PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 545 |
Tytuł artykułu

Protective role of Asahi SL against drought stress

Warianty tytułu
PL
Ochronna rola Asahi SL przed stresem suszy
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
It is a common opinion that main challenge for plant production is to cope with environmental stresses, both abiotic and biotic. Although biostimulator Asahi SL has been used for years to improve plant status and obtain possibly the highest and best quality yield, especially under conditions unfavourable for plant cultivation, its mode of action is still not understood. In this work the effect of Asahi SL on Arabidopsis thaliana plants grown under drought stress was studied. Plants grown under drought stress conditions and treated with Asahi SL were, as compared to untreated, higher and more advanced in development, particularly generative. Biomass accumulation was stimulated by biostimulator mainly due to better photosynthetic apparatus efficiency manifested by a higher (i) assimilation area, (ii) chlorophyll content, (iii) intensity of photosynthesis and (iv) improvement of chlorophyll a fluorescence parameters. Asahi SL treated plants were characterized by a lower concentration of biological active ABA. Despite the higher transpiration and lowered stomatal resistance RWC and water content were unchanged in Asahi SL treated plants which can be explained by increased water uptake in biostimulator sprayed plants. The obtained results clearly showed that the application of biostimulator played a protective role against drought stress.
PL
Powszechną jest obecnie opinia, że głównym wyzwaniem w produkcji roślinnej jest przeciwdziałanie stresom, zarówno abiotycznym, jak i biotycznym. Biostymulator Asahi SL stosowany jest w celu poprawy kondycji roślin oraz zwiększenia wielkości i poprawy jakości plonu, zwłaszcza w niekorzystnych dla uprawy warunkach. Pomimo, że jest on stosowany od wielu lat mechanizm działania jest ciągle mało poznany. W pracy badano wpływ Asahi SL na rośliny rzodkiewnika pospolitego rosnące w warunkach stresu suszy. Rośliny rzodkiewnika pospolitego rosnące w stresie suszy i traktowane Asahi SL były, w porównaniu do nietraktowanych, wyższe oraz bardziej zaawansowane w rozwoju, szczególnie generatywnym. Preparat podwyższał akumulację biomasy, głównie poprzez poprawę sprawności aparatu fotosyntetycznego, która przejawiała się zwiększeniem (i) powierzchni asymilacyjnej, (ii) zawartości chlorofilu, (iii) intensywności fotosyntezy oraz (iv) poprawą parametrów fluorescencji chlorofilu a. Rośliny traktowane biostymulatorem charakteryzowały się zmniejszonym stężeniem biologicznie aktywnego ABA. Mimo wyższej transpiracji i obniżonych oporów dyfuzyjnych RWC i zawartość wody u roślin traktowanych preparatem się nie zmieniły, co tłumaczyć można zwiększonym pobieraniem wody z podłoża przez rośliny opryskane Asahi SL. Uzyskane wyniki dowodzą, że Asahi SL łagodzi negatywny wpływ stresu suszy u roślin rzodkiewnika pospolitego.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
545
Opis fizyczny
p.199-223,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • Laboratory of Basic Research in Horticulture, Faculty of Horticulture and Landscape Architecture, University of Life Sciences in Warsaw, Nowoursynowska 159, 02-793 Warsaw, Poland
autor
autor
autor
Bibliografia
 • Anyszka Z., Dobrzański A., Pałczyński J. 2008. Response of onions and carrots to the biostimulator Asahi SL applied with herbicides. Book of Abstracts of Conference: ”Biostimulators in modern agriculture” 7-8 February 2008, Warsaw, Poland: 38.
 • Borowski E., Blamowski Z. 2008. Effect of periodical chilling on basil plants (Ocimum basilicum L.) treated by triacontanol and Asahi SL. Book of abstracts of Conference: „Biostimulators in modern agriculture” 7-8 February 2008, Warsaw, Poland: 170.
 • Buczek M. 2005. Goëmar BM 86 i Asahi SL w uprawie truskawek. Owoce, Warzywa, Kwiaty 2005(6): 28-29.
 • Budzyński W., Dubis B., Jankowski A. 2008. Response of winter oilseed rape to the biostymulator Asahi SL applied in spring. Monographs series: Biostimulators in modern agriculture, Field Crop. Wieś Jutra: 47-55.
 • Csizinszky A.A. 2001. Yield response of bell pepper cultivars to foliar-applied ‘Atonikʼ biostimulant. Horticultural Sciences Department, Florida Cooperative Extension Service, Institute of Food and Agricultural Sciences, University of Florida, HS819.
 • Czeczko R., Mikos-Bielak M. 2004. Efekty stosowania biostymulatora Asahi w uprawie różnych gatunków warzyw. Annales UMCS, Sec E, 59(3): 1073-1079.
 • Libbenga K.R., Mennes A.M. 1987. Hormone binding and its role in hormone action. In Plant Hormones and Their Role in Plant Growth and Development; Editor Davies P.J. Martinus Nijhoff Publishers: 194-221.
 • Devi D.D. 2003. Bioefficacy test of Atonik on cotton and tomato. Project completion report.
