food production. Statistical data were included. Results: Most of the respondents considered food security at household level in Poland to be at a satisfying level. In most respondent’s households, expenditure on food in relation to income was at a higher level than the national average. Conclusions: Food security in the households of the surveyed students was ensured. The economic availability of food in the analysed households was good, as most respondents were able to purchase high quality food products.
PL
Przedmiot i cel pracy: Celem badań było poznanie jak studenci Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie postrzegają bezpieczeństwo żywnościowe na poziomie gospodarstwa domowego. Zbadano czy młodzi ludzie potrafią zdefiniować pojęcia związane z tematem oraz jak bezpieczeństwo żywnościowe jest przez nich oceniane. Materiały i metody: Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety. Badanie było przeprowadzone na trzech różnych wydziałach wśród studentów trzeciego roku na kierunkach: ekonomia, prawo oraz bioinżynieria produkcji żywności. Wykorzystano dostępne dane statystyczne. Wyniki: Większość badanych uznała poziom bezpieczeństwa żywnościowego gospodarstw domowych w Polsce jako satysfakcjonujący. W większości gospodarstw domowych respondentów wydatki na żywność w relacji do dochodu, kształtują się na wyższym poziomie niż średnio w kraju. Badani studenci mieli podobny poziom wiedzy na temat pojęć związanych z bezpieczeństwem żywnościowym. Wnioski: Bezpieczeństwo żywnościowe w gospodarstwach domowych badanych studentów jest zapewnione. Dostępność ekonomiczną do żywności w gospodarstwach domowych badanych studentów można określić jako dobrą, ponieważ większość z nich może nabywać produkty wysokiej jakości, zgodnie z preferencjami.

Wydawca

-

Rocznik

Tom

13

Numer

1

Opis fizyczny

p.33-46,fig.,ref.

Twórcy

 • University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Olsztyn, Poland
autor
 • Polotsk State University, Polotsk, Belarus
autor
 • University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Olsztyn, Poland
autor
 • University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Olsztyn, Poland

Bibliografia

 • 1.Charles, H.J., Beddington, J.R., Crute, I.R., Haddad, L., Lawrence, D., Toulmin, C. (2010). Food Security: The Cha llenge of Feeding 9 Billion People. Science, 327(5967), 812-818. https://doi.org/10.1126/science.1185383
 • 2. Dąbrowska, A., Ozimek, I. (2014). Bezpieczeństwo żywnościowe konsumentów w Polsce – wybrane aspekty [Food Security of Consumers in Poland – A Select Aspects]. Handel Wewnętrzny, 4(351), 55-69. [in Polish].
 • 3. Dz.U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1225, Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia [Dz.U. of 2006 No 171, item 1225, Act on Food Security and Safety, of 25 August 2006] [in Polish].
 • 4. Gołębiewski, J. (2019). Systemy żywnościowe w warunkach gospodarki cyrkulacyjnej. Studium porównawcze krajów Unii Europejskiej [Food Systems in Circular Economy. A comparative study of EU countries]. Warszawa: Wydawnictwo SGGW [in Polish].
 • 5. Janicki, A. (2016). System zarządzania bezpieczeństwem żywności [Food Safety Management System]. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 17(3), part III: Logistyka w XXI wieku – wybrane zagadnienia, 31-39. [in Polish].
 • 6. Kołożyn-Krajewska, D. (ed.) (2013). Higiena produkcji żywności [Food Production Hygiene. 4th Revised and Amended Edition]. Wydanie IV Poprawione i Uzupełnione, Warszawa: Wydawnictwo SGGW [in Polish].
 • 7. Kowalczyk, S. (2016). Bezpieczeństwo i jakość żywności [Food Safety and Quality]. Warszawa: PWN [in Polish].
 • 8. Kraciuk, J. (2018). Bezpieczeństwo żywnościowe Polski na tle wybranych krajów Europy Wschodniej [Food Security in Poland in Comparison with Some Eastern European Countries]. Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 121, 41-53 [in Polish]. https://doi.org/10.22630/EIOGZ.2018.121.3
 • 9. Małysz, J. (2008). Bezpieczeństwo żywnościowe strategiczną potrzebą ludzkości [Food security as a strategic need of mankind, 2nd amended edition]. Wydanie II zmienione. Warszawa: ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna [in Polish].
 • 10. Marks-Bielska, R., Bielski, S. (2018). Bezpieczeństwo żywnościowe i energetyczne w kontekście produkcji biokomponentów płynnych [Food and Energy Security in the Context of Liquid Biocomponent Production]. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XIX(4), Part I, pp. 145-159 [in Polish].
 • 11. Marks-Bielska, R., Bielski, S., Novikova, A., Romaneckas, K. (2019). Straw Stocks as a Source of Renewable Energy. A Case Study of a District in Poland. Sustainability 11(17), 4714. https://doi.org/10.3390/su11174714
 • 12. Marzęda-Młynarska, K. 2014. Globalne zarządzanie bezpieczeństwem żywnościowym na przełomie XX i XXI wieku [Global Food Security Management at the Turn of 20th and 21st Centuries]. Lublin: Wydawnictwo UMCS [in Polish].
 • 13. Mikuła, A. (2012). Bezpieczeństwo żywnościowe Polski [Poland’s Food Security]. Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 99(4), 38-48 [in Polish].
 • 14. Ozimek, I., Gutkowska, K. (2005). Wybrane aspekty zachowań konsumentów na rynku żywności - kryteria zróżnicowania [Selected Aspects of Consumer Behavior on the Food Market - Differentiated Criteria]. Warszawa: Wydawnictwo SGGW [in Polish].
 • 15. Pawlak, K. (2011). Bezpieczeństwo żywnościowe gospodarstw domowych w USA[Food Security of Households in the USA]. Wieś i Rolnictwo, 3(153), 67-83 [in Polish].
 • 16. Poczta-Wajda, A. (2018). Miary i wymiary bezpieczeństwa żywnościowego [Measures and Dimensions of Food Security]. Problemy Rolnictwa Światowego, 18(33), 203-213 [in Polish]. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.1.19
 • 17. Sakson-Boulet, A. (2015). Głód jako współczesny problem globalny [Hunger as the Surrent Global Problem]. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek [in Polish].
 • 18. Siedlecka, A. (2017). Sustainable consumption as a behaviour model of households. Proceedings of the 2017 International Conference “ECONOMIC SCIENCE FOR RURAL DEVELOPMENT” No 45 Jelgava, LLU ESAF, 27-28 April 2017, 351-359.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-b4e27a16-5ec0-4425-a586-0c1e1ca09109
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.