PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 101 | 3 |
Tytuł artykułu

Znaczenie nauk ekonomicznych w rozwoju ogrodnictwa

Warianty tytułu
EN
The importance of economics in the development of horticulture
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem pracy jest zaprezentowanie rozwoju myśli ekonomicznej oraz nauk ekonomicznych w zakresie rolnictwa oraz ogrodnictwa. Z przeprowadzonych rozważań wynika, że rozwój myśli ekonomicznej w rolnictwie i wszystkie obserwowane w nim zjawiska oraz prawidłowości mają podobny przebieg zarówno w tym sektorze, jak i w jego integralnej części, tj. ogrodnictwie. Czynnikiem wyodrębniającym ogrodnictwo i integrującym je wewnętrznie jest jego wysoka intensywność. Rozwój nauk ekonomicznych w ogrodnictwie od dziesiątek lat przyczynia się do wzrostu tej intensywności w wyniku racjonalnego wykorzystania wszystkich czynników wytwórczych.
EN
The paper presents the development of economic thought and economic sciences in agriculture and horticulture. The conducted investigations indicate that the development of economic thought in agriculture and all the observed phenomena have a similar pattern both in this section, as well as its integral part, i.e. horticulture. A factor for extracting and integrating gardening internally is its high intensity. The development of economic science in horticulture over several decades has contributed to an increase in the intensity and as a result the rational use of all factors of production.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
101
Numer
3
Opis fizyczny
s.16-24,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul.Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
autor
 • Samodzielna Pracownia Organizacji i Ekonomiki Ogrodnictwa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul.Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
Bibliografia
 • Brzeziński J. 1912: Uwagi ogólne o produkcji sadowniczej i handlu owocami, Wydawnictwo Drukarni „Czasu”, Kraków, s. 3-130.
 • Ciechomski W. 2000: Uwarunkowania i szanse rozwoju sektora ogrodniczego, „Ogrodnictwo”, 2, s. 3-7.
 • Ciechomski W. 2002: Ocena możliwości poprawy konkurencyjności produktów ogrodniczych, „Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. Zeszyty Naukowe SGGW”, Warszawa, 46, s. 59-65.
 • Gutowska J. 1977: O nauczaniu historii ogrodnictwa w wyższych szkołach PRL, „Kwartalnik historii nauki i techniki”, 22(3), s. 609-612.
 • Jabłońska L. 2005: Rozwój polskiego kwiaciarstwa w minionym 15-leciu, „Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych”, 504, s. 21-31.
 • Jabłońska L. 2007: Ekonomiczne aspekty rozwoju sektora kwiaciarskiego w Polsce, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Klepacki B. 2013a: Ewolucja nauk ekonomiczno-rolniczych, [w] Znaczenie rolnictwa – perspektywa historyczna i międzynarodowa, Wydawnictwo IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 45-50.
 • Klepacki B. 2013b: Znaczenie nauk ekonomicznych w rozwoju rolnictwa, „Biuletyn Informacyjny UR w Krakowie 2013”, nr 6, s. 10-15.
 • Krusze N. 1964: Gospodarka ogrodnicza w Polsce, PWRiL, Warszawa.
 • Krusze N. 1974: Ekonomiczne znaczenie ogrodnictwa w wysokorozwiniętych krajach europejskich klimatu umiarkowanego. „Zagadnienia Ekonomiki Rolnictwa”, z. 6.
 • Krusze N. 1977: Specyficzne funkcje i cechy ogrodnictwa na tle pozostałej produkcji roślinnej. „Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G”, 81(4), s. 125-138.
 • Krusze N.1982 : Ogólna ekonomika ogrodnictwa, PWRiL, Warszawa.
 • Kwaśnicki W. 2003: Prawne i ekonomiczne aspekty komunikacji elektronicznej. Wpływ teleinformatyki na rozwój społeczny i gospodarczy, Wydawnictwo Lexis Nexis, Warszawa.
 • Malepszy S. 1996: 75 lat działalności Wydziału Ogrodniczego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, [w] Polskie ogrodnictwo wobec integracji z Unią Europejską, Wydawnictwo Fundacja Rozwój SGGW w Warszawie.
 • Manteuffel R. 1979: Ekonomika i organizacja gospodarstwa rolniczego, PWRiL, Warszawa.
 • Olewnicki D. 2011. Przemiany w gospodarce ogrodniczej w latach 1965-2008 oraz perspektywy jej rozwoju, Praca doktorska. SGGW, Warszawa.
 • Skódlarski J. 2006: Wcielenia Bony Sforza d’Aragona (1494–1557), „Annales. Etyka w życiu gospodarczym”, 9(2) s. 115-122.
 • Stefko O., Ciesielska B. 2013: Znaczenie kapitałochłonności w ogrodnictwie, tłumaczenie z “Journal of Agribusiness and Rural Development”, www.jard.edu.pl, s. 161-168.
 • Wawrzyniak J. 1998: Zagadnienia ekonomiczne ogrodnictwa w reformującej się w gospodarce, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu, s. 73-77.
 • Woś. A. 2000: Udział rolnictwa w tworzeniu produktu społecznego i zatrudnienie rolnicze, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej”, 2-3, s. 3-11.
 • Woś A., Zegar J. 2002: Rolnictwo społecznie zrównoważone, Wydawnictwo Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa, s. 28-36.
 • Ziętara W. 2009: Model polskiego rolnictwa – wobec aktualnych wyzwań, „Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej”, 73, s. 5-21.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-b42fabe8-2887-4e33-a8c7-dd4ee4f3ab63
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.