 • Djanaguiraman M., Devi D.D., Sheeba J.A., Bangarusamy U., Babu R.Ch. 2004. Effect of oxidative stress on abscission of tomato fruits and its regulation by nitrophenols. Tropical Agricultural Research 16: 25-36.
 • Djanaguiraman M., Sheeba J.A., Devi D.D., Bangarusamy U. 2005a. Effect of Atonik seed treatment on seedling physiology of cotton and tomato. J. Biol. Sci. 5(2): 163-169.
 • Djanaguiraman M., Sheeba J.A., Devi D.D., Bangarusamy U. 2005b. Response of cotton to Atonik and TIBA for growth, enzymes and yield. J. Biol. Sci. 5(2): 158-162.
 • Djanaguiraman Sheeba J.A., Devi D.D., Bangarusamy U. 2009. Cotton leaf senescence can be delayed by nitrophenolate spray through enhanced antioxidant defence system. J. Agron. Crop. Sci. 195: 213-224.
 • Gawrońska H. 2008. Mechanizm działania biostymulatorów. Wieś Jutra 5(118): 26-28.
 • Gawrońska H., Przybysz A., Szalacha E., Słowiński A. 2008. Physiological and molecular mode of action of Asahi SL biostymulator under optimal and stress conditions. Monographs series: Biostimulators in modern agriculture, General Aspects. Wieś Jutra: 54-76.
 • Górnik K., Grzesik M. 2002. Effect of Asahi SL on China aster ‘Aleksandraʼ seed yield, germination and some metabolic events. Acta Physiol. Plant. 24(4): 379-383.
 • Górnik K., Grzesik M. 2005. China aster plant growth, seed yield and quality as influenced by Asahi SL treatment. Folia Hort. 17(2): 119-127.
 • Gruszczyk M., Berbeć S. 2004. Porównanie wpływu wybranych preparatów stosowanych dolistnie na plony i jakość surowca złocienia maruny (Chrysanthemum parthenium L.). Annales UMCS, Sec. E, 59(2): 755-759.
 • Grzyś E., Demczuk A., Sacała E. 2008. Effect of Asahi SL on the activity of nitrate reductase, chlorophyll content in the leaves and yield of maize under nitrogen deficiency in the soil. Book of Abstracts of the Conference: „Biostimulators in modern agriculture” 7-8 February 2008, Warsaw, Poland: 54.
 • Harasimowicz-Hermann G. 2008. Modelling of field structure elements of winter rape by introducing Asahi SL into cultivation technology. Book of abstracts of Conference: „Biostimulators in modern agriculture” 7-8 February 2008, Warsaw, Poland: 90.
 • Harasimowicz-Herman G., Borowska M. 2006. Efekty działania biostymulatora Asahi SL w uprawie rzepaku ozimego w zależności od warunków pluwiotermicznych. Rośliny Oleiste 1: 95-106.
 • Kalaji H.M., Guo P. 2008. Chlorophyll fluorescence: a useful tool in barley plant breeding programs. Chapter 12, in: Photochemistry Research Progress. Editors: Sanchez A., Gutierrez S.J. Nova Science Publishers, Inc: 439-463.
 • Kołodziej В. 2004. Wpływ Atoniku oraz nawożenia dolistnego na plonowanie i jakość surowca żeń-szenia amerykańskiego (Panax quinquefolium L.). Annales UMCS, Sec E, 59(1): 157-162.
 • Kowalczyk K., Zielony T., Gajewski M. 2008. Effect of aminoplant and Asahi SL on yield and quality of lettuce grown on rockwool. Monographs Series: Biostimulators in modern agriculture, Vegetable Crops. Wieś Jutra: 35-43.
 • Kozak M., Malarz W., Serafin-Andrzejewska M, Kotecki A. 2008. The effect of sowing rate and Asahi SL biostimulator on soybean sowing and yield. Monographs series: Biostimulators in modern agriculture, Field Crops. Wieś Jutra: 77-84.
 • Krajewska J., Latkowska M. J. 2008. Effects of biostimulants Asahi SL and Siapton 10L on the growth of Bergenia cordifolia ((Haw.) Sternb.) ‘Rotblumʼ and Hosta sp. (Tratt.) ‘Sum and Substanceʼ and ‘Minuteman’. Monographs Series: Biostimulators in modern agriculture, Ornamentals and Special Plants. Wieś Jutra: 33-39.
 • Krawiec P. 2008. Effects of biostimulators on growth, cropping and fruit quality of chokeberry. Monographs Series: Biostimulators in modern agriculture, Fruit Crops. Wieś Jutra: 42-48.
 • Kudrev T.G. 1969. Some aspects of translocation and accumulation of assimilates in wheat grain in relation to water stress and treatment of the stalk with growth regulators. Symposium on the Mechanism of Fruiting, Translocation and Accumulation of Nutrients in Plant Organism, Warszawa-Skierniewice 14-16.04.
 • Libbenga K.R., Mennes A.M. 1987. Hormone binding and its role in hormone action, in: Plant hormones and their role in plant growth and development. Davies P.J. (Ed.), Marinus Nijhoff Publishers: 194-221.
