PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 65 | 4 |
Tytuł artykułu

Assessment of physical activity, energy expenditure and energy intakes of young men practicing aerobic sports

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Background. Adequate nutrition and energy intake play key rule during the training period and recovery time. The assessment of athlete’s energetic needs should be calculated individually, based on personal energy expenditure and Sense Wear PRO3 Armband (SWA) mobile monitor is a useful tool to achieve this goal. However, there is still few studies conducted with use of this monitor. Objectives. To assess individual energy needs of athletes by use of SWA and to determine whether their energy intake fulfils the body’s energy expenditure. Material and Methods. Subjects were 15 male students attending Military University of Technology in Warsaw, aged 19-24 years, practicing aerobic. The average body mass was 80.7 ± 7.7 kg and average height was 186.9 ± 5.2 cm, (BMI 23.09 ± 1.85 kg/m2). Assessment of physical activity and energy expenditure (TEE) was established using SWA, which was placed on the back side of dominant hand and worn continuously for 48 hours (during the training and non-training day). The presented results are the average values of these 2 days. Assessment of athletes’ physical activity level was established by use of metabolic equivalent of task (MET) and number of steps (NS). Estimation of energy intake was based on threeday dietary recalls (two weekdays and one day of the weekend), evaluated using the Polish Software ‘Energia’ package. Results. The average TEE of examined athletes was 3877 ± 508 kcal/day and almost half of this energy was spend on physical activity (1898 ± 634 kcal/day). The number of steps was on average 19498 ± 5407 and average MET was 2.05 ± 2.09. The average daily energy intake was 2727 ± 576 kcal. Conclusions. Athletes consumed inadequate amount of energy in comparison to their energy expenditure. Examined group did not have an adequate knowledge about their energy requirement, which shows the need of nutritional consulting and education among these athletes.
PL
Wprowadzenie. Prawidłowe żywienie oraz odpowiednia podaż energii z dietą odgrywają kluczową rolę zarówno w czasie treningu jak i w okresie regeneracji. Ocena potrzeb energetycznych powinna być dokonywana indywidualnie dla każdego sportowca, w oparciu o jego wydatki energetyczne. Pomocnym urządzeniem do pomiaru jest aparat pomiarowy Armband SenseWear PRO3 (SWA). Jednak w dalszym ciągu jest niewiele badań przeprowadzonych z udziałem tego urządzenia. Cel. Celem badań było oszacowanie indywidualnych potrzeb energetycznych sportowców, przy użyciu urządzenia pomiarowego SWA oraz ocena, czy podaż energii z dietą kompensuje wydatki energetyczne organizmu. Materiał i metody. Badanie zostało przeprowadzone z udziałem 15 studentów Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, w wieku 19-24 lata, trenujących sporty aerobowe. Średnia masa ciała wynosiła 80.7 ± 7.7 kg, zaś wzrost 186.9 ± 5.2 cm, (BMI 23.09 ± 1.85 kg/m2). Ocena aktywności fizycznej oraz wydatków energetycznych (TEE - total energy expenditure) została dokonana przy pomocy SWA, który został umieszczony na tylniej stronie ręki dominującej i noszony nieustannie przez 48 godzin (w dzień treningu oraz w dzień wolny od treningu). Zaprezentowane wyniki stanowią średnią z pomiarów. Oszacowanie stopnia aktywności fizycznej zostało dokowane przy użyciu równoważnika metabolicznego (metabolic equivalent of task - MET) oraz liczby kroków (NS). Ocena spożycia energii została oparta o trzydniowe bieżące notowania spożycia (dwa dni poprzednie i jeden świąteczny) i obliczona przy pomocy programu komputerowego „Energia”. Wyniki. Średnia wartość TEE u badanych sportowców wynosiła 3877 ± 508 kcal/dzień, z czego prawie połowa wydatkowana była na aktywność fizyczną (1898 ± 634 kcal/dzień). Liczba kroków wynosiła średnio 19498 ± 5407 zaś średni MET 2,05 ± 2,09. Średnia podaż energii z dietą wynosiła 2727 ± 576 kcal/dobę. Wnioski. Wykazano, że sportowcy dostarczają wraz z dietą niewystarczającej ilości energii w porównaniu do swoich wydatków energetycznych. Badana grupa posiadała niewystarczającą wiedzę na temat potrzeb energetycznych, co wskazuje na konieczność prowadzenia ich edukacji w tym zakresie.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
65
Numer
4
Opis fizyczny
p.353-357,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • Chair of Dietetics, Department of Dietetics, Faculty of Human Nutrition and Consumer Sciences, Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Nowoursynowska street 159c, 02-776 Warsaw, Poland
autor
 • Chair of Dietetics, Departament of Dietetics, Faculty of Human Nutrition and Consumer Sciences, Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Nowoursynowska street 159c, 02-776 Warsaw, Poland
Bibliografia
 • 1. ADA, DC, ACSM: Nutrition and Athletic Performance. Official Journal of the American College of Sports Medicine 2009; 41(3): 703-731.
