PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 72 | 06 |

Tytuł artykułu

Wiedza chorych o diecie bezglutenowej i zawartości glutenu w produktach. Badania ankietowe

Warianty tytułu

EN
Patients knowledge on gluten-free diet and gluten content in food products. Survey research

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Osoby chore stosujące dietę bezglutenową często mają problem z jednoznaczną identyfikacją bezpiecznych produktów. Istotne znaczenie dla tej grupy osób ma zatem wiedza nt. ukrytych źródeł glutenu oraz sprawdzanie bezpieczeństwa wybranych produktów na podstawie składu podanego na etykiecie i analizy laboratoryjnej - co stanowiło cel niniejszej pracy. Narzędziem badania zachowań żywieniowych był kwestionariusz ankiety. Obecność glutenu w 14 próbkach sprawdzano metodą Western Blotting i ELISA. Większość respondentów deklarowała przestrzeganie diety bezglutenowej, jednak 37,5% ankietowanych z nieceliakalną nadwrażliwością na gluten oraz 64,3% z celiakią czytało regularnie etykiety kupowanych produktów spożywczych. Obecność glutenu na poziomie powyżej 20 ppm stwierdzono w trzech badanych produktach. Mimo obowiązku deklarowania obecności glutenu w produktach spożywczych i potrawach nadal w handlu znajdują się artykuły bez odpowiednich oznaczeń na etykietach. Aby zapewnić bezpieczeństwo chorym konsumentom, konieczna jest jednoznaczna informacja o obecności glutenu na opakowaniu i nakłanianie ich do czytania etykiet produktów spożywczych.
EN
Clear identification of safe products is a problem for patients using a gluten-free diet. The aim of the study was to investigate the hidden sources of gluten among the people using a gluten-free diet and to check the safety of the selected products based on the composition given on the label and laboratory analysis. The survey questionnaire was a tool for studying dietary behaviors. The presence of gluten in 14 samples was checked by Western Blotting and ELISA. Most of the respondents declared compliance with the gluten-free diet; however, 37.5% of the respondents with non-cellac gluten sensitivity and 64.3% with celiac disease read the regulation of the label of purchased food products. The presence of gluten at the level above 20 ppm was found in 3 tested products. Despite the obligation to declare the presence of gluten in foods and dishes, there are still articles in the trade that do not have the appropriate information on the labels. To ensure the safety of sick consumers, it is necessary to clearly indicate the presence of gluten on the packaging and to persuade them to read labels of food products.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

72

Numer

06

Opis fizyczny

s.40-43,tab.,bibliogr.

Twórcy

 • Katedra Technologii Gastronomicznej i Żywności Funkcjonalnej, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań
 • Katedra Biochemii i Analizy i Żywności, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań
autor
 • Katedra Technologii Gastronomicznej i Żywności Funkcjonalnej, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań
autor
 • Katedra Biochemii i Analizy i Żywności, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań

Bibliografia

 • [1] Bubis Ewa, Izabela Przetaczek-Rożnowska. 2016. "Gluten i choroby wynikające z jego nietolerancji". Kosmos 65 (2) : 293-302.
 • [2] Black James, Caroline Orfila. 2011. "Impact of celiac disease on dietary habits and quality of life". J. Hum. Nutr. Diet. 24:582-587.
 • [3] Catassi Carlo, Luca Elli, Bruno Bonaz, et al. 2015. "Diagnosis of Non-Celiac Gluten Sensitivity (NCGS):The Salerno Experts' Criteria”. Nutrients 7: 4966-4977.
 • [4] Grzymisławski Marian, Hanna Stankowiak-Kulpa, Małgorzata Włochal. 2010. "Celiakia - standardy diagnostyczne i terapeutyczne 2010 roku". Forum Zaburzeń Metabolicznych 1(1); 12-21.
 • [5] Gutkowska Krystyna. 2002. Badania marketingowe na rynku żywności. Warszawa: Wyd. SGGW.
 • [6] Hallert Claes, Olga Sandlund, Mari Broqvist. 2003."Perceptions of health-related quality of life of men and women living with coeliac disease". Scand. J. Caring Sci. 17: 301-307.
 • [7] Haraszi Reka, Hubert Chassaigne, Alain Maquet et al. 2011. "Analytical methods for detection of Gluten in Food-Methods Developments in Support of Food Labeling Legislation". J. AOAC Int. 94 (4) : 1006-1025.
 • [8] Hęś Marzanna, Anna Jędrusek-Golińska, Danuta Górecka et al. 2013."Badanie wiedzy żywieniowej osób z celiakią i uczuleniem na gluten z terenu Poznania". Probl. Hig. Epidemiol. 94 (2): 389-392.
 • [9] http://www.celiakia.pl/
 • [10] Jędrusek-Golińska Anna, Dorota Piasecka-Kwiatkowska. 2016. "Alergeny pokarmowe czy możemy czuć się bezpiecznie?”. Przem. Spoż. 70 (8) : 70-73.
 • [11] Leffler Daniel A., Jessica Edwards-George, Melinda Dennis et al. 2008. "Factors that influence adherence to a gluten-free diet in adults with celiac disease". Dig. Dis. Sci. 53(6):1573-1581.
 • [12] Limanowska Paulina, Justyna Kubiak, Katarzyna Napieraj. 2014. "Ocena opieki dietetycznej wśród osób chorujących na celiakię i źródła informacji na temat diety bezglutenowej". Piel. Zdr. Publ. 4 (4) : 351-356.
 • [13] Morys Joanna, Anna Kaczówka, Maria Jeżewska. 2016. "Assessment of selected psychological factors in patients with inflammatory bowel disease". Przegl. Gastroenterol. 11 (1) :47-53.
 • [14] Oxentenko Amy, Joseph Murray. 2015."Celiac disease: ten things that every gastroenterologist should know". Clin. Gastroenterol. Hepatol. 13 (8) : 1396-1404.
 • [15] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.
 • [16] Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 828/2014 z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat nieobecności lub zmniejszonej zawartości glutenu w żywności.
 • [17] Szaflarska-Popławska Anna. 2015. "Non-dietary methods in the treatment of celiac disease”. Przegl. Gastroenterol. 10 (1) : 12-17.
 • [18] Warchalewski Jerzy, Maria Kałużewska, Dorota Piasecka-Kwiatkowska et al. 2003. Metody immunoanaliz i ich zastosowanie w przemyśle spożywczym. W Metody pomiarów i kontroli jakości w przemyśle spożywczym i biotechnologii. Jankiewicz M., Kędzior Z. (red.), 17-154. Poznań: Wyd. AR.
 • [19] Wingren Carl, Daniel Agardh, Juan Merlo. 2012."Sex differences in coeliac disease risk: A Swedish sibling design study". Dig. Liv. Dis. 44 (11) : 909-13.
 • [20] Wojtasik Anna, Wojciech Daniewski, Hanna Kunachowlcz. 2010. "Ocena wybranych produktów spożywczych w aspekcie możliwości ich stosowania w diecie bezglutenowej cz I. Zawartość glutenu (gliadyny) w wybranych produktach spożywczych". Bromat. Chem. Toksykol. 3:326-71.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-b4c4d8c0-3611-4263-88d7-0e190e31cf6b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.