PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 12 | 1 |
Tytuł artykułu

Modelowanie przepływu wielkich wód w obrębie mostu niskowodnego

Warianty tytułu
EN
Modelling of flood flows within the low-water bridge
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Autorzy na podstawie analizy warunków hydraulicznych przepływu wody przez przekrój mostu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 363, krzyżującej się w miejscowości Zagrodno (Dolny Śląsk) z korytem rzeki Skorej w km 26+150 jej biegu, przedstawiają procedurę wyboru parametrów przekroju przepływowego tej budowli. Zwracają uwagę na bardzo niekorzystne usytuowanie mostu, bez praktycznie żadnych możliwości przełożenia zarówno drogi jak i samej budowli. Podkreślają złożone warunki przepływu wielkich wód w obrębie tej budowli, jak również analizują wpływ samej budowli na przepływ wody. Podkreślają górski charakter rzeki oraz istotny wpływ zabudowy koryta rzeki powyżej i poniżej mostu budowlami hydrotechnicznymi i komunikacyjnymi. Zwracają uwagę na istotny w tej sytuacji wybór odcinka obliczeniowego na potrzeby prowadzonych obliczeń oraz wybór metody modelowania przepływu w obrębie badanej budowli.
EN
Authors on the basis of analysis of hydraulic conditions of flow through the road bridge cross-section in the course of road No 363, crossing in Zagrodno Town (Lower Silesia) the Skora riverbed at km 26+150 of its course, present the choice procedure of parameters of this structure cross-section. They pay attention on very disadvantageous location of discussed bridge, without any possibilities to relocation both the road and the bridge. They underline the complex conditions of flood flow within the bridge, as well as they analyze the bridge impact on river flow too. They emphasize the mountain character of the Skora River and significant impact of riverbed development upstream and downstream of the bridge with hydrotechnical and communications structures. Authors pay attention for essential, in this situation, choice of computational river section for the needs of calculations and the choice of the modeling method of flow within studied bridge.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
12
Numer
1
Opis fizyczny
s.73-90,fot.,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Instytut Geotechniki i Hydrotechniki, Politechnika Wrocławska, ul.Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
autor
 • Instytut Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, pl.Grunwaldzki 24, 50-363 Wrocław
Bibliografia
 • Atlas podziału hydrograficznego Polski, 2005. IMGW Warszawa.
 • Byczkowski A., 1979. Hydrologiczne podstawy projektów wodnomelioracyjnych. Przepływy charakterystyczne. PWRiL Warszawa.
 • Dąbkowski L., Skibiński J., Żbikowski A., 1982. Hydrauliczne podstawy projektów wodnomelioracyjnych. PWRiL Warszawa.
 • HamillL., 1999. BridgeHydraulics. E&FN Spon-New York
 • Kubrak J., Nachlik E., 2003. Hydrauliczne podstawy obliczania przepustowości koryt rzecznych. Wydawnictwo SGGW Warszawa.
 • Machajski J., Olearczyk D., 2007. Operat wodnoprawny na przebudowę mostu w km 23+349 drogi wojewódzkiej wmiejscowości Zagrodno. Tarcopol Sp. z o.o. Wrocław.
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie warunków technicznychjakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. Dz.U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735.
 • Transportation Association of Canada, 2004. Guide to Bridge Hydraulics. Thomas Telford London.
 • Ustawa z dnia 10 lipca2001 roku-Prawo wodne. Tekstjednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zmian.
 • Utrysko B., 2000. Światła mostów i przepustów. Zasady obliczeń z komentarzem i przykładami. Instytut Badawczy Dróg i Mostów - Wrocław - Żmigród.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-b4b19b50-6151-483a-98d8-76da4dabdf0e
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.