 • Malarz W., Kozak M., Kotecki A. 2008. The use of Asahi SL biostimulator in spring rape growing. Monographs Series: Biostimulators in modern agriculture, Field Crops. Wieś Jutra: 25-32.
 • Michalski T., Bartos-Sychała M., Maciejewski T., Jarosz A. 2008. Effect of biostymulator Asahi SL on cropping of maize grown for grain. Monographs Series: Biostimulators in modern agriculture, Field Crops. Wieś Jutra: 66-76.
 • Michałek M., Mikos-Bielak M. 1999. Zmiany zawartości barwinków asymilacyjnych i aktywności fotosyntetycznej liści ogórków i ziemniaków traktowanych Atonikiem. Mat. VIII Ogólnopolskiego Zjazdu Nauk. Hodowców Roślin Ogrodniczych: 23-25.
 • Oosterhuis D. 2008. AtonikTM biostimulators for increased nitrogen, protein and yield of cotton. Book of Abstracts from the Conference: „Biostimulators in modern agriculture” 7-8 February 2008, Warsaw, Poland: 18.
 • Przybysz A., Małecka-Przybysz M., Słowiński A., Gawrońska H. 2008. The effect of Asahi SL on growth, efficiency of photosynthetic apparatus and yield of field grown oil seed rape. Monographs Series: Biostimulators in modern agriculture, Field Crops. Wieś Jutra: 7-17.
 • Słowiński A. 2004. Biostymulatory w nowoczesnej uprawie roślin. Wieś Jutra 3(68): 25-26.
 • Słowiński A., Jarosz A. 2008. Including Asahi SL biostimulant into the technology of winter oil seed rape growth. Book of Abstracts from the Conference: „Biostimulators in modern agriculture” 7-8 February 2008, Warsaw, Poland: 98.
 • Stutte C.A., Urwiler M.J., Clark T.H. 1987. Laboratory and field evaluation of Atonik on cotton. University of Arkansas, USA, Arysta LifeScience Report.
 • Stutte C.A., Clark T.H. 1990. Radiolabeled studies of Atonik in cotton using HPLC. Altheimer Laboratory, University of Arkansas, Fayetteville, AR 72703, USA, Arysta LifeScience Report.
 • Taiz L., Zeiger E. 2002. Plant Physiology. Sinauer Associates, Inc., Publishers.
 • Vavrina C.S. 1998a. Atonik plant growth stimulator: Effect on bell pepper under drip irrigation in SW Florida. Vegetable Horticulture, 23 Mar. 98. www.imok.ufl.edu/ veghort/pubs/sta_rpts/atonikpepper97.
 • Vavrina C.S. 1998b. Atonik plant growth stimulator: Effect on cucumber under seepage irrigation in SW Florida. Vegetable Horticulture, 30 Mar. 98. www.imok.ufl.edu/veghort/pubs/sta_rpts/atoncuke97.
 • Vavrina C.S. 1998c. Atonik plant growth stimulator: Effect on tomato under seepage irrigation in SW Florida. Vegetable Horticulture. 06 Apr. 98. www.imok.ufl.edu/veghort/pubs/sta_rpts/atoniktom97
 • Walker-Simmons M.K., Abrams S.R. 1991. Use of ABA immunoassays, in: Abscisic acid physiology and biochemistry. Davies W.J., Jones H.G. (Eds), .Oxford: Bios Scientific Publishers: 53-63.
 • Wilson G.F., Kaczmarek L.K. 1993. Mode-switching of voltage-gated cation channel is mediated by a protein kinase A-regulated tyrosine phosphatase. Nature 366(2): 433-438.
 • Wrochna M., Łata B., Borkowska B., Gawrońska H. 2008. The effect Asahi SL of biostimulators on ornament amaranth (Amaranthus sp.) plants exposed to salinity in growing medium. Monographs Series: Biostimulators in Modern Agriculture, Ornamentals and Special Plants. Wieś Jutra: 15-32.
 • Wróbel J., Woźniak A. 2008a. The effect of Atonik plant growth stimulator, applied by different methods, on the physiological activity and yield of common osier (Salix viminalis L.). Book of Abstracts from the Conference: „Biostimulators in modern agriculture” 7-8 February 2008, Warsaw, Poland: 86.
 • Wróbel J., Woźniak A. 2008b. The effect of Atonik plant growth stimulator on chemical composition of common osier Salix viminalis L., grown in different substrates. Book of Abstracts from the Conference: „Biostimulators in modern agriculture” 7-8 February 2008, Warsaw, Poland: 84.
 • Yamaki T., Nakasawa K., Nakamura K., Terakawa H., Hayashi T. 1953. A plant physiological study of Atonik (Advance report). Agriculture & Horticulture 28.
 • Zhao D., Oosterhuis D. 1997. Physiological response of growth chamber-grown cotton plants to the plant growth regulator PGR-IV under water-deficit stress. Environ. Exp. Bot. 38: 7-14.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-b4d4b4ca-2cb5-4615-b1fc-d65f51c6e7c9
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.