 • 2. Burke L.: Energy Needs of Athletes. Can J Appl Physiol, 2001; 26(S1): 202- 219.
 • 3. Byrne N., Hills A., Hunter G., Weinsier R., Schutz Y.: Metabolic equivalent: one size does not fit all. J Appl Physiol 2005; 99: 1112-1119.
 • 4. Clarys P, Rosseneu A., Aerenhouts D., Zinzen E.: Energy expenditure and intake in judo athletes during training camp. Journal of Combat Sports and Martial Arts 2011; 1(2); 2: 7-11.
 • 5. Dwyer T., Alison J.A., McKeough Z., Elkins M., Bye P.: Evaluation of the SenseWear activity monitor during exercise in cystic fibrosis and in health. Respiratory medicine 2009; 5; 103(10):1511-7.
 • 6. Ebine N., Rafamantanantsoa H., Nayuki Y., Yamanaka K., Tashima K., Ono T., Saitoh S., Jones P.: Measurement of total energy expenditure by the doubly labelled water method in professional soccer players. J Sports Sci. 2002; 20, 5: 391-397.
 • 7. Ekelund U., Yngve A., Sjöström M., Westerterp K.: Field Evaluation of the Computer Science and Application’s Inc. Activity Monitor during Running and Skating Training in Adolescent Athletes. Int J Sports Med. 2000; 21(8): 586-592.
 • 8. Johannsen D., Calabro M., Stewart J, Franke W, Rood J., Welk G.: Accuracy of Armband Monitors for Measuring Daily Energy Expenditure in Healthy Adults. Med Sci Sports Exerc. 2010.
 • 9. Koehler K, Braun H, de Marées M, Fusch G, Fusch C, Schaenzer W.: Assessing energy expenditure in male endurance athletes: validity of the SenseWear Armband. Med Sci Sports Exerc. 2011 Jul;43(7):1328-33.
 • 10. Kunachowicz H, Nadolna J, Przygoda B, Iwanow K.: Food Composition Tables. PZWL, Warsaw, 2005 (in Polish).
 • 11. Maughan R.: Energy and macronutrient intakes of professional football (soccer) players. Br J Sports Med. 1997; 3; 31(1):45-7.
 • 12. Nogueira J., Da Costa T.: Nutritional status of endurance athletes: what is the available information? Archivos Latinoamericanos de Nutrición 2005; 55(1): 15-22.
 • 13. Onywera V., Kiplamai F., Tuitoek P., Boit M., Pitsiladis Y.: Food and macronutrient intake of elite Kenyan Distance Runners. Int J Sport Nutr Exerc Metab. 2004; 14: 709-719.
 • 14. Papandreou D., Hassapidou M., Hourdakis M., Papakonstantinous K., Tsitskaris G., Garefis A.: Dietary Intake of Elite athletes. Aristotle University Medical Journal 2006; 33(1): 119-126.
 • 15. Schoeller D. A: How accurate is self-reported dietary energy intake? Nutrition Revives 1990; 48: 373-9.
 • 16. Schoeller D. A: Limitations in the assessment of dietary energy intake by self-report. Metabolism 1995; 44(2): 18-22.
 • 17. Sint-Onge M., Mignault D., Allison D., Rabasa-Lhoret R.: Evaluation of a portable device to measure daily energy expenditure in free-living adults. Am J Clin Nutr. 2007; 85: 742-9.
 • 18. Szponar L., Wolnicka K., Rychlik E.: Album fotografii produktów i potraw. National Food and Nutrition Institute (IŻŻ), Warsaw, 2000.
 • 19. Tudor-Locke C., Bassett D.R. jr.: How many steps/day are enough? Preliminary pedometer indices for public health. Sports Med. 2004; 34, 1: 1-8.
 • 20. WHO. Physical status: the use and interpretation of anthropometry. Report of a WHO Expert Committee. WHO Technical Report Series 854. Geneva: World Health Organization, 1995.
 • 21. Wierniuk A., Włodarek D.: Estimation of energy and nutritional intake implementation of young men practicing aerobic sports. Rocz Panstw Zakl Hig 2013;64(2):143- 148.
 • 22. Włodarek D., Głąbska D.: Possibilities of using the SensWear Mobile Monitor in assessment of the physical activity. Advances in Science and Technology Research Journal 2013; 7 (18): 36-44.
 • 23. Włodarek D., Kuźnia A., Krusiec J., Tymolewska-Niebuda B.: Assesment of energy balance between energy intake and expenditure of long-distance runners and the macronutrient contribution in the diet. Probl Hig Epidemiol 2011, 92(3); 594-596 (in Polish).
 • 24. Włodarek D.: Zapotrzebowanie na białko - czy sportowcy potrzebują więcej? Medycyna sportowa 2010; 6, 26: 295-303
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-b42e6d58-8d7f-47be-b69e-f3056a7a4106
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.