PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 06 | 1-2 |
Tytuł artykułu

Przekształcenia struktury przestrzennej otoczenia Puszczy Niepołomickiej

Autorzy
Warianty tytułu
EN
Spatial structure transformations of the Niepolomicka Forest surroundings
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań¹ procesu intensyfikacji zabudowy w otoczeniu Puszczy Niepołomickiej w okresie 1978-2003 i polityki przestrzennej gmin dotyczącej tych terenów oraz ich skutków. Badania wykazały zróżnicowanie typów procesów przekształceń struktury przestrzennej zachodzących w różnych częściach obszaru metropolitalnego, znaczny wpływ na przyrodniczą strukturę przestrzenną zabudowy niewielkich nawet terenów wrażliwych ekologicznie i zasadność wyznaczania przyrodniczych obszarów funkcjonalnych dla koordynacji polityki przestrzennej na poziomie ponadlokalnym, w szczególności w obrębie obszarów metropolitalnych poddawanych silnej presji inwestycyjnej.
EN
The paper presents results of research on the process of building development intensification within the Niepołomicka Forest surroundings in 1978-2003, and spatial policies of communes in relation to those areas, as well as results of those policies. The research demonstrated diversification in types of spatial structure transformation processes occurring in various parts of the metropolitan area, a considerable influence of even small but ecologically susceptible areas on the natural spatial structure of development, as well as justifiability of determining natural functional areas for the coordination of spatial policy on a trans-local level, in particular within metropolitan areas subjected to strong investment pressures.
Słowa kluczowe
PL
Wydawca
-
Rocznik
Tom
06
Numer
1-2
Opis fizyczny
s.118-132,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Instytut Rozwoju Miast w Krakowie, Kraków
Bibliografia
 • Balon J., German K., 2001, Przemiany a funkcjonowanie środowiska przyrodniczego jako interdyscyplinarny problem badawczy, [w:] Przemiany środowiska przyrodniczego Polski a jego funkcjonowanie, Problemy Ekologii Krajobrazu t. X, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu.
 • Bartkowski T., 1986, Zastosowania geografii fizycznej, PWN, Warszawa.
 • Bednarz Z., 1981, Bory Puszczy Niepołomickiej, Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej, t. IX.
 • Broll R., 2004, Ekonomika i zarządzanie miastem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu.
 • Degórska B., 2000, Szanse i zagrożenia dla zrównoważonego, wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich w procesie integracji z Unią Europejską (podstawy ekologiczne), Studia KPZK PAN, t. CX.
 • Głowaciński Z., 1999, Fauna, [w:] Niepołomicki Park Krajobrazowy, projekt utworzenia, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Oddział w Krakowie, maszynopis.
 • Hollander J., Taylor R., 2003, The New Environmentalism and the City-Region, [w:] Recent Advance in Urban and Regional Studies, Polish Academy of Sciences, Committee for Space Economy and Regional Planning, Warszawa.
 • Kamiński Z. J., 1995, Degradacja wartości kulturowych wsi na obrzeżach miejsko-wiejskich, [w:] Urbanizacja wsi w obrzeżach miejsko-wiejskich, Konferencja naukowa, Katowice 19-20 X 1995, Politechnika Śląska w Gliwicach, Katedra Planowania Przestrzennego i Urbanistyki, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katedra Geografii Ekonomicznej.
 • Kleven T., 1996, Environment and Planning-Norm and Realities, Scandinavian Housing & Planning Research 13.
 • Klimat inwestycyjny w województwie małopolskim, 2006, red. B. Domański i W. Jarczewski, wyd.: Departament Gospodarki i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Kraków.
 • Korzeniak G., 1993, Koncepcja utworzenia Niepołomickiego Parku Krajobrazowego, Człowiek i Środowisko 17(4).
 • Lier H. N., 1994, Land Use Planning in Perspective of Sustainability, [w:] Sustainable Land Use Planning, Ed. by Lier Hubert N., Jaarsma Catherinus F., Buck Abco J. ELSEVIER Amsterdam-Lausanne-Oxford-New York-Shannon-Tokyo.
 • Liszewski S., Maik W., 2001, Wielka encyklopedia geografii Świata, t. XIX, Osadnictwo. Wydawnictwo Kurpisz, Poznań.
 • Model gospodarki przestrzennej ekologicznie uwarunkowanej, 1991, praca zbiorowa pod red. J. Kołodziejskiego, współpraca A. Tyszeckiego, Wyd. SGGW-AR Warszawa.
 • Myczkowski S., 1981, Lasy grądowe Puszczy Niepołomickiej, Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej t. IX.
 • Parysek J. J., Mierzejewska L., 2005, Między dezurbanizacją a reurbanizacją: nowe oblicze urbanizacji w Polsce, XVIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź.
 • Rajman J., 1997, Strefa podmiejska – mechanizm powstawania i przekształceń. Nowe problemy badawcze, [w:] Geografia, człowiek, gospodarka, Instytut Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Sokołowski D., 1998, Niektóre problemy definiowania pojęć geograficzno-osadniczych związanych z urbanizacją, Czasopismo Geograficzne, t. XIX.
 • Sokołowski D., 2005, Wybrane metody weryfikacji wskaźników urbanizacji i kryteriów miejskości, Konwersatorium Wiedzy o Mieście XVIII.
 • Zborowski A., 2005, Przemiany struktury społeczno-przestrzennej regionu miejskiego w okresie realnego socjalizmu i transformacji ustrojowej (na przykładzie Krakowa), Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ Kraków.
 • Zuziak Z. Z., 2005 Podejście strukturalne w planowaniu obszarów metropolitalnych, Biuletyn KPZK PAN z. 221, Warszawa.
Uwagi
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-b4b2280a-682d-4e22-aade-43fbdb920e5a